Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Akılcı Antibiyotik Kullanım Eğitimi


Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan istişare toplantısında Destek ve Kalite Müdürlerinin görev tanımları, taşeron çalışanlarının kadroya geçtikten sonraki işleyiş ve mevcut durum planlaması, engelli erişebilirlik, dinamik veri giriş platformu anketi

(yemek, temizlik, güvenlik vb. konulardaki sorunlar) ve hastanelerde yaşanan genel sorunlar hakkında görüşülerek, çözüm odaklı çalışma planları yapılmıştır. Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğitimi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü tarafından Başkent’te görev yapan Aile Hekimi ve Diş Hekimlerine 12-13 Nisan 2018’de ‘Antimirobiyal Direnç Sorunu ve Ayakta Hastada Yönetişim Uygulamaları, Diş Hekimliğinde Antibiyotik Kullanımı, Farmakovijilans ve Gastroenteritte ve Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımı’ üzerine eğitim verildi.

Toplantıya, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr.Ümit Murat PARPUCU katıldı.

Eğitim sunumları sırasıyla şu şekilde gerçekleşti;

• ‘Antimirobiyal Direnç Sorunu ve Ayakta Hastada Yönetişim Uygulamaları’ Doç. Dr. Mustafa Gökhan Gözel,

• ‘Diş Hekimliğinde Antibiyotik Kullanımı’ Doç. Dr. Ayla Öztürk, Uzm. Dt. Bahadır Kasar, Uzm. Dt. Derya Deniz Sungur,Uzm. Dt. Özde Sezgin Çinkılıç

• ‘Gastroenteritte ve Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımı’ Prof. Dr. İrfan Şencan

• ‘Farmakovijilans’ Uzm. Ecz. İrem Sevinç

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2014 yılından beri düzenlenen Akılcı İlaç Kullanımı programına, bu yıl ilk kez Diş Hekimliğinde Antibiyotik Kullanımı konusu da eğitime dahil edildi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal gerçekleşen eğitim programı öncesinde konuştu. Doktorlarımız ve Eczacılarımızın Akılcı Antibiyotik Kullanımı konusunda çok hassas davrandıklarına dikkat çeken Ünal: “Halkımızı bilinçlendirme de büyük görev doktorlarımıza ve eczacılarımıza düşüyor.” dedi. Yine sistemde düzeltilmesi gereken hususların da olabileceğine dikkat çekti.

İLAÇLARIN YARISI DOĞRU KULLANILAMIYOR

Akılcı İlaç Kullanımının başlangıç çalışmaları 1985’te Nairobi’de gerçekleştirilen Dünya Sağlık Örgütü toplantısı olarak kabul edilmektedir. Akılcı İlaç Kullanımı, Dünya Saglık Örgütü (DSÖ) tarafından; kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri olarak tanımlanmıştır. DSÖ’nün araştırmalarına göre, ilaçların yüzde 50′sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanamamaktadır.

HASTALIK VE ÖLÜM ORANLARINDA ARTIŞA YOL AÇIYOR

Dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz antibiyotik kullanımı, bu ilaçlara karşı direnç geliştirilememesine, hastalık ve ölüm oranlarında artış gerçekleşmesine, ilaçların yan etki riskinin artmasına, kaynakların yanlış tüketilmesiyle temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalmasına, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması gibi sorunlara neden oluyor. Ortaya çıkan problemlerden dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılarak “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK)” çalışmaları başlatılmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur. Bir hastalık için uygun ilaç, etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet kriterleri dikkate alınmışsa akılcı olarak seçilebilir.

Toplantı da konuşmalarını yapan Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Dr. Hakkı Gürsöz: “Enfeksiyon hastalıkları erişkin ve çocuk olmak üzere diş hekimlerimizden oluşan uzmanlarımız hocalarımız ile beraber akılcı antibiyotik kullanımı özelinde yaygın bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapmak üzere eğitimler yapılıyor.” dedi.

Gidilmeyen il, ulaşılmayan sağlık personelinin nerdeyse kalmadığına dikkat çeken Gürsöz: Bilgi tazeleme, karşılıklı görüş alışverişi şeklinde düzen eğitimler saha da icra edilen bu eğitimler için hedefimiz, şu an yüzde 90’a ulaşmış olduğumuz bu kapsayıcılığı yüzde yüze ulaştırmak.” dedi.

“Bu sorun bizim değil dünyanın sorunudur.” diyen Gürsöz şunları ekledi: “DSÖ raporlarına göre Türkiye’de 2011’de her 100 reçetenin 35’inde antibiyotik vardı. 2016’ya geldiğimiz de ise bu rakam 5 yıllık yoğun çalışma ve gayretin ardından yüzde 29’a düştü. Bu beraber ulaşılmış ciddi bir gelişme ve ilerlemedir. Bizim amacımız antibiyotik hiç tüketilmesin, kullanım sıfıra indirilsin değil. Hedefimiz yerinde akılcı antibiyotik kullanımı sağlamak, uygunsuz akılcı olmayan kullanımı önlemektir.”

Konuşmasını akılcı antibiyotik Ankara verilerinden bahsederek sonlandıran Gürsöz: “ Ankara’da 2011 yılında 100 reçetenin 33’ünde antibiyotik varken bu sayı 2016 yılında 100 reçetede 29’a düştü. Ankara’da da Türkiye’deki ilerlemeye paralel olarak bir ilerleme kaydedildi. Bu başarıda emeği geçen , başta ekip lideri Sayın Müdürmüz Prof. Dr. Özkan Ünal ve Ankara’daki akılcı ilaç kullanımı koordinasyonu yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

 


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir