Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

“Acil Sağlık Hizmeti Sunan Personelin Hukuki Hak ve Sorumlulukları”


Ankara Kalkınma Ajansının desteklediği ve Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Teknik Destek Programı kapsamında “Acil Sağlık Hizmeti Sunan Personelin Hukuki Hak ve Sorumlulukları” adlı projenin sertifika töreni 08.12.2017 tarihinde Müdürlüğümüz Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda yapıldı. İl Sağlık Müdürümüz Dr. Kamil TÜRKMEN’in ev sahipliği yaptığı söz konusu törene Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği temsilcileri ile İl Sağlık Müdürlüğü İdareci ve personeli katılım sağlamıştır.
İl Sağlık Müdürümüz Dr. Kamil TÜRKMEN’in yapılan eğitim hakkında görüşlerini sunduğu toplantıda Proje-Ar-Ge biriminden sorumlu Şube Müdürü Emine KURTLUK proje hakkında genel bilgi vermiştir. Proje eğitimcilerini temsilen  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Muharrem KILIÇ projenin içeriği ve kazandırdıkları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir.Tören sonunda eğitim alan personele Katılım Belgeleri İl Müdürümüz ve diğer yöneticilerimiz tarafından takdim edilmiştir.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir