Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Şanghay Heyetinin Müdürlüğümüzü Ziyareti


Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şanghay Belediyesi arasında 2008 yılında imzalanan "Dostluk ve İşbirliği Protokolü" çerçevesinde Şanghay Belediyesi Sağlık ve Aile Planlaması Komisyonu'ndan Genel Müdür Yardımcısı Wu Qianyu, Müdür Yardımcıları Cao Wei, Zhang Jianmin, Ding Hansheng, Üst Düzey Uzman Zhong Heng ile İşbirliği ve İletişim Bölümü Başkanı He Da Müdürlüğümüzün hizmet verdiği alanları  görmek ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi edinmek maksadıyla Müdürlüğümüzü ziyaret etmişlerdir. Şanghay heyetine yapılan brifing sunumu ile Aile Hekimliği, Aile Sağlığı, Bulaşıcı Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Sağlık Turizmi konuları başta olmak üzere sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgi verilmiş ve ileriye yönelik işbirliği yapılması hedeflenmiştir.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir