Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Ankara’da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Verilen Cezalar


Sonuçlanan Mahkeme Kararları...

Son Güncelleme Tarihi: 23.02.2015

*Mahkeme sonuçlarında kullanılan hukuki terimler ve cezanın yer aldığı bölüm “Gerekçeli Kararlardan” aynen alınarak yazılmıştır.

 • Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel şiddet “hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Şubat 2014 tarihinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde polikliniğe gelen bir hasta yakını hasta sırasına uymayarak randevularının olduğunu söylemiştir. Kendisine hastaların kapıya asılan yazıya göre alındığı belirtilmesi üzerine “sen ne demek istiyorsun. Biz çocuğu muayeneye getirdik ”demiştir. Hekim hasta yakınının yanlış anladığını düşünerek, “Kapıyı örtün durumu size izah edeyim” demesi üzerine hastanın babası “sen kimsin, ne biçim konuşuyorsun? dangalak, doktor olmuşsun ama konuşmayı bilmiyorsun” şeklinde hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın üzerine atılı görevli memure görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği sabit olmadığından sanığın Beraatine karar verilmiştir.
 • Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel şiddet “hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Haziran 2014 tarihinde Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde tahlil sonuçlarını göstermek için polikliniğe gelen hastaya hekim sağlık çalışanı tarafından gerekli bilgilendirme yapılmış, bunun üzerine hasta hekime hitaben “sonuçlara bakarak tanıyı hemen koyacak kadar üstün zekâlı olduğunu mu zannediyorsun? Burada soytarılık yapıyorsun.”  diyerek hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın görevli memura hakaret nedeni ile tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra Bir Yıl Üç Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK’nın 51/1-b maddesi gereğince cezanın ertelenmesine, iki yıl süre ile denetim süresi belirlenmesine, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine karar verilmiştir.
 • Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) sağlık çalışanına sözel şiddet “hakaret” ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs 2014 tarihinde Acil Sağlık Hizmetleri emrinde görevli acil yardım ambulansı park edildikten hemen sonra yaşanmıştır. Olay tarihinde park ettiği araçtan inen sürücü, yoldan geçen kişi tarafından “kaldırımdaki kadını görmüyor musun” diyerek küfür etmiş, mağdur sağlık çalışanının boğazını sıkmıştır. Araya giren ATT sağlık çalışanın da bileğini bükerek, küfrettiği iddia edilmiştir.

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın 1. mağdura hakaret suçundan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra  860 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın 2. mağdura hakaret suçundan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 1.740 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanına fiziksel şiddet “yaralama” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ocak 2013 tarihinde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde iki kişi acil odasına girerek panik ve sinirli bir şekilde “annem nerde 4 tane hastane dolaştık” şeklinde sorduğu, bunun üzerine “annenizin ismi nedir”  diye sorulup, öğrenildiğinde, ex olan hastanın yakınları oldukları anlaşılmıştır. Akabinde hemşire sağlık çalışanı hasta yakınına “bekleyin şimdi doktor bey size bilgi verecek.” dediğinde, “Ne doktoru bırak doktoru annem nerde?  bunlar değil çabuk söyleyin” şeklinde konuşarak üzerlerine yürüdüğü öğrenilmiştir. Açıklama yapılmazsa hasta yakınının kendilerine saldıracağını düşünen hemşire sağlık çalışanı, “anneniz 112 tarafından kalbi ve solunumu durmuş olarak bize getirildi. Bizim bütün müdahalemize rağmen hastanız hayata dönmedi. Rahmetli oldu başınız sağ olsun” dediği öğrenilmiştir. Hemen sonra hasta yakını “ne diyorsun lan sen” diyerek, küfürler edip sağlık çalışanının sol kulağına ve boynuna yumruk atmak sureti ile darp ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

•          Sanığın hakkında kasten yaralama suçundan dava açılmış ise de sanığın bilahare öldüğü anlaşıldığından sanık hakkında müsnet suçtan açılan davanın TCK 64/1 maddesi uyarınca Düşürülmesine karar verilmiştir.

 • Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “Hakaret” İle İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır. 

Şiddet olayı  Eylül 2013 tarihinde saat 21:00 sıralarında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde adı geçen hastanede yatmakta olan hastayı ziyarete gelen yakınlarına hastanın takibinin yapılacağı ve çıkmaları gerektiği bildirilmiş fakat hemşire sağlık çalışanı tekrar geldiğinde hasta yakınlarının çıkmadığı görülmüştür. Hemşire  “siz çıkınca takibimi yaparım” dediğinde, hasta yakını hemşire sağlık çalışanının önünü keserek “ siz az önce ne dediniz” dediği, hemşirenin de “siz çıkınca takibini yapacağım” diye söylediğinde, hasta yakınının hemşireye hitaben “siz hastamıza bakmayacağınızı söylediniz” diyerek hakaretlerde bulunduğu daha sonra hastanın da odadan çıkarak hemşire sağlık çalışanına hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 32.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan; tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 7080 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Ankara 45.Asliye Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “Tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.         

Şiddet olayı Eylül 2013 tarihinde saat 09:00 sıralarında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Dermatoloji polikliniğinde muayeneye başlamak isteyen hekim sağlık çalışanının, bilgisayarın bozuk olduğunu tespit edip tamiri için ilgili personeli beklediği sırada, muayene için bekleyen 7.sıradaki hasta ve hasta yakını (oğlu) hekim sağlık çalışanına sözlü saldırılarda bulunmuş ve hekim sağlık çalışanının üzerine yürümeye çalışmışlardır. Hasta yakını (oğlu) hekim sağlık çalışanına “kadın olmasan senin kafanı kırardım” diye bağırdığı iddia edilmiştir.

Ankara 45.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında tehdit suçundan kamu davası açılmış olmakla birlikte, atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksine, mahkumiyetine yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden CMK.223/2 e. maddesi uyarınca müsnet suçtan Beraatine karar verilmiştir.
 • Ankara 24.Asliye Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “Hakaret, görevi yaptırmamak için direnme” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Çocuk servisinde yatmakta olan hastanın yakınları (annesi), ile servis hemşiresi arasında yemek tepsisi ile ilgili bir tartışma yaşanmış daha sonra tartışmaya 2-3 hasta yakını daha karışmış ve koridorlarda hasta yakınları hemşire sağlık çalışanlarına ve doktor sağlık çalışanlarına hakaretler savurmuşlardır. Olayın alevlenmesi üzerine servise güvenlik personelleri çağrılmış hasta yakınları tüm servisi rahatsız edecek şekilde davranmışlardır. Bunun üzerine ziyaretçiler dışarı çıkarılıp güvenlik önlemi almaya çalışan güvenlik görevlilerini bir başka hastanın yakını darp etmeye çalışmış, olayın büyümesi üzerine hastane polisi çağrılmış ve hastane polise de karakoldan ekip istediği iddia edilmiştir.

Ankara 24.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanıklardan birinin, müştekilerin beyanıyla herhangi bir fiilde bulunmadığı gerekçesiyle Beraatine,
 • Diğer tüm sanıklar için kamu görevlisine hakaret suçundan tüm artırım ve indirimler uygulandıktan sonra 1 Yıl 5 Ay 15 Gün Hapis Cezası verilmiştir
 • İddianamede isnad edilen görevli memura direnme suçundan tck 265/1 uyarınca tüm artırım ve indirimler uygulandıktan sonra10 Ay Hapis Cezası verilmiştir. Tüm verilen cezalar için ilgili mevzuat uyarınca erteleme kararı verilmiştir. Erteleme hükmü verilmekle temiz hakkı tanınmıştır.
 • Ankara 33.Asliye Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Fiziksel Şiddet  “Basit Yaralama, Tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.          

Şiddet olayı Mart 2013 tarihinde Dr.Sami Ulus Eğitim Araştırma Hastanesinde  saat 09:00 sıralarında gerçekleşmiştir Saat 09:30-10:00 sularında Hekim sağlık çalışanının hastalara tedavi ve tetkik uyguladığı sırada hasta yakını tarafından hakarete uğrayıp, hasta yakını hekim sağlık çalışanının üstüne yürüyüp, hekim sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 33.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Müşteki şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Mahkeme müştekinin şikayetçi olmadığını da göz önünde bulundurarak yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle CMK-23 maddesi uyarınca isnad edilen suçlardan Beraatine karar vermiştir.
 • Ankara 8.Asliye Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “Tehdit Hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.        

Şiddet olayı Şubat 2014 tarihinde Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde gerçekleşmişti. Çocuk servisinde görev yapan hemşire sağlık çalışanı, yatan hasta kliniğinde, rutin oda kontrolünde; yeni doğan yoğun bakımda yatmakta olan çocuk hastanın yakınının bacak bacak üstüne atıp hasta yatağında oturduğunu görmesi üzerine “Beyefendi sizin burada olmamanız gerekiyor, dışarıya çıkar mısınız” demiştir. Fakat hasta yakını hemşire sağlık çalışanına “ sen kimsin beni dışarıya çıkarmaya çalışıyorsun, kimse bana böyle bir şey demedi” diye çıkışmıştır. Hemşire sağlık çalışanı hasta yakını çıkmayınca güvenliğe haber vererek dışarı çıkartılmasını istemiştir. Güvenlik görevlileri hasta yakınını dışarı çıkartırken koridorda hasta yakını, hemşire sağlık çalışanına yönelik yüksek sesle “terbiyesiz kadın” demiştir. Hemşire sağlık çalışanı da hasta yakınına “terbiyesiz kadın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz galiba, sizi şikayet ederim” demiştir. Hemşire sağlık çalışanı hemşire odasında güvenlik şefine olayı anlatırken aynı hastanın diğer bir yakını odaya izinsiz gelerek hemşire sağlık çalışanına; “sen kimsin kardeşime hakaret etmişsin ve dışarıya çıkarmışsın” demiştir. Hemşire sağlık çalışanı da “ben kimseye hakaret etmedim, aksine kardeşiniz bana hakaret etti” dediğinde hasta yakını, hemşire sağlık çalışanının üzerine yürümüştür. Güvenlik olay büyümeden ve sağlık çalışanına fiziksel herhangi bir saldırı olmaması nedeni ile hasta yakınını dışarıya çıkarmıştır. Hasta yakını dışarıya çıkarken, hemşire sağlık çalışanına “ seninle görüşeceğiz, seni başhekimliğe şikayet edeceğim” diye tehditte bulunduğu iddia edilmektedir.

Ankara 8.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • 1.Sanığın katılana karşı  işlemiş olduğu hakaret suçunu ağır haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle TCK 129/1 ve CMK 223/d hükümlerince Beraatine,
 • 2.Sanığın ise, basit tehdit suçundan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra  500 TL Adli Para Cezasına çarptırılmasına sanığın,  defaatle CMK 231/5 maddesinin uygulanmamasını istemesi nedeniyle ve doğrudan adli para cezalarının  TCK-51 maddesi uyarınca uygulanmasının mümkün olmaması sebepleriyle herhangi bir erteleme hükmü uygulanmamıştır.
 • Ankara 9.Asliye Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “Hakaret,basit yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştı

Şiddet olayı Temmuz 2014 tarihinde Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Hemşire sağlık çalışanı, doğum yapan hastanın  saat 16:00’ da rutin takiplerini almak üzere odasına girmiştir. Hasta yakınları hastanın yanında olup, hemşire sağlık çalışanı,  “saat 18:30-19:30 saatleri arasında ziyaret olduğunu”  hastanın yanında o saate kadar kimsenin kalamayacağını söylemiş ve odadan ayrılmıştır. Saat 17:00’ de aynı odaya başka bir hasta yatışı olmuş ve hemşire sağlık çalışanı odaya girdiğinde, söz konusu hastanın yakınlarının hasta odasında olduklarını görmüştür. Hemşire sağlık çalışanı, onlara neden çıkmadıklarını söyleyip, personele seslenerek güvenlik çağırmasını söylemiştir. Bunun üzerine hasta yakını hemşire sağlık çalışanının üzerine yürüyerek “ne diye güvenlik çağırdığını,” hemşire sağlık çalışanının “düzgün konuşması gerektiğini” söylemiştir. Hemşire de  “sizi buradan çıkarak olan kişinin güvenlik olduğunu söylüyorum” demiştir. Bunun üzerine hasta yakını ısrarla “güvenliği niye çağırdığını, ne hakla çağırdığını” sorarak hemşire sağlık çalışanının üzerine yürüdüğü iddia edilmiştir.

Ankara 9.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • 27.11.2014 tarihinde yapılan duruşmada; dinlenen tanıklar ve müştekilerin ifadeleri doğrultusunda istinad edilen suçların unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle CMK 223/2-e maddesi uyarınca Beraatine karar verilmiştir.  
 • Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “Hakaret”  ile İlgili Adli Süreç Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ağustos 2014 tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hekim muayene işlemlerinin devam ettiği sırada, muayene için gelen hastaya  “taş gibi duruyorsun, neden acile geldin” diye sorduğu  hastanın bunun üzerine  sinirlenip dışarıya çıktığı öğrenilmiştir.Daha sonra eşi olduğunu tahmin  edilen şahıs içeriye girerek hekime hitaben “Lanet olsun, Allah belanızı versin” şeklinde hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

•          Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kamu Adına kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar alınmıştır.

 • Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesinde iki Acil Tıp Teknisyeni (ATT) bir Acil Ambulans Bakım Teknikeri(AABT), Sağlık çalışanlarına Söze/Fiziksel Şiddet “ tehdit, hakaret, kasten yaralama” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Nisan 2014 Tarihinde Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı vaka başında iken yaşanmıştır. Olay günü Acil Sağlık Hizmetleri ekibi vakaya ulaştıklarında hasta yakınlarına, hastanın obez olması sebebi ile mevcut sedyenin hastayı taşımaya uygun olmadığı  bu nedenle obez ambulansı çağırılması gerektiği söylendiği öğrenilmiştir. Akabinde hasta yakınlarının hastanın kendisinin ambulansa yürüyerek binebileceğini söylemişlerdir. Bunun üzerine 112 ekibi hastayı ambulansa aldıktan sonra ekip çalışanları hastanın rahat nefes alabilmesi için sedyenin başını kaldırdığında, hasta yakınının sağlık çalışanına sedyenin başını indir “lan” diyerek bağırdığı ve kafa attığı iddia edildi.

Ankara 45. Asliye Ceza  Mahkemesinde görülen duruşmada;

•          Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan; CMK 223/2.a maddesi gereğince Beraatine karar verilmiştir.

•          Sanığın sübut bulan kasten yaralama suçundan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 52/2 Maddesi gereği 3000 Tl Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

•          Sanığın üzerine atılı bulunan tehdit suçundan, tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 5 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim Süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

 • Ankara Batı 5. Sulh Ceza Mahkemesinde Laboratuvar Teknisyeni Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Kasım 2013 tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde,  hastadan gün içinde istenen '' Gaita Kültürü'' nün saat 18:30 'da laboratuvara getirildiği, sağlık çalışanının hasta yakınına bu saatte bu tahlilin çalışılmadığını, hafta içi 08:00-15:00 arası getirmesi gerektiğini söyledikten sonra hastanın,  gaitayla ilgili başka bir testi olmadığından numuneyi çöpe attığı öğrenilmiştir. Akabinde hastanın acilde tekrar muayene edildiği, gaita ile ilgili tahlil istendiği, bunun üzerine hasta yakınının sağlık çalışanına hitaben “neden numuneyi çöpe attığını, neden onu yönlendirmediğini” söyleyerek tartışmaya başladığı ve hakarete varan sözlerle konuşmaya devam ettiği iddia edilmiştir.

Ankara Batı 5.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşma;

 • Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan; CMK 223/2-a maddesi gereğince Beraatine karar verilmiştir.
 • Ankara 16. Sulh Ceza Mahkemesinde, Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “ hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Mart 2013 tarihinde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma  Hastanesin de  yaşanmıştır. Olay tarihinde,  hekim sağlık çalışanının, hastaya ameliyat sonrası sıvı gıdalar verilmesi gerektiğini, katı gıdaların daha sonra verilmesini söylediğinde, hasta yakını neden katı gıda verilmediğini sorup, hekim sağlık çalışanı  cevap verirken hasta yakını tarafından “Ahlaksız” diye hakaret ve ölümle tehdit ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 16. Sulh Ceza  Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan; TCK 52/2 Maddesi gereği tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 2000 Tl Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın üzerine atılı bulunan ölümle tehdit suçundan, TCK 52/2 Maddesi gereği tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra160 Tl Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.                                                                                                                     
 • Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesinde iki acil tıp teknisyeni (ATT), bir acil ambulans bakım teknikeri (AABT) sağlık çalışanlarına sözel fiziksel şiddet “kasten yaralama, hakaret, tehdit ” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ağustos 2012 Tarihinde Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı vaka başında iken yaşanmıştır. Olay günü Acil Sağlık Hizmetleri ekibi vakaya ulaştıklarında hastanın alkollü ve ortamın dağınık olduğu saptanmış olup polise haber verilmesi gerektiği söylenmesi üzerine hasta yakınlarının agresif ve sinirli bir şekilde “bizi rezil mi” edeceksiniz diye bağırdığı, daha sonra hasta ambulansa alınıp hareket ettikten kısa bir süre sonra hasta kendine gelerek sağlık çalışanlarına kafa atıp, yumrukladığı, saçını yolduğu ve küfürler ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın 1. müştekiyi yaralama suçu sabit görülmediğinden atılı suçtan; CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince Beraatine karar verilmiştir.
 • Sanığın 2. müştekiyi yaralama suçundan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 52/2 Maddesi gereği 2000 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın 3. müştekiyi yaralama suçundan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 52/2 Maddesi gereği 2000 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın müştekilere hakaret suçundan fiiline uyan; tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 52/2  Madde gereği neticeten 8840 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın tehdit suçu sabit olduğundan; tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 6 Ay 7 Gün Hapis Cezası İleCezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Şereflikoçhisar Asliye Ceza Mahkemesinde, hekim sağlık çalışanına sözel şiddet  “ hakaret ” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Şubat 2014 tarihinde Şereflikoçhisar İlçe Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hekim sağlık çalışanı, acil servise  kitlenme şikayetiyle gelen hastayı muayene etmiş, hastada herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtilerek normal olduğunu  söylemiştir, Hekim sağlık çalışanı hasta yakınlarına 4-5 aydır doktora götürmediniz mi ? diye sorduğunda hasta yakınlarının “siz doktor değil misiniz mecbur iyileştireceksiniz, aldığın maaş gözüne dizine dursun, Allah belanı versin” vb. şekilde bağırarak hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Şereflikoçhisar Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • 1.Sanığın müştekiye karşı hakaret suçundan; atılı suçun unsurlarını oluşmadığı anlaşılmakla CMK’nın 223.2-a maddesi gereğince Beraatine karar verilmiştir.
 • 2.Sanığın müştekiye karşı atılı hakaret suçundan; atılı suçu işlediği sabit olmadığından CMK’nın 223.2-e maddesi gereğinceBeraatine karar verilmiştir.
 • Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel şiddet “hakaret ” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Mayıs 2014 tarihinde Balgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde saat 08:30’a randevusu olan hasta saat 09:00’da kliniğe gelerek hemen tedavi görmek istemiştir. O sırada hekim sağlık çalışanı başka bir hastaya işlem yaparken hasta içeri girmiş, hekim ise hastanın işlemi bitince kendisini alacağını beklemesi gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine hasta “terbiyesizsin, seni Sağlık Bakanlığına şikâyet edeceğim, sen kabasın” diye bağırarak hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübuta eren hakaret suçundan; tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 125/1-3a Maddesi gereğince, TCK 52/2 Maddesi gereğince 3.020 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanına sözel şiddet  “hakaret ” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart 2014 tarihinde Meslek Hastalıkları Hastanesin de yaşanmıştır. Olay tarihinde, sağlık çalışanı, yatan hastanın ziyaretçi saati dışında yanında ziyaretçisi bulunması üzerine, hastanın yanında bir kişinin kalması gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine ziyaret için gelenlerden bir kişi sağlık çalışanına yönelik “geri zekalı, gıcık gıcık konuşmaya başladınız yine, zaten sinir oluyorum” dediği ve sağlık çalışanının ise geçmiş olsun diyerek odadan ayrıldığı öğrenilmiştir. Bu olayın akabinde poliklinik katında aynı kişinin sağlık çalışanının önünü kesmeye yeltenerek “siz çok komplekslisiniz, beni sinirlendiriyorsunuz haberiniz olsun.” dediği sağlık çalışanı yoluna devam ederken tekrar hasta yakınının “dangalak” diyerek hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan; tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 52. Maddesi gereğince 7.080 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde 1 ambulans acil bakım teknikeri (AABT), 1 acil tıp teknisyeni ( ATT), sağlık çalışanına sözel şiddet  “ tehdit, hakaret ” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Haziran 2014 Tarihinde Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı vaka başında iken yaşanmıştır. Olay günü Acil Sağlık Hizmetleri ekibi vakaya ulaştıklarında hastanın muayenesini yaparken yanında bulunan annesi tarafından 112 ekibine “sizi savcılığa şikâyet edeceğim 20 dakikadır neredesiniz? Defolup gidin” diyerek bağırmaya başlamıştır. 112 ekibi hasta yakınını sakinleştirmeye çalışıp muayeneye devam etmek istediği fakat hasta yakınının “ben senin gibisini çok dövdüm senide döverim” gibi tehdit içeren ifadeler kullanarak 112 ekibinin  üzerine yürüdüğü iddia edilmiştir.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın üzerine atılı tehdit suçunun yasal unsurları gerçekleşemediğinden CMK 223 Maddesi gereğince Beraatine karar verilmiştir.
 • Sanığın sübuta eren  hakaret suçundan; tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 52/2 Maddesi gereğince 3.020 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması nedeniyle 6545 sayılı yasa hükümleri dikkate alınarak şartları oluşmayan CMK 231 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA  karar verilmiştir.
 • Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel şiddet “hakaret, tehdit ” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesin de yaşanmıştır. Olay tarihinde Acil Serviste görevli  hekim sağlık çalışanı görevi esnasında hasta yakını tarafından “hastaneyi başına yıkacağım, geri zekalı……vb.” sözcükler kullanarak tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

 • Sanığın müştekiye yönelik kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçu sabit olmakla suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu, oluşan zarar (TCK 61 maddesi kapsamında) göz önüne alınarak  tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 5237 Sayılı Yasanın 50 ve 52.maddesince 7.080 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süreyle sanığın denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın Müştekiye yönelik sair tehdidat suçu sabit görüldüğünden tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 5237 Sayılı Yasanın 52.maddesince 1.500 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süreyle sanığın denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesinde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) sağlık çalışanına, fiziksel şiddet “Kasten Yaralama” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Nisan 2013 tarihinde Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki B-tipi Acil Servis İstasyonuna bağlı ambulans ekibi tarafından hastanın kuruma teslimi sırasında gerçekleşmiştir. Olay tarihinde ekip hastayı adresinden alıp Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmüş, hasta yakının isteği üzerine Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezine nakledilmiştir. Hastaneye ekipten önce ulaşan hasta yakınları hasta araçtan indirilirken “sizin maaşınızı biz veriyoruz, sizin yapacağınız iş bu kadar olur, çek o pis ellerini hastamın üzerinden” gibi ifadelerde bulunarak sağlık çalışanının elini ittirmiş, görevini yapmasına engel olmuştur. Ambulans sürücüsü olayı sakinleştirmeye çalışırken hastanın oğlu sürücüye saldırarak eğilimli platformdan aşağı yuvarlanmasına sebep olmuş, aralarındaki boğuşma neticesinde sürücüde yaralanmalar meydana geldiği iddia edilmiştir.

Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın kasten yaralama suçunu işlediği sabit görüldüğünden, tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 52 Maddesi uyarınca sanığın sosyal durumu gözetilerek 240 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, , beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel/fiziksel şiddet “tehdit, kamu malına zarar, basit yaralama” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.       

Şiddet olayı Şubat 2013 tarihinde Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde Çocuk Acil Servis bölümünde görevli hekim sağlık çalışanı hastayı muayene ettiği sırada sarhoş olduğu düşünülen bebeğin babası ile akrabası muayene odasına girmiş, hekimle tartışmaya başlamışlardır. Güvenlik gelerek şahısları odadan çıkarmak istemiş, şüpheliler odadan çıkmayarak tekme ve yumruk atmak suretiyle güvenlik görevlisini ve müştekiyi darp etmişlerdir. Hastanın babası elini beline atarak silahını, diğer şahıs ise elindeki bıçağı müştekiye göstermiş, küfürler savurmuşlardır. Daha sonra anne bebeğini alarak muayene odasından dışarı çıkmış, şüpheliler müştekinin önlüğünü yırtmışlar, masayı ve monitörü kullanılamayacak duruma getirmişlerdir. Güvenlik görevlileri tarafından hastaneden çıkarılan şüpheli, müştekiye “seni yaşatmayacağım” diyerek tehdit ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın üzerine atılı müştekiyi silahla tehdit ve adiyen tehdit suçlarını işlediği sabit olmadığından CMK 223/-2-e maddesi uyarınca Beraatine,
 • Sanıkların üzerlerine atılı Mala Zarar verme suçlarını işlediği sabit olmadığından CMK 223/-2-e maddesi uyarınca ayrı ayrıBeraatlerine,
 • Sanıkların müştekiye yönelik kasten yaralama suçunu işledikleri sabit olduğundan eylemlerine uyan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 86/2 maddesi gereğince suçu işleyiş şekli, kusurluk ve kastının yoğunluk derecesi dikkate alınarak takdiren ve teşdiden ayrı ayrı  9 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmalarına,
 • Sanıkların üzerlerine atılı müştekiye yönelik hakaret suçu sabit olduğundan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 125/1-3-a maddesi gereğince ayrı ayrı 1 Yıl Hapis Cezası İle Cezalandırılmalarına,
 • Sanığın üzerine atılı silahla tehdit suçu sabit olduğundan; tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 2 Yıl Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel şiddet  “görevli memura hakaret, tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Aralık 2013 tarihinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır.  Olay tarihinde Hekim sağlık çalışanı poliklinikte hastalarını muayene ettiği sırada; dışarıda sedyede yatan hasta olduğunu öğrenmiş, hastayı poliklinik içerisine aldırmıştır. Hekim hastanın CD’sini incelemiş hastada bel fıtığı olduğunu görmüş, ameliyat için yatış önermiştir. Hekim yatış istemeyen hasta yakınının ameliyatı kabul etmediğinin poliklinik defterine yazılmasını istemiş, bunun üzerine hasta yakını öfkeyle “siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben mecliste çalışıyorum” demiş, sekretere dönerek “böyle bir şey yazmayacaksın” diye bağırmıştır. Hekim “biz sizin emrinizde çalışan insanlar değiliz bu şekilde konuşamazsınız” deyince hasta yakını “onu mesleğinden edeceğim doktorluk yapamayacak” diyerek poliklinik odasını terk ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın tehdit suçunu işlediği sabit görülmekle tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra Beş Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün CMK 231/5 maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK 231/8 maddesi gereğince beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına “görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine karşı hakaret ” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Temmuz 2013 tarihinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde Psikiyatri Kliniğinde yatan, taburcu olmak isteyen hastanın taburculuk işlemleri sırasında hastanın oğlu saldırgan tavırlar sergileyerek bağırmaya başlamıştır. Kendisine taburculuk işlemleriyle ilgili bilgi vermek isteyen hekime hakaret etmiş, fiziksel saldırıda bulunacağı sırada diğer bir hekim tarafından engellenmiştir. Hasta yakını hakaretlerini ve fiziksel saldırısını başka bir hekime yöneltmiş araya giren sekretere vurmuştur. Sakinleşmesi için devreye giren hekime de hakaret ederek fiziksel saldırıda bulunmuş, çağrılan güvenlik görevlileri tarafından hasta yakını klinik dışına çıkarıldığı iddia edilmiştir.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Her ne kadar sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan kamu davası açılmış ise de suçun yasal unsurlarının olayda gerçekleşmediği anlaşılmakla sanığın atılı suçtan CMK 223 maddesi gereğince Beraatine,
 • Sanığın sübuta eren görevli memura hakaret suçundan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 1 Yıl 7 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, , beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinde doktor sağlık çalışanına sözel şiddet “görevli memura hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır. 

Şiddet olayı  Ocak 2014 tarihinde Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yaşanmıştır. Hastaya çocuk cerrahi servisinde sünnet yapılmak üzere randevu verilmiş, ancak hastada kalp rahatsızlığı olduğu için genel anestezi uygun görülmemiştir. Bu nedenle lokal anestezi kullanılarak sünnet yapmayı denemişler ama çocuk durmadığı için sünnet yapılamamıştır. Aile sünnetin yapılmaması nedeniyle çocuk cerrahi servisinde hekimler ile tartışmaya başlamış, o esnada oradan geçmekte olan hekim sağlık çalışanı tartışma olduğunu görüp çocuk cerrahi servis odasına girmiştir. Hastanın dayısı olduğu öğrenilen kişiye "Ben Başhekim Yardımcısıyım size yardımcı olayım buyurun odama gidelim bir çözüm yolu buluruz. Lütfen sesinizi yükseltmeyin" demiş, ancak hasta yakını doktorların sünneti yapmaya mecbur olduğunu söyleyerek, "Hepinizin Allah belasını versin" diye bağırdığı iddia edilmiştir.

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması sebebiyle CMK 223-2/e mad. uyarınca sanığın Beraatine karar verilmiştir.
 • Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde Hekim sağlık çalışanına sözel şiddet “görevli memura hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır. 

Şiddet olayı  Mart 2014 tarihinde Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde Hekim sağlık çalışanı hastasını kolonoskopiye almış, hasta işlem sırasında ağıza alınmayacak küfürler ettiği için işlem sonlandırılmıştır.

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Her ne kadar sanık hakkında hakaret suçundan TCK 125/3.a maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de sanığın kolonoskopi yapılması sırasında canının yanması nedeniyle iddianamede belirtilen sözleri müştekiye karşı sarf ettiği suç işleme kast ve iradesiyle hareket etmediği kanaatine varıldığından CMK 223/2.a.e gereğince atılı suçtan Beraatinekarar verilmiştir.
 • Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde Hekim sağlık çalışanına sözel şiddet  “görevli memura hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Mayıs 2013 tarihinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde Hekim sağlık çalışanı poliklinikte muayene yaptığı anda sırada bekleyen bir hasta yakını sıraya riayet etmeksizin muayene olmak istemiştir. Sırasını beklemesi söylenmiş, hasta yakınının ısrarı üzerine “on tane elim yok” diyen hekime “geri zekâlı masada oturunca kendini adam mı sanıyorsun” diye hakaret ederek üzerine yürüdüğü iddia edilmiştir.

Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın kamu görevlisine karşı işlemiş olduğu hakaret suçu sabit olmakla tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 7,100 TL Adli Para Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanlarına “görevi yaptırmamak için direnme, basit yaralama, kamu malına zarar” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Temmuz 2012 tarihinde Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Sağlık personeli görevini yaptığı sırada hasta yakını olduğu öğrenilen şahsın küfrederek önüne gelen her şeye (alkol şişesi, enjektör tedavi dezenfektanı, film kâğıtları, tetkik dosyaları vs.) zarar vermiştir. Ayrıca hemşireyi kolundan tutarak yere itmiş, hemşireyi yere düşürmüştür.

Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın müştekilere görevlerine icra sırasında cebir kullanmak suretiyle direndiği sabit olduğundan, tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra Yedi Ay On Beş Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın müştekiye kasten müessir fiilde bulunduğu sabit olduğundan, tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra Altı Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir
 • Sanığın kamu kurum kuruluşlarına ait eşyaya zarar verdiği sabit olduğundan eylemine uyan TCK 152/1-a maddesi gereğince tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra Bir Yıl Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 35.Asliye Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanına sözel şiddet “Tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı 07 Temmuz 2012 tarihinde Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Acile getirilen çocuk olan hasta Hekime muayene olup, tedavisi yapıldıktan sonra gözlem odasına alınmıştır.. Hemşire acilde yalnız olduğu için gelen çocuğun dosyasını masaya bırakıp çocuğu yatağa almalarını ve başında bir kişi kalmasını söylemiştir. Başka bir hastaya yapmakta olduğu müdahaleyi bitirince hemen çocuğa yönelip, enjeksiyonu olduğunu görmüş, sağlık personeli enjeksiyonu hazırlayıp hastanın yanına gittiğinde, babası çocuğu yalnız tutamadığı için yardım isteyince annesi bir hışımla içeri girip “Dışarı çıkardınız, görevinizi düzgün yapın, çabuk iğnesini yap” diye bağırarak her iki hasta yakını mağdur hemşireye hakaret etmeye başlamışlardır. Hemşire “Ben zaten görevimi yapıyorum bu şekilde bana emir verip hakaret edemezsiniz” demiş, fakat çocuğun annesi “Ben emniyette çalışıyorum kes sesini konuşma görevini yap” diyerek hemşireyi tehdit etmiştir. Hakaretlere rağmen çocuğun tedavisini yapan sağlık personeli çocuğa uygulanan tedaviyi dosyasına yazarken, hasta yakınlarından genç bir erkek hakaret ederek bağırmış, kolunu kaldırarak personelin üzerine yürümüştür. Fiziksel saldırı girişiminde bulunulunca mağdur personel güvenliği çağırıp olaya müdahale etmesini istemiştir. Gebe olan mağdur personelin stresten kanaması olmuş, hemen doğumhaneye çıkıp kadın doğum doktoruna muayene olmuş ve ultrason sonucunda bebeğin iyi olduğu fakat düşük tehdidi geçirdiği söylendiği iddia edilmiştri.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan müsnet tehdit suçundan, tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 5 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesinde Hekim sağlık çalışanına sözel şiddet “Tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Ocak 2014 tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Polikliniğinde yaşanmıştır. Hekim hastasını muayene ettiği sırada anestezi teknisyeni ameliyat edilen bir hastayla ilgili soru sormak için polikliniğe girmiştir. Hemen dışarıda muayene için sıra bekleyen şüpheli hasta içeri girip ''niye aradan hasta alıyorsunuz, bu temizlikçi bayan aradan hasta alıyor'' diye içeride bulunanlara hakaret edip, eliyle masaya vurmuş, çalışanları ölümle tehdit etmiştir. Şüpheli hastaya içeriye giren bayanın anestezi teknisyeni olduğu ve bir şey söylemek için girdiği belirtilmiştir. Hasta sakinleştirmeye çalışılmasına rağmen bağırmasına devam ettiği için diğer hastalar tarafından dışarı çıkarılmıştır. Hasta sırası gelince tekrar polikliniğe girmiş. Kendisine bel fıtığı olduğu ve ameliyat olması gerektiği belirtilmiştir. Ameliyatın riskleri anlatılan hasta yakını ''Böyle riskler olur mu?'' diyerek tepki göstermiştir. Hasta ve yakınlarına bilgi verilmiş, istedikleri her yerde ameliyat olabilecekleri belirtilmiştir. Şüpheli hasta  ''Ben bu ameliyatı size olmam, sizin boğazınızı kesmek lazım''  demiştir, Bu kelimeyi de eliyle işaret ederek üç defa daha söylemiş ve hakaret ederek poliklinikten ayrılmıştır.

Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın müştekiye karşı tehdit suçunu işlediği sabit kabul edilmekle tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 5 Ay Hapis Cezası Verilmesine hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 8.Asliye Ceza Mahkemesinde ambulans acil bakım teknikeri (AABT) ve sürücü sağlık çalışanlarına sözel şiddet  “ hakaret, kamu malına zarar” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Aralık 2013 tarihinde Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı vaka başındayken gerçekleşmiştir. Olay tarihinde, 112 sağlık ekibinin, alkol ve beraberinde madde alımı sonrası ambulans talebinde bulunan vakanın adresine ulaştıklarında, vakanın saldırgan olmasından dolayı 155 Polis desteği istediği, can güvenliği olmadığından, olay yerine giremediği öğrenilmiştir.155 Polis Ekibi beklenildiği sırada hastanın ağır küfürler ve hakaretlerde bulunarak 112 sağlık ekibinin yanına gelerek ambulansa saldırıda bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara 8.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan kamu malına zarar verme suçundan; TCY 152/1-a uyarınca Bir Yıl Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, TCY 62 Maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek; On Ay  Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,  TCY 51 Maddesi uyarınca takdiren ertelenmesine, TCY 51/3 Maddesi uyarınca Bir  Sene  süre ile denetim süresi belirlenmesine karar verilmiştir. 
 • Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan; eylemine uyan TCY 125/3-a maddesi uyarınca Bir Yıl Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, TCY 43 Maddesi uyarınca takdiren 1/4 oranında artırılarak;  Bir Sene Üç Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,  TCY 125/4 Maddesi uyarınca 1/6 oranında artırılarak; Bir Sene Beş Ay On Beş Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, TCY  62  Maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek; Bir  Sene  İki Ay  On Yedi Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, TCY 51 Maddesi uyarınca takdiren ertelenmesine, TCY 51/3 Maddesi uyarınca Bir  Sene  İki Ay  On Yedi Gün  süre ile denetim süresi belirlenmesine karar verilmiştir. 

> Ankara 24 Asliye Ceza Mahkemesinde iki acil tıp teknisyeni (ATT),  bir sürücü sağlık çalışanlarına sözel şiddet  “ hakaret, görevi yaptırmamak için direnme” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Kasım 2013 tarihinde Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı vaka başındayken gerçekleşmiştir. Olay tarihinde, 112 Sağlık Ekibi vaka adresine ulaşıp ilk muayene ve müdahalelerini yerine getirdikten sonra hastaneye nakil sırasında; vakanın alkollü yakını tarafından sözel hakarete maruz kaldığı akabinde kişinin Acil Tıp Teknisyenine (ATT)  ve ambulans sürücüsüne fiziksel darp uyguladığı öğrenilmiştir. 112 Ekibinin vakalarını acil servise teslim ettikten sonra karakola giderek şikâyetçi olduğu bildirilmiştir.

Ankara 24 Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan; TCK 125 /1 Maddesi gereğince, Üç Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına; TCK125/3-a Maddesi gereğince cezasının Bir Yıl Hapis Cezası olarak tayin ve takdir edilmesine, TCK 43/1 Madde gereğince cezası takdiren 1/4 oranında artırılarak Bir  Sene  Üç Ay  Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine  tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın sübut bulan görevi yaptırmamak için direnme suçundan; TCK 265/1 Maddesi gereğince Altı Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına; TCK 43/1 Madde gereğince cezası takdiren 1/4 oranında artırılarak Yedi Ay On Beş Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 

> Ankara 12.Asliye Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanına sözel şiddet  “ tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.           

Şiddet olayı Ekim 2013 tarihinde Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde yoğun bakım ünitesinde görevli hemşire sağlık çalışanını telefon ile arayan şahsın, hemşireye hitaben “ ben hasta yakınıyım, sen ve birkaç arkadaşın anneme iyi bakmadınız, annemle ilgilenmediniz, kendinize dikkat edin ölümü arkanızda hissedin, başınıza her an her şey gelebilir.” diye tehdit ettiği öğrenilmiştir. Olaydan 10 dakika sonra da aynı şahsın tekrar arayarak hemşire hanıma “ beni tanıdın mı?” diye sorarak aynı tehditlere devam ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 12.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan görevli memura tehdit suçundan; eylemine uyan TCK 106/1 Maddesi uyarınca takdiren   Altı Ay  Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,  haklı neden bulunmadığından cezası üzerinde başkaca indirime ve artırıma yapılmasına yer olmadığına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir. 

 > Ankara 14.Sulh Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanına sözel şiddet  “ hakaret, tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Eylül 2013 tarihinde Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hastaya serum takılmak üzere tedavi odasına alınmasından sonra; hastanın annesinin dışarıda beklemesi istenildiği ancak annenin içeride bulunmak istemesi üzerine tartışma yaşandığı ve annenin hemşire sağlık çalışanına hitaben “bana akıl veremezsin, içeriye almak zorundasın, geri zekalı, aptal, deli” diyerek hakaret ettiği öğrenilmiştir. Bunun üzerine güvenlik ve hastane polisi çağırıldığı,  hastanın babasının da gelerek “nerede o hemşire, çıksın ortaya” diyerek bağırdığı ve hemşirenin üzerine yürüyüp darp etmeye çalıştığı iddia edilmiştir.

Ankara 14.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan tehdit suçundan; TCK 106/1 Maddesinin gereğince Altı Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 29 Maddesinin lehine olmak üzere uygulanmasına, verilen cezasında takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak Üç Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 62 Maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın İki Ay  On Beş Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan; TCK 125/1-3a Maddeleri gereğince suçun işleniş şekli suçtan doğan zarar dikkate alınarak takdiren 365 Gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 29. Maddesinin lehine olmak üzere uygulanmasına verilen cezasında takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak 182 Gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 62 Maddesi gereğince cezasının 1/6 oranında indirilmesi ile 151 Gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 52/2 Maddesi uyarınca 3020 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 

> Ankara 16.Sulh Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel şiddet  “ hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.           

Şiddet olayı Nisan 2013 tarihinde Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde poliklinikte sonuç göstermeye gelen hastanın; hekim sağlık çalışanının, kendisinin sağlık durumu ile ilgili açıklamalarını yeterli bulmadığı için hekime hitaben “terbiyesiz” diyerek kapıyı çekip gittiği iddia edilmiştir.

Ankara 16.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan; TCK 125/1 Maddesi gereğince 365 Gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 62/1 Maddesi cezanın 1/6 oranında indirilmesi sureti ile 304 Gün Karşılığı Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 52/2 Maddesi gereğince  6080 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmişti

> Ankara 10. Asliye   Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanına sözel şiddet  “ tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.           

Şiddet olayı Ağustos 2013 tarihinde Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde acil servis bölümünde, hasta yakının hemşire sağlık çalışanın yanına gelerek hastası için tekerlekli sandalye istediği, hastanın diğer yakınları tarafından sedyeye yatırıldığını gören hemşirenin, hasta yakınına "hastanızı sedyeye yatırmışsınız tekerlekli sandalyeye gerek yok, getirin doktora gösterelim" dediği öğrenilmiştir. Akabinde söz konusu hasta yakının hemşireye hitaben  "hastama bakmıyorsunuz" diye bağırdığı ve cebinden bıçak çıkartarak üstüne yürüdüğü, güvenlik personelinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildiği iddia edilmiştir.

Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan görevli memura tehdit suçundan; TCK 106/1 Maddesi gereğince Üç Ay  Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 

 > Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesinde ebe sağlık çalışanına sözel şiddet “ hakaret, tehdit, birden fazla kişi ile tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.          

Şiddet olayı Mart 2014 tarihinde Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde klinikte yatan hastaya ebe sağlık çalışanı tarafından ameliyata öğlen arası alınacağı bilgisi verildikten sonra, hasta yakını tarafından önce servis hemşiresine sonra da diğer çalışanlara hakaret içerikli küfürler yapıldığı hasta yakının Ebe sağlık çalışanının üzerine yürüyerek hakaret ve tehdit ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • 1.Sanığın üzerine atılı suçlar sabit olmadığından CMK 223/2- E Maddesi uyarınca Beraatine,
 • 2.Sanığın sübut bulan tehdit suçundan; TCK 106/1 Maddesi uyarınca, Altı Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 29. Maddesi gereğince takdiren 2/4 oranında indirilerek Üç Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 62 Maddesi uyarınca cezası takdiren 1/6 oranında indirilerek 2 Ay On Beş Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 •  2.Sanığın sübut bulan hakaret suçundan; TCK 125/3-a Maddesi uyarınca 1 Yıl   Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 125/4 Maddesi uyarınca cezası takdiren 1/6 oranında artırılarak 1 Yıl 2 ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,  TCK 129/1 Maddesi uyarınca cezası takdiren 1/3 oranında indirilerek  4 ay 20 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 62 Maddesi uyarınca cezası takdiren 1/6 oranında indirilerek 3 Ay Yirmi Altı  Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel/fiziksel şiddet “kasten yaralama” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.    

Şiddet olayı Ocak 2012 tarihinde Etlik İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde acil servis de görevli hekim sağlık çalışanına başka bir hastaneden diyaliz ve kalp pili takılması için gönderilen hastanın diyalize alındığı ve diyaliz tamamlandıktan sonra tomografiye gönderildiği öğrenilmiştir. Bu sırada hekim 112 ambulansları tarafından getirilen bir hasta ile ilgilenirken söz konusu hastanın kendisi ile ilgilenilmediğini belirtmesi üzerine tartışma yaşandığı ve bu esnada diğer hasta yakını şüphelinin de hekim sağlık çalışanını arkadan itmek sureti ile darp ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan kasten yaralama suçundan; TCK 86/2 Maddesi gereğince takdiren   4 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 86/3-c Maddesi gereğince verilen cezanın yarı oranında artırılarak  6 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 62/1 Maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek 5 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,  5237 sayılı Yasanın 51. Maddesi gereğince cezasının ertelenmesine, sanığın cezası ertelenmiş olmakla iki yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 

 > Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanına sözel şiddet  “hakaret, tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Temmuz 2012 tarihinde Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde poliklinik kan alma bölümünde çalışan hemşire sağlık çalışanının hastaya Oral Glikoz Tolerans Testinin ilk aşamasını yaptığı, bir süre sonra hastanın kendini iyi hissetmediğini söyleyerek tekrar geldiğini, hemşirenin ayakta durmamasını oturmasını ve elindeki sudan içmesini söylediği öğrenilmiştir. Bir süre sonra hastanın fenalaştığını öğrenen hemşirenin şuuru açık olan hastaya ilk müdahalesini yaparak mavi kod gelene kadar beklediği ve daha sonra sedye ile getirilen aynı hasta için işleme devam etmenin yanlış olabileceğini izah etmeye çalışırken, hasta yakınının yumruğunu kaldırarak karşı koridordan hemşireye hitaben “sen kimsin şerefsiz eşek gibi alacaksın o kanı” diyerek hemşire hanımın üzerine yürüdüğü ve hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın üzerine atılı tehdit suçunda ; CMK 223/2-e Maddesi uyarınca sanığın müsnet suçtan  Beraatine   karar verilmiştir. 
 • Sanığa hakaret suçundan açılan kamu davasında ilk haksız hareketin katılandan geldiği anlaşılmakla TCK 129/1 Maddesi gereğince Ceza Vermekten Vazgeçilmesine karar verilmiştir. 

 > Ankara 17. Sulh Ceza Mahkemesinde tıbbi sekretere sözel şiddet “ hakaret, tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.        

Şiddet olayı Temmuz 2013 tarihinde Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde poliklinikte görevli sekreterin, orada hazır bulunan hastaların kayıtlarını aldığı, daha sonra gelen hasta yakının 23. sıraya kaydedildiğini, bu sebeple hasta yakının,  sekretere hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 17. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan tehdit suçundan; TCK 106/1 Maddesi gereğince takdiren 120 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 62/1 Madde gereği 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten 100 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 52/2 Madde gereği neticeten 2000 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim devresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan; TCK 125/1-3,a Maddesi gereğince takdiren 365 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 125/4 Maddesi gereğince cezası 1/6 oranında artırılarak 425 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 62/1 Maddesi gereği 1/6 oranında indirim yapılarak 346 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 52/2 Madde gereği neticeten  6920 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim devresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 

> Ankara 23. Sulh Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanına sözel şiddet “ hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.           

Şiddet olayı Ekim 2013 tarihinde Ulucanlar Göz Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hasta yakının refakatçi kalma isteminde bulunduğu, ancak hastanın durumunun refakat gerektirmediğinin kendisine açıklandığı öğrenilmiştir. Buna rağmen hasta yakının hastanın yanında bulunduğu, servisteki yoğunluktan dolayı dışarıda beklemesi söylendiğinde, hasta yakının, kargaşadan yararlanarak aldığı refakat kartını göstererek sorumlu hemşireye hitaben “zoruna mı gitti edepsiz” diyerek hakaret etiği iddia edilmiştir.

Ankara 23. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın görevli memura hakaret suçundan CMK 223/2.e Maddesi uyarınca   Beraatine karar verilmiştir. 

> Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel şiddet “ hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.        

Şiddet olayı  Ekim 2014 tarihinde 75 Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde poliklinikte görevli diş hekimine, hastanın tedavisinin devamı için geldiğinde, hastanın eşininde beraber girmek istediği, fiziki şartların yetersizliğinden dolayı uygun bir dille dışarıda beklemesi gerektiğinin söylendiği öğrenilmiştir. Diş hekimi tarafından hastaya gereken işlemler yapılıp, sözlü olarak gereken bilgiler verildiği sırada hastanın dışarıda bekleyen eşinin içeri girerek yüksek sesle konuşarak hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan; TCK 125/1-3-a Maddesi uyarınca 365 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 29. Maddesi uyarınca 2/4 oranında indirim yapılarak 182 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 52/2 Maddesi uyarınca 3640 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 

> Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel/fiziksel şiddet      “tehdit, basit yaralama” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştı

Şiddet olayı Ağustos 2013 tarihinde Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde şiddet mağdurunun nöbetçi asistan doktor olarak görev yaptığı,  hastasını muayene edip tedavisi için medikal onkolog ile görüştüğü esnada, hasta yakının söz konusu hekime hitaben “Elleri cebinde ne geziyorsun, artist misin doktor musun sen……Demetevlere  gömerim” dediği ve hekime tekme attığı iddia edilmiştir.

Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan tehdit suçundan; TCK 106/1-1 Maddesi uyarınca 6 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 29. Maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim yapılarak 3 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 62. Maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 2 Ay On Beş Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın sübut bulan yaralama suçundan; TCK 86/2 Maddesi uyarınca 120 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 86/3-c son Maddesi gereğince cezası 1/2 oranında artırılarak 180 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 129. Maddesi uyarınca sanığın cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak  90 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 62. Maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 75 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 52/2 Maddesi uyarınca  1500 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 

> Ankara 15.Sulh Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanına fiziksel şiddet  “basit yaralama” ile ilgili açılan dava sonuçlanmış

Şiddet olayı Nisan 2013 tarihinde Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde 112 Sağlık Ekibi olay yerine intikal ettiğinde yerde yatan alkollü olduğu düşünülen hastaya ambulansa aldığı ve gerekli müdahale yapılmaya çalışıldığı ancak hastanın agresif tavırları yüzünden yeterli müdahale yapılamadan Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Acil servise getirildiği öğrenilmiştir. Burada da agresif tavırları devam eden hastanın sedye üstünden saldırarak 112 ekip nöbetçi hemşiresini darp ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 15.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan görevli memura basit yaralama suçundan; TCK 86/2 Maddesi gereğince  120 Tam Gün Karşılığı Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 86/3-c Maddesi gereğince 180 Tam Gün Karşılığı Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, sanık hakkında başkaca kanuni ve takdiri artırıma ve indirmeye yer olamadığına, TCK 62 Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, TCK 52/2 Madde gereğince   3600 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

> Ankara 12.Sulh Ceza Mahkemesinde ambulans acil bakım teknikeri (AABT) sağlık çalışanına sözel şiddet  “ hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Ekim 2013 tarihinde Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı vaka başındayken gerçekleşmiştir. Olay tarihinde, 112 Sağlık Ekibi verilen vaka adresine ulaştıklarında hastalarının alkollü ve saldırgan olmasından dolayı olay yerine 155 desteği istediği, bunun üzerine, hastanın öfkelenerek ekibe yönelik ağır hakaret, küfürler savurarak sözel şiddet uyguladığı iddia edilmiştir.

Ankara 12.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan; TCK 125/1 Maddesi yollaması ile 125/3-a Maddesi gereğince 365 Gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına,  TCK 125/4 Maddesi uyarınca cezadan 1/6 oranında artırım yapılmak sureti ile 425 Gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 52/2 Maddesi uyarınca    8500 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına,  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

 > Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde bilgi işlem personeline sözel şiddet  “hakaret, basit yaralama, tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.          

Şiddet olayı Ağustos 2013 tarihinde Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde kontrole gelen hastadan kan istemi yapıldığı öğrenilmiştir. Daha sonra bilgi işlem tarafından herhangi bir muayene veya açılış işlemi yapılmadığı halde hastanın bilgi işlem personelini tehdit edip, izinsiz fotoğrafını çekip hakaret ve tehdit içerikli kelimeler kullandığı, üstüne yürüyüp dövme teşebbüsünde bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan; TCK 125/1-3 –a Maddesi uyarınca 365 Gün  Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 125/4 Maddesi uyarınca sanığın cezası 1/6 oranında artırılarak  425 Gün  Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 29. Maddesi uyarınca sanığın cezasından 2/4 oranında indirim yapılarak 212 Gün  Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 62. Maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 176 Gün  Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 52. Maddesi uyarınca   3520 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim Süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın sübut bulan tehdit suçundan; TCK 106/1-2 Maddesi uyarınca 30 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 29. Maddesi uyarınca sanığın cezasından 2/4 oranında indirim yapılarak 15 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 62. Maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 12 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 52. Maddesi uyarınca 240 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim Süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın sübut bulan yaralamaya teşebbüs suçundan; TCK 86/2 Maddesi gereğince 120 Gün Adli Parası İle Cezalandırılmasına, TCK 86/3-c- son maddesi gereğince cezası 1/2 oranında artırılarak 180 Gün Adli Parası İle Cezalandırılmasına, TCK 29. Maddesi uyarınca sanığın cezasında 2/4 oranında indirim yapılarak 90 Gün Adli Parası İle Cezalandırılmasına, TCK 35. Maddesi uyarınca sanığın cezasından 2/4 oranında indirim yapılarak 45 Gün Adli Parası İle Cezalandırılmasına, TCK 62. Maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 37 Gün Adli Parası İle Cezalandırılmasına, TCK 52.Maddesi uyarınca 740 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim Süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Bir acil tıp teknisyeni(ATT),  bir hekim sağlık çalışanı ve bir sürücü sağlık çalışanlarına sözel şiddet  “görevi yaptırmamak için direnme” ile ilgili adli süreç sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Şubat 2014 tarihinde Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı vaka başındayken gerçekleşmiştir. Olay tarihinde, 112 Sağlık Ekibinin olay yerine varır varmaz hastaya müdahalede bulunduğu, hastaya tedavi uyguladığı. hastanın sinir krizi geçirmesinden dolayı tedavinin etki göstermesi için 15 dakika kadar olay yerinde beklediği öğrenilmiştir. Bu duruma tepki gösteren hasta yakınları hastayı kendileri ambulansa taşımak istedikleri ve taşırken hastanın tekrar kriz geçirdiği, hasta yakınlarının 112 ekibine müdahale etmiyorsunuz diye tepki gösterdiği ve hastanın tedavisi bitmeden sağlık ekiplerini evden attıkları iddia edilmiştir.

 • Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, suç unsuru yokluğu nedeni ile, Kamu Adına Kovuşturmaya Yer Olmadığına karar verilmiştir.

> Ankara 17.Sulh Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel şiddet “ hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.           

Şiddet olayı  Eylül 2012 tarihinde Ulus Devlet Hastanesi Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde şüpheli hasta acil servise alkollü olarak kolundaki bıçak yaraları ile başvurmuştur. Gerekli pansuman ve tedavileri yapıldıktan sonra kendisine ilaç yazılacağı söylendiği,  ancak hasta koluna mutlaka dikiş atılması gerektiğini ısrarla istediği, gerek olmadığı söylendiğinde de görevli hekim ve sağlık memuru personele hakaret ve küfür ederek şikayette bulunacağını söylediği iddia edilmiştir.

 Ankara 17.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan; TCK 125/1-3,a Maddesi gereğince takdiren 365 gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 125/4 Maddesi gereğince 1/6 oranında artırılarak 425 gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına,  TCK 43/1 Maddesi gereği takdiren 1/4 nispetinde artırılarak 531 gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 62/1 Madde gereği 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten 442 Gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 52/2 Maddesi gereği neticeten 8840 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 

> Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde diş hekim sağlık çalışanına sözel  şiddet  “hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.           

Şiddet olayı Eylül 2013 tarihinde Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde şüphelinin eşinin polikliniğe tedavi amacı ile geldiği hastayı muayene eden hekimin “ bu güne kadar hiç fırçalama yapmamışsınız” dediği bunun üzerine hastanın eşinin hekime hitaben “Benim eşimle ne biçim konuşuyorsunuz, bunun hesabını senden soracağım…..” diyerek hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 •  Sanığın üzerine atılı bulunana hakaret suçu karşılıklı olarak işlendiği anlaşıldığından TCK 129/3 ve CMK 223/4 Maddesi uyarınca Ceza Verilmesine Yer Olmadığına karar verilmiştir.

> Ankara 4.Sulh Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanına sözel şiddet  “hakaret, basit tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.    

Şiddet olayı Mart 2013 tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hemşire sağlık çalışanı görevli olduğu göz polikliniğinde göz muayenesi yapılan hastaya göz testi istendiği, hastanın hemşire tarafından test odasına alınıp testin başlatıldığı, bu sırada hemşirenin poliklinik odasından çağrılması üzerine gittiği öğrenilmiştir. Hastanın testi bittiğinde hemşire hastanın test yapılırken belirtilen kurallara uymadığı için testin yanlış olduğunu gördüğü, durumu hastaya söylediğinde hastanın hemşireye hitaben “kendini bir şey mi sanıyorsun? Geri zekalı, aptal …….” gibi sözler demek sureti ile tehdit ve hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 4.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın üzerine atılı bulunan  hakaret suçundan, TCK 129/3 Maddesi uyarınca Ceza Verilmekten Vazgeçilmesine karar verilmiştir.
 • Sanığın eylemine uyan basit tehdit suçu sabit görülmekle, TCK 106/1-2.Cümle uyarınca 30 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 62. Maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 25 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 52/2. Maddesi uyarınca 500 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına karar verilmiştir. hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 17.Sulh Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel şiddet  “hakaret, basit tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.    

Şiddet olayı Mart 2013 tarihinde Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde gebelik muayenesi için adı geçen hastaneye gelen hastanın muayene edileceği sırada, hekim sağlık çalışanın başka bir servis tarafından telefon ile çağrılması üzerine, hastanın sinirlenerek hekime hitaben  “bu yaptığın saygısızlıktır, terbiyesizsin………seni şikayet edeceğim göreceksin sen” diye hakaret ve tehdit ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 17.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın üzerine atılı bulunan tehdit suçundan, TCK 106/1 Maddesi uyarınca cezalandırılması talep edilmiş ise de sanığın üzerine atılı suçun unsurları yönünden oluşmadığından Beraatine  karar verilmiştir.
 • Sanığın üzerine atılı bulunan hakaret suçundan, TCK 125/1-3a Maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğindenBeraatine  karar verilmiştir.

> Ankara 23.Sulh Ceza Mahkemesinde sağlık memuru sağlık çalışanına sözel şiddet  “hakaret,  tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.    

Şiddet olayı Eylül 2012 tarihinde Ulus Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde

adı geçen hastanenin acil servisine, aşı için başvuran hastaya, görevli sağlık memurunun  bekleyen acil hastalar olması nedeni ile beklemelerini istediği, bunun üzerine hastanın sağlık memuruna neden beklediğini sorarak “ben VİP’te çalışıyorum, beni böyle bekletemezsiniz, bütün bakanları tanıyorum………seni işinden ederim…..”diye tehdit ettiği öğrenilmiştir. Bu sırada hasta yakınının da sağlık memuruna hitaben “köpek gibi ne bağırıyorsunuz” diyerek hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 23.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan; TCK 125/3.a Maddesi gereğince takdiren 365 gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 125/4 Maddesi gereğince 1/6 oranında artırılarak 425 gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına,  TCK 129/1 Maddesi gereği takdiren 2/3 nispetinde indirilerek 141 gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 62/1 Madde gereği 1/6 oranında indirim yapılarak 117 Gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 52/2 Maddesi gereği 2340TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın üzerine atılı bulunan tehdit suçundan, TCK 106/1. Maddesinin ikinci cümlesi uyarınca 30 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına,  TCK 29/1 Maddesi uyarınca takdiren sanığın cezasından 1/4 oranında indirim yapılarak 22 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 62/1 Maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 18 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 52/2 Maddesi uyarınca 360 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim Süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, hekim sağlık çalışanına sözel şiddet  “hakaret”  ile ilgili adli süreç sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ağustos 2014 tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hekim muayene işlemlerinin devam ettiği sırada, muayene için gelen hastaya  “taş gibi duruyorsun, neden acile geldin” diye sorduğu  hastanın bunun üzerine  sinirlenip dışarıya çıktığı öğrenilmiştir. Daha sonra eşi olduğunu tahmin edilen şahıs içeriye girerek hekime hitaben “Lanet olsun, Allah belanızı versin” şeklinde hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

 • Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kamu Adına kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir.

> Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesinde iki acil tıp teknisyeni (ATT) bir acil ambulans bakım teknikeri(AABT), sağlık çalışanlarına söze/fiziksel şiddet “ tehdit, hakaret, kasten yaralama” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Nisan 2014 Tarihinde Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı vaka başında iken yaşanmıştır. Olay günü Acil Sağlık Hizmetleri ekibi vakaya ulaştıklarında hasta yakınlarına, hastanın obez olması sebebi ile mevcut sedyenin hastayı taşımaya uygun olmadığı bu nedenle obez ambulansı çağırılması gerektiği söylendiği öğrenilmiştir. Akabinde hasta yakınlarının hastanın kendisinin ambulansa yürüyerek binebileceğini söylemişlerdir. Bunun üzerine 112 ekibi hastayı ambulansa aldıktan sonra ekip çalışanları hastanın rahat nefes alabilmesi için sedyenin başını kaldırdığında, hasta yakınının sağlık çalışanına sedyenin başını indir “lan” diyerek bağırdığı ve kafa attığı iddia edildi.

Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanık hakkında katılanlara yönelik hakaret suçundan kamu davası açılmış olmakla birlikte atılı suçun unsurları oluşmadığından; CMK 223/2.a maddesi gereğince BERAATİNE karar verilmiştir. 
 • Sanığın sübut bulan kasten yaralama suçundan TCK 86/2 Maddesi gereğince takdiren 120 gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 86/3.c Maddesi gereğince 180 gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına,  TCK 62/1 Maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 150 gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 52/2 Maddesi gereği 3000 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın üzerine atılı bulunan tehdit suçundan, TCK 106/1-1 cümlesi uyarınca takdiren 6 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 62/1 Maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek 5 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim Süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara Batı 5. Sulh Ceza Mahkemesinde laboratuvar teknisyeni sağlık çalışanına sözel şiddet “hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Kasım 2013 tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde,  hastadan gün içinde istenen '' Gaita Kültürü'' nün saat 18:30 'da laboratuvara getirildiği, sağlık çalışanının hasta yakınına bu saatte bu tahlilin çalışılmadığını, hafta içi 08:00-15:00 arası getirmesi gerektiğini söyledikten sonra hastanın,  gaitayla ilgili başka bir testi olmadığından numuneyi çöpe attığı öğrenilmiştir. Akabinde hastanın acilde tekrar muayene edildiği, gaita ile ilgili tahlil istendiği, bunun üzerine hasta yakınının sağlık çalışanına hitaben “neden numuneyi çöpe attığını, neden onu yönlendirmediğini” söyleyerek tartışmaya başladığı ve hakarete varan sözlerle konuşmaya devam ettiği iddia edilmiştir.

Ankara Batı 5.Sulh Ceza  Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın müştekiye yönelik hakaret suçundan cezalandırılması için kamu davası açılmışsa da sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması dikkate alınarak sanığın; CMK 223/2-a maddesi gereğince Beraatine karar verilmiştir.

> Ankara 16. Sulh Ceza Mahkemesinde, hekim sağlık çalışanına sözel şiddet  “ hakaret, tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart 2013 tarihinde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesin de yaşanmıştır. Olay tarihinde,  hekim sağlık çalışanının, hastaya ameliyat sonrası sıvı gıdalar verilmesi gerektiğini, katı gıdaların daha sonra verilmesini söylediğinde, hasta yakını neden katı gıda verilmediğini sorup, hekim sağlık çalışanı cevap verirken hasta yakını tarafından “Ahlaksız” diye hakaret ve ölümle tehdit ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 16. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

•  Sanığın sübut bulan hakaret suçundan; TCK 125/1 Maddesi gereğince takdiren 365 gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 129/1 Maddesi gereğince takdiren 2/3 oranında indirim yapılarak 121 gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 62/1 Maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 100 gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 52/2 Maddesi gereği  2000 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

•  Sanığın üzerine atılı bulunan ölümle tehdit suçundan, TCK 106/1 madde ve fıkrası 2. cümlesi uyarınca takdiren 30 gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 29/1 Maddesi gereğince takdiren 2/3 oranında indirim yapılarak 10 gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 62/1 Maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 8 gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 52/2 Maddesi gereği  160 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara Batı 5.Sulh Mahkemesinde, hekim sağlık çalışanına sözel şiddet  “ hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart 2014 tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde Çocuk Acil polikliniğinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hekim sağlık çalışanı söz konusu poliklinikte görev yaptığı sırada hasta yakını bir bayan gelerek başka bir bölüme sevk edildiğini söylemiştir. Hekimin bu bölümün hastanede olmadığını söylemesi üzerine şüpheli bayan eşini çağırmış hekim aynı şekilde birkaç kez eşine de anlatmıştır. Eşinin “ne anlatıyor bu ya” demesi üzerine hekim tarafından dışarı çıkmaları söylenmiş ve güvenlik görevlileri çağırılmıştır. Güvenlik görevlileri şüpheliyi çıkarmaya çalışırken şüpheli kişi “mal gibi açıklama yapıyor” diye hakarette bulunarak hekimin üzerine yürümüştür.

 Ankara Batı 5. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan; TCK 125/1 maddesi uyarınca takdiren ve tercihen 90 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK 125/3-a madde gereğince 365 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK 62/1-a maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 304 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın TCK 52/2 maddesi gereğince 20 TL hesabı ile 6080 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine  tabi tutulmasına  yükümlülük yüklenmesine takdiren yer olmadığına karar verilmiştir.

> Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesinde, idari memura sözel /fiziksel şiddet “hakaret, basit yaralama, kamu malına zarar verme ” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Temmuz 2013 tarihinde Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde acil servis de görevli memur hastaların kayıtlarını aldığı sırada, orada bekleyen ve sisteme kayıtları yapılmamış olan hastalardan sonra gelen bir hastanın yakını hastasının acil olduğunu belirterek, önce kendi hastasının kaydının yapılmasını istemiştir. Personelin kendisine beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine, şahsın küfürler savurarak, personeli darp ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın hakaret suçunun sabit olmaması sebebiyle subut bulunmayan müsnet suçtan BERAATİNE,
 • Sanığın Basit yaralama suçunun sabit olmaması sebebiyle subut bulunmayan müsnet suçtan BERAATİNE,
 • Sanığın kamu malına zarar verme suçundan TCK 151/1-a maddesi gereğince Bir Yıl Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, 168/1. Maddesi gereğince sanığa verilen ceza 2/3 oranında indirilerek sanığın Dört Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına TCK 62 maddesi gereğince 1/6 indirilerek Üç Ay On Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK 50/1-a maddesi gereğince neticeten 2000 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, sanığın geçmişteki hali nazara dikkate alınarak ileride yeniden suç işlemeyeceği hususunda, mahkememiz üzerinde olumlu izlenim bırakmadığından ve böylece şartları oluşmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına takdiren yer olmadığına karar verilmiştir.

> Ankara 6.Asliye Ceza Mahkemesinde, bir acil tıp teknisyeni (ATT)  bir sürücü sağlık çalışanına sözel şiddet  “kamu malına zarar verme” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Aralık 2013 tarihinde Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı vaka başındayken gerçekleşmiştir. 112 Sağlık Ekibi tarafından müdahale için olay mahalline gidildiğinde şüpheli iki acil yardım ambulansına tekme, yumruk ve taşla saldırarak zarar vermiş,  araçlar da hasar bırakmıştır.

Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın kamu malına zarar verme suçundan TCK 152/1-a maddesi gereğince,   1 Yıl Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,sanığın geçmişteki hali ve duruşmadaki tutum ve davranışları dikkate alınarak TCK’nın 62.Maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,  sanık hakkında TCK 53/1 maddesinde belirtilen ve 53/3 maddesindeki hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3maddesi gözetilerek 53/1-c maddesi koşullu salıverme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, Üsküdar Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/250 esas sayılı dosyası ile Ankara 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/40 esas sayılı dosyasında verilmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlarla ilgili gereğinin takdiri için mahkemelerine ayrı ayrı ihbarda bulunulmasına karar verilmiştir.

> Ankara Batı 8.Asliye Ceza Mahkemesinde, ebe sağlık çalışanına sözel şiddet   “ hakaret, basit tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Temmuz 2013 tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde adı geçen hastanenin Kadın Doğum servisinde doğum yapan hasta, 48 saati dolunca doktorunun kendisini görüp taburcu olabileceği söylenmiş fakat hasta yakını ziyaret saati olmamasına rağmen sık sık servise çıkıp diğer hastaları ve hasta yakınlarını rahatsız ederek hastasının taburcu olmak istediğini ve ne zaman taburcu olacağını sormuştur. Doktorun taburcu planının 48 saat olduğu kendisine söylenmiş fakat hastanın 24 saati dolmasını bekleyip bir sıkıntı olmazsa bu taleplerinin hekime iletileceği söylenmiştir.  Daha sonra hasta yakını ebe sağlık çalışanına da bilgi almaktan ziyade tacize varan tutumu ile aynı soruyu defalarca sorup, konuşmasına müsaade etmeden rahatsız edici kelimelerle hakaret etmiş ve servisi terk etmesi istenmiştir.

Ankara Batı 8.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Her ne kadar sanık hakkında basit tehdit suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; atılı suçun takibi şikayete bağlı suçlardan olduğu ve müştekinin de sanık hakkında şikayetçi olmadığı anlaşıldığından sanık hakkında açılan kamu davasının TCK 73/1-4 maddesi delaletiyle CMK 223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,
 • Her ne kadar sanık hakkında hakaret suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; hakaretin karşılıklı olduğu anlaşıldığından TCK  129/3 ve CMK 223/4-c maddesi gereğince sanığa Ceza Verilmesine Yer Olmadığına, karar verilmiştir.

> Ankara Batı 9.Sulh Ceza Mahkemesinde, hemşire sağlık çalışanına sözel şiddet   “hakaret, tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmış

Şiddet olayı Ekim 2013 tarihinde Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde adı geçen hastanenin göğüs cerrahisi kliniğinde gece saat 21:30 sıralarında hemşire odasının kapısını çalan hasta yakını elinde tansiyon aleti ile gelerek “bunu odada unutmuşsunuz” demiştir. Nöbetçi hemşire hasta yakınına onun odada kalması gerektiğini ve o hastaya özel olduğunu açıklarken, aynı hastanın diğer yakını elinde tıbbi atık kutusuyla gelirken nöbetçi hemşire “siz bunları neden buraya getiriyorsunuz” dediğinde hasta yakını personele hakaret etmiş ve neden kendilerine açıklama yapmadığını söylemiştir. Nöbetçi personelin üzerine yürüyen şahıs klinikten uzaklaştırılmıştır.  

 Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanıkların üzerine atılı bulunan hakaret suçunun karşılıklı olarak işlendiği anlaşıldığından TCK’ nın 129/3 ve CMK’ nın 223/4 maddeleri uyarınca Sanıklar Hakkında Ceza Tertibine Yer Olmadığına,
 •  Sanığın subüt bulan tehdit suçundan eylemine uyan TCK’ nın 106/1-1 maddesi uyarınca suçun işleniş özelliklerine göre 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,  haksız tahrip sebebi ile TCK’ nın 29. Maddesi uyarınca sanığın cezasından 2/4 oranında indirim yapılarak 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak TCK’ nın 62.maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 2 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasınave hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

 

> Sincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “Hakaret” ile İlgili Kovuşturmaya Yer olmadığına Dair Karar Çıkmıştır.

Şiddet olayı  Mart 2014 tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Dev155 Polis desteğilet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde şüphelinin kan vermek üzere geldiğini, hemşire sağlık çalışanının şüpheliden hazırlanmasını istediğini, hazırlanmadığını görünce tekrar hazırlanmasını söylediğini, bunun üzerine şüphelinin hemşireye hitaben  “acele ettiremezsin, işini düzgün yap, sen kimsin geri zekâlı, hepiniz aptalsınız” şeklinde hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

Sincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kamu Adına kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar alınmıştır.

> Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, İki Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Bir Sürücü Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “Basit Yaralama” ile İlgili Kovuşturmaya Yer olmadığına Dair Karar Çıkmıştır.

Şiddet olayı Mart 2014 tarihinde Acil Sağlık Hizmetleri acil yardım ambulansında gerçekleşmiştir. Olay tarihinde şüphelinin sinir krizi geçirdiğini gördüklerini ve müdahale için ambulansa aldıkları şüphelinin ambulansa alındıktan sonra bağırmaya başladığı, sağlık çalışanının üniformasını yırttığı iddia edilmiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, şuur kaybı olan hastanın hareketlerinden dolayı sağlık çalışanın üniformasını yırtması olayı olup, iş kazası niteliğinde olduğu ve mağdurlar şikâyetçi olmadığı için Kamu Adına kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar alınmıştır.

> Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sosyal Çalışmacı Hastane Çalışanına Sözel Şiddet “Hakaret” ile İlgili Kovuşturmaya Yer olmadığına Dair Karar Çıkmıştır.

Şiddet olayı Şubat 2014 Tarihinde Dr. Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde Hasta Hakları Biriminde görevli sosyal çalışmacıya daha önce de çok kez şikayete gelen hasta /hasta yakının tekrar şikayete geldiği, şikayet konusu anlatıldığında, kendisinin konu ile ilgili müdür yardımcısına yönlendirileceği söylenildikten sonra, sosyal çalışmacıya hitaben  “Sen burada ne iş yapıyorsun, hangi hakla buradasın, hastanede gezip ne gibi sorunlar var bakmıyor musun" gibi ithamlarda bulunup,  tehdit ettiği öğrenilmiştir.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kamu Adına kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar alınmıştır.

> Sincan 4. Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “Hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Ocak 2014 tarihinde Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hekim sağlık çalışanı muayene odasında hasta bakarken dışarıda bekleyen hastanın çok beklediğini söyleyerek bağırdığı, bunun üzerine hekimin içeride kanser hastasına  baktığını,  bu sebeple uzun sürdüğünü, sırayla hastalarını aldığını, şüpheliye söylemesine rağmen hasta şüphelinin hekime hitaben “siz içeride iki saattir ne yapıyorsunuz diğer doktor on tane hasta baktı sen daha iki tane hastaya baktın.Siz benim vergimle maaş alıyorsunuz……..” diye bağırdığı öğrenilmiştir.

Sincan 4. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

Sanığın sübut bulan hakaret suçundan;  7.080 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesinde doktor sağlık çalışanına sözel şiddet "görevli memura hakaret" ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Temmuz 2012 tarihinde Balgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yaşanmıştır. Hasta R.A tedavi olmak için ilgili Merkeze gitmiştir. Diş hekimi sağlık çalışanına muayene olmak istediğini ifade etmiş, diş hekimi randevusuz muayene yapamayacağını, dişine kanal tedavisi gerektiğini söylediğinde buna sinirlenen hasta R.A diş hekiminin elinden barkodu alarak yırmış ve hekime hitaben " dangalak, geri zekâlı" diyerek hakarette bulunmuştur.

Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalardan sonra, hasta R.A'nın 6 080.-TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. R.A'nın geçmişteki hali gözetilerek verilen ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında ertelenerek, 5 yıl süreyle denetimde tutulması, bir suç işlerse bu cezayı ödemesi kararı alınmıştır.

> Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesinde doktor sağlık çalışanına sözel şiddet "görevli memura hakaret" ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Haziran 2012 tarihinde Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Hasta yakının F.Ç saat 12:15 sıralarında, çocuğunu muayene ettirmek için KBB Polikliniğine gitmiştir. Doktor sağlık çalışanı aciliyet olmaması nedeniyle, muayene saatinin bittiğini, öğleden sonra 13:30 da muayeneye devam edeceğini, şu anda laboratuar sonuçlarına baktığını söylemiştir. Bunun üzerine F.Ç.' nin doktora hitaben "bakacaksın" dediği, doktorun sonuçlara baktığını, hastasına bakamayacağını söylemesi üzerine "Allah belanızı versin. Okumuşsunuz ama adam olamamışsınız, v.b) diye hakaret bulunduğu beyan edilmiştir.

Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalardan sonra, hasta yakını F.Ç'nin 6 080.-TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. R.A'nın geçmişteki hali gözetilerek verilen ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında ertelenerek, 5 yıl süreyle denetimde tutulması, bir suç işlerse bu cezayı ödemesi kararı alınmıştır.

> Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesinde doktor, hemşire sağlık çalışanına sözel şiddet "görevli memura hakaret" ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ağustos 2012 tarihinde Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Hasta yakının U.Ç eşini muayene ettirmek için Kadın Doğum Polikliniğine gitmiştir. U.Ç. muayene sırasının eşinde olduğunu söyleyerek doktor ile tartıştığı poliklinikte yüksek sesle bağırarak "içerideki doktoru sinkaf etmek lazım" şeklinde sözle görevi başındaki doktora hakarette bulunduğu hemşire ikaz edince hemşirenin yakasını tutmak suretiyle şiddette bulunduğu beyan edilmiştir.

 Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalardan sonra, hasta yakını U.Ç.'nin 4240.-TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. U.Ç.'nin geçmişteki hali gözetilerek verilen ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında ertelenerek, 5 yıl süreyle denetimde tutulması, bir suç işlerse bu cezayı ödemesi kararı alınmıştır.

> Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde sağlık teknisyeni sağlık çalışanına sözel şiddet "görevli memura hakaret,görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme" ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Temmuz 2012 tarihinde 112 Acil Yardım ambulansında yaşanmıştır. Hasta S.K.'yı almak için olay mahalline gidildiğinde hastanın alkolü olduğu görülmüştür, hastanın tedaviyi reddetmesi üzerine sağlık personellerinin ikna ve çabası ile hasta ambulansa binmeyi kabule etmiştir. Kısa bir süre sonra hasta S.K. ambulanstan inmek istemiş, görevli personelin hastaneye gidilmesi ve tedavi olunması hususunda çaba sarf ettiği anda hasta bağlı bulunduğu sedyeden defirilatör cihazının kablosundan tutarak kalkmaya çalışmış, bu esnada cihazın kablosuna ve sedyenin birkaç yerine zarar verdikten sonra ayağa kalkarak Acil Tıp Teknisyeni görevli sağlık çalışanına küfürle hakaret etmiş ve tekme ile saldırmak suretiyle şiddette bulunmuştur.

Ankara 23. Asliye  Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalardan sonra, hasta S.K..'nın  kamu malına zarar verme suçundan beraatine, kasten yaralama suçundan 3000.-TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.Kamu görevlisine hakaret suçundan 10 AY HAPİS Cezası ile cezalandırılmasına  R.A'nın geçmişteki hali gözetilerek verilen ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında ertelenerek, 5 yıl süreyle denetimde tutulması, bir suç işlerse bu cezanın uygulanması  kararı alınmıştır.

> Ankara 5.Asliye Ceza Mahkemesinde Acil Tıp Teknisyeni Sağlık Çalışanına Sözel /Fiziksel Şiddet “hakaret, mala zarar verme, basit yaralama ” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ekim.2012 Tarihinde Acil Sağlık Hizmetleri emrinde görevli acil yardım ambulansı vaka başında iken yaşanmıştır. Olay günü Acil Tıp Teknisyeni (ATT) sağlık çalışanının yönetimindeki ambulans ile acil yardım ekibi iki aracın çarpıştığı trafik kazasına gitmişlerdir. Yaralılardan birinin ambulansa alınarak tedavisinin yapıldığı sırada, diğer kişi oğlunun yere düşerek kalp krizi geçirdiğini derhal müdahale edilmesi gerektiğini beyan ederek sürücü ATT sağlık çalışanının “yakasına yapıştığı, kendisini tartakladığı, üniformasının kolunu yırttığı, kolundaki saati yere atarak tekmelemek suretiyle kırdığı ve kendisine küfür ederek” hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara 5.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın yaralama suçu sabit görüldüğünden 2000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılması, Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına,
 • Sanığın kamu  görevlisine görevinden dolayı  hakaret suçu sabit görüldüğünden 4.040.00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılması, Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın  mala zarar verme suçu sabit görüldüğünden 1.320.00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılması, Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel “hakaret, basit tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ağustos.2012 Tarihinde Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi poliklinikte yaşanmıştır. Poliklinikte görevli hekim sağlık çalışanı hastayı muayene ettiği sırada aralarında meydana gelen tartışma üzerine hastanın hekim sağlık çalışanına hitaben “doktor müsvettesi, senin buradan ayağını kaydıracağım” şeklinde sözler ile hakaret ve tehdit edip, odasından, kapısını çarparak dışarı çıktığı beyan edilmiştir.

Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın üzerine atılı hakaret suçunun karşılıklı olarak gerçekleştiği anlaşıldığından ceza verilmesine yer olmadığına,
 • Vuku bulan şikayetten vazgeçme sebebi ile sanıklar hakkında açılan tehdit davasının ayrı ayrı düşürülmesine karar verilmiştir.

> Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, görevi yaptırmamak için direnme” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ağustos.2012 Tarihinde Sincan ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde gerçekleşmiştir. Olay günü daha önce tedavisini yaptırdığı hekim sağlık çalışanına muayene olmak için gelen hastanın, hekim sağlık çalışanına hitaben “sen benim dişimi sararttın, dilimi de kestin bir şey demedim beceriksiz, madem beceremeyecektin niçin yaptın dişimi mahvettin” diye hakaret edip bağırdığı bu sırada hastane güvenliğinin hastayı dışarı çıkarttığını, daha sonra hastanın muayene için tekrar geldiğinde hekim sağlık çalışanının kanal tedavisi yapılması gerektiğini belirttikten sonra üzerine yürüyerek “senin peşini bırakmayacağım, senin gününü göstereceğim, seni bildim” diyerek tehdit ettiği beyan edilmiştir.

Ankara Sincan 3.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında  görevi yaptırmamak içi direnme suçundan açılan kamu davasında yüklenen suçun işendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine ,
 • Sanığın kamu görevlisine hakaret suçu sabit görüldüğünden 11 Ay 20 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 14.Sulh Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Eylül.2012 Tarihinde Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay günün tedavi için hasta odasına giren hemşire sağlık çalışanına, hasta yakınının çocuğunun tedavisi sırasında hemşire sağlık çalışanı ile tartışıp  “altı üstü hemşire parçası” diyerek hakarette bulunduğu beyan edilmiştir.

Ankara 14.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın üzerine atılı hakaret suçunu işlediği anlaşıldığından;7.080 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, geçmişteki hali, mahkemedeki tutum ve davranışları gözetilerek verilen Ceza Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına, 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 12.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ekim.2012 Tarihinde Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Hekim sağlık çalışanı hasta yakınının hastasına daha önce kullandığı ilaçlarla ilgili bilgi amaçlı kullanılan ilaçları sorması üzerine hasta yakınının hekim sağlık çalışanına hitaben “sen işini yapsana, sen ne içtin” şeklinde sözler söyleyerek hakaret ettiği beyan edilmiştir.

Ankara 12.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın subut bulan kamu görevlisine hakaret suçundan 7.080 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, verilen Ceza Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına, 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesinde Ambulans Sürücüsü Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “yaralama,tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Haziran.2013 Tarihinde Acil Sağlık Hizmetleri emrinde görevli acil yardım ambulansı vaka başında iken yaşanmıştır. Olay günü acil yardım ambulansı düşme vakası ile ilgili verilen adrese gittiğinde orada bulunan ve olaydan yarım saat önce aynı vakaya gitmiş oldukları hasta ile karşılaştıklarını ambulans sürücüsünün kişiye hitaben “sana daha öncede geldik sen oradan ne çabuk buraya geldin, seni arıyoruz “dediğinde şahsın cüzdanından çıkarmış olduğu bıçakla saldırdığını ve daha sonrada sürücüye hitaben “senin adını öğreneceğim, ailene zarar vereceğim” diyerek tehdit ettiği beyan edilmiştir.

Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan yaralama suçundan eylemine uyan TCK 86/2 maddesine göre suçun işleniş özelliklerine göre sanığın güttüğü amaç ve saik göz önünde bulundurularak taktiren 4 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına yer olmadığına,
 • Sanığın sübut bulan sair tehdit suçundan TCK’nın 106/2 maddesi uyarınca suçun işleniş özelliklerine göre sanığın güttüğü amaç ve saik göz önünde bulundurularak taktiren  1 AY HAPİS CEZASI  ile cezalandırılmasına, sanığa verilen cezanın kısa süreli olması ilgili mevzuat hükümleri gereği 15 gün süreyle kamu hizmetinde çalıştırılması seçenek yaptırımına çevrilmesine karar verilmiştir.

> Ankara Kızılcahamam Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Fiziksel Şiddet “kasten yaralama” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Şubat.2013 Tarihinde Kızılcahamam Devlet Hastanesinde acil polikliniğinde yaşanmıştır. Olay tarihinde hekim sağlık çalışanı söz konusu hastanenin acil servisinde görev yaptığı sırada kardeşine ait bir tetkik sonucunu almaya gelen şüphelinin kendisine hakaret ederek bacağına tekme attığını beyan etmiştir.

Ankara Kızılcahamam Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan yaralama suçunu işlediği sabit bulunduğundan 2.240.00 TL ADLİ PARA CEZASI  ile cezalandırılmasına, verilen Ceza Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına, 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 2.Asliye Ceza Mahkemesinde iki Acil Tıp Teknisyeni(ATT) ve  bir Ambulans Acil Bakım Teknikeri (AABT) Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “basit yaralama” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Nisan.2013 Tarihinde Acil Sağlık Hizmetleri emrinde görevli acil yardım ambulansının binanın önünde baygın bir şahsın bulunduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine gittikleri , kendilerini bu  kişinin yakınlarının karşıladığı, kişinin eşini yakınlarda kaybetmesi sebebi ile psikolojik sorunları olduğu ve evde baygın halde bulunduğunu söylemişlerdir.112 ekibi şahsın evine çıktığında şahsın “niye geldiğini, defolun buradan gidin” dediği, agresif tavırlar sergilediği,  ATT sağlık çalışanının saçını çekip vurmaya başladığı, onun evden ayrılmasından sonra diğer  ATT sağlık çalışanın saçlarından çekip kollarından tuttuğu ve arkalarından terlik fırlattığı beyan edilmiştir.

Ankara 2.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın müşteki ATT sağlık çalışanına yönelik kasten yaralama suçundan 3000,00 TL  ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın diğer müşteki ATT sağlık çalışanına yönelik kasten yaralama suçundan 3000,00 TL  ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 2.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, basit tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Aralık.2013 Tarihinde Dr.Abdurrahman Yurarslan Eğitim Araştırma Hastanesi poliklinikte yaşanmıştır. Hekim sağlık çalışanının görev yaptığı adı geçen hastanede hastaları muayene ettiği sırada, muayene için hastaların muayene odasına alınması  sırasıyla ilgili görevli hemşirelerle şüphelinin tartışması üzerine, hastaları muayene eden hekim sağlık çalışanının hastayı  ikaz ettiği, hastanın elinde bulunan barkotu masaya fırlatarak, hekime hitaben “ben muayene olmaya gelmedim, senin yüzünü görmeye geldim” şeklinde sözlerle tehdit ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 2.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın atılı hakaret suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeter her türlü şüpheden arınmış, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilmediğinden beraatine,
 • Sanığın Basit Tehdit Suçundan: 1000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Karar Hükmün Açılanmasının Geri Bırakılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

> Ankara 1.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “basit tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Eylül.2013 Tarihinde Yenimahalle Devlet Hastanesi poliklinikte yaşanmıştır.Olay tarihinde  şüphelinin eşi ile birlikte hekim sağlık çalışanının görev yaptığı polikliniğe geldiği ve muayene olmak için randevu alan eşinin  hekim ile tartıştığı, tartışmayı müteakiben rahatsızlanan hekim sağlık çalışanının başhekim yardımcısının yanına gittiği ve yaşananları anlatırken  şüphelinin de başhekim yardımcısının sekreterliğine geldiği, burada eşinin yaşananları sekretere aktardığı sırada, anlatımı duyan ve müdahale eden hekim sağlık çalışanının bu kez hastanın eşi ile  tartıştığı, tartışma sırasında araya güvenlik görevlilerinin girdiği , şüphelinin “bunun hesabını soracağım” demek suretiyle tehdit ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 1.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Müşteki hekim sağlık çalışanı şikayetinden vazgeçtiği için dava düşmüştür.

> Ankara 1.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ocak.2013 Tarihinde Atatürk Eğitim araştırma Hastanesinde acil serviste  yaşanmıştır. Çocuk hasta el bileği kırık bir şekilde acil servise getirilmiştir. Müdahale sırasında doktor sağlık çalışanı hasta yakınlarını odadan dışarı çıkarmış, alçıya alma işlemi ağrılı bir işlem olduğundan çocuk bağırmaya başlayınca hasta yakınlarından biri içeri girerek doktor sağlık çalışanına hitaben küfür etmek suretiyle sözel şiddette bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara 1.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın 10 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılmasına, Sanığın 5 Yıl Süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulması karar verilmiştir.

> Ankara 4.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Nisan.2013 Tarihinde Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde poliklinikte gerçekleşmiştir. Şüphelinin olay tarihinde babaannesinin sonuçlarını göstermek üzere hekim sağlık çalışanının odasına girerek evrak sonuçlarını göstermek istediğini beyan ettiği hekimin “şu anda hastalarım var öğleden sonra getirin demesi üzerine, şüphelinin “ yaşlıların muayene önceliği var niçin muayene etmiyorsunuz siz o koltukta oturmayı hak etmiyorsunuz, sen insan değil hayvan terbiyecisi olmalısın” diyerek hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara 4.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın Hakaret Suçundan: 6080,00-TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Sanığa tayin olunan Adli Para Cezasının hükmün kesinleşme tarihinden itibaren 10 eşit taksitte ödenmesine ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen Adli Para Cezasının hapse çevrileceğinin ihtarına karar verildi.

> Ankara 2.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel/Fiziksel Şiddet “hakaret, basit yaralama” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Eylül.2013 Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Devlet Hastanesi polikliniğinde  yaşanmıştır. Şüphelinin Poliklinik sırası kendisine geldiğinde odaya girerek hekim sağlık çalışanına tokat atarak “sen ne biçim ilaç yazıyorsun, ne biçim adamsın” diyerek küfrettiği beyan edilmiştir.

 Ankara 2.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın fiilleri suç olarak kabul edilmiş, hakaret suçundan sanığa 10 AY HAPİS CEZASI,
 • Basit yaralama suçundan AY HAPİS CEZASI verilmiştir. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olduğu için Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılmasına yer olmadığına ve cezanın mükerirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiştir.

> Ankara Sincan 1.Sulh Ceza Mahkemesinde İki Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Nisan.2013 Tarihinde Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde acil servisde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde şüphelinin rahatsızlanması nedeniyle diğer şüpheliler tarafından acil servise getirildiği, kendisine burada müdahale edildiği ve iğne yapıldığı ve biraz düzelince durumunu öğrenmek için hekim sağlık çalışanlarının yanına gittiği ve  hastaya müdahale eden doktorun kontrol etmesi söylendiğin de hasta ve yakınlarının iki hekim sağlık çalışanına hitaben el kol hareketleriyle “biz başbakan, vali değiliz, bizimle ilgilenmiyorsunuz, siz her şeyi hak ediyorsunuz, sizi dövmekle herkes haklı” diyerek hakaret ettikleri beyan edilmiştir.

Ankara Sincan 1.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın mağdur hekim sağlık çalışanına hakaret ettiği anlaşıldığından 6.000.00TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.
 • Diğer iki sanığın hakaret suçundan BERAATİNE karar verilmiştir.

> Ankara Sincan 4.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel/Fiziksel Şiddet “hakaret, basit yaralama” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart.2013 Tarihinde Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde idari nöbetçi şef olarak görev yapmakta olan doktor sağlık çalışanı nöbetçi doktor odasında iken ismini daha sonra öğrendiği şahsın, doktor odasının kapısını açarak doktora hitaben “sen nasıl doktorsun, niye yatıyorsun benim karım hasta sen burada yatıyorsun” diyerek bağırarak dışarı çıktığı, daha sonra tekrar içeriye girerek “hala yatıyor musun” diyerek üzerine yürüdüğü, doktor sağlık çalışanın da kendini müdafaa etmek için şahsı uzaklaştırmaya çalıştığı esnada güvenlik görevlilerinin gelerek  şahsa müdahale edip dışarıya çıkardığı iddia edilmiştir. Ayrıca şahsın aşırı alkollü olduğu beyan edilmiştir.

 Ankara Sincan 4.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Hekim sağlık çalışanı şikâyetinden vazgeçmiştir. Sanığın hakaret suçundan BERAATİNE karar verilmiştir.

> Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Şubat.2013 Tarihinde Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi acil serviste gerçekleşmiştir. Olay tarihinde mide bulantısı şikâyeti ile muayene olmak üzere acile gelen hasta ilk muayenesi yapıldıktan sonra o sırada 112 ile acil hasta gelmesi sebebiyle doktor sağlık çalışanının, acil hasta ile ilgilenmesine sinirlenip doktor sağlık çalışanına sözlü hakarette bulunduğu beyan edilmiştir.

Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın Hakaret Suçundan: 3 020.-TL ADLİ PARA CEZASI  ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara Sincan 4.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart.2013 Tarihinde Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde daha önceden aynı hastanede başka bir doktora muayene olan şüphelinin  hastaneye gelerek hekim sağlık çalışanına muayene sonucunu gösterdiği, hekimin şüpheliye başka doktora muayene olduğu için kendisinin bir şey söyleyemeyeceğini ilettiği, şüphelinin hekime hitaben “madem ki muayene etmiyorsunuz o zaman bana iki gün doktor raporu verin” dediği, hekimin şüpheliye “sizi muayene etmediğimden dolayı rapor verme yetkim yoktur” dediği, bunun üzerine şüphelinin hekime hitaben “lanet olsun böyle hastaneye” diyerek elindeki evrakı yırtıp masanın üzerine fırlattığı beyan edilmiştir.

Ankara Sincan 4.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın kamu görevlisine hakaret fiili suç kapsamında değerlendirilmiş ve 6.080 TL ADLİ PARA CEZASINA çarptırılmıştır. Sabıkası olmaması nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve 5 yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesinde Acil Tıp Teknisyeni Sürücü Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, kamu malına zarar verme” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs.2012 Tarihinde 112 Acil Yardım ambulansı seyir halinde iken gerçekleşmiştir. Olay tarihinde araç kullandığı anlaşılan şüpheli ve yanında arkadaşı diğer şüpheli olduğu halde seyir halinde iken  Acil Tıp Teknisyeni (ATT) sürücü sağlık çalışanının kullanmakta olduğu ambulansın yolu geçişe kapatır şekilde durmasından dolayı tartışma çıktığı, bu tartışma sırasında şüphelinin kamu görevi yapmakta olan ATT sürücü sağlık çalışanına “yürü lan seni de sinkaf ederim şeklinde hakaret içeren sözler söylediği, bu esnada araçtan inen diğer şüphelinin ambulansın kapı kaportasına vurarak zarar verdiği iddia edilmiştir.

Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın kamu malına zarar verme suçundan; İKİ AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, hapis cezasının TCK51/1 maddesi gereğince ertelenmesine ve 1 yıl süreyle denetim altında bulundurulmasına karar verilmiştir. 
 • Diğer sanığın hakaret suçundan İKİ AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve 5 yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 2.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim, Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret ve tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ağustos.2012 Tarihinde Keçiören Eğitim araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde muayene olmak isteyen şahıs ve yakınlarının hastaneye geldikleri doktor sağlık çalışanı tarafından muayene edildiği, hastanın yanında bulunan hasta yakınına hitaben doktor tarafından "lütfen biriniz dışarı çıkar mısınız?" İçeriye hasta alacağım denildiğinde şahsın "siz işinize bakın" diye bağırmaya başladığı, diğer hekim sağlık çalışanının da hasta yakınlarına hitaben "burası çok kalabalık biriniz çıkın bağırmayın" dediği bu sırada hasta yakınının doktor sağlık çalışanını iterek darp ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 2.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • 2.Sulh Ceza Mahkemesinde, duruşmada müşteki/sanık şikayetinden vazgeçtiği için dava düşmüştür.

> Ankara 4.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim, Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret ” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ekim.2012 Tarihinde Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesinde polikliniğinde  yaşanmıştır. Olay tarihinde şüphelinin parmağını kestiği ve müdahale edilmesi istemi ile polikliniğe başvurduğu, sırasını beklediği ve öğlen arası olduğunda hekim sağlık çalışanının ara verdiklerini söylediği ancak daha sonra başka şahısları muayene etmesi üzerine şüphelinin buna itiraz ettiği ve aralarında tartışma başladığı, hekimin hastaların acil hasta olduğunu beyan ettiği halde şüphelinin hekime hitaben, “doktor olmuşsun ama adam olamamışsın şerefisiz” diyerek hakarette bulunduğu beyan edilmiştir.

Ankara 4.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın  hakaret suçundan 3520 TL.ADLİ PARA CEZASI  ile cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 18.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır

Şiddet olayı Mayıs.2011 Tarihinde Keçiören Eğitim araştırma Hastanesi Acil Servisinde gerçekleşmiştir. Şüphelinin daha önce çocuğunu rahatsızlanması nedeniyle hastaneye götürdüğü,  olay tarihinde de çocuğun tekrar rahatsızlanması üzerine aynı hastaneye götürdüğü, çocuğun gözlem odasına alındığı, hekim sağlık çalışanı muayene yaptığı sırada diğer hekim sağlık çalışanının reçete yazdığı, şüphelinin hekimleri bilgisinden memnun olmadığı için odadan çıktığı sırada hekimlere hitaben “iğrençsiniz hepiniz” dediği beyan edilmiştir.

Ankara 18 Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın üzerine atılı hakaret suçunu işlediği anlaşıldığından 7600 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve Beş Yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 5.Asliye Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, mala zarar verme, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Aralık.2012 Tarihinde Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi Dâhiliye Servisinde gerçekleşmiştir. Hemşire sağlık çalışanının görevi gereği hastanenin dahiliye servisinin tuvalet temizliğinin kontrolünü yaptığında yeterli temizlik yapılmadığını gördüğü, söz konusu tuvaletin temizliğinden sorumlu temizlik şirketi personeli olan şüpheliye temizlik çizelgesini imzalamayacağını söylemesi üzerine şüphelinin hemşire sağlık çalışanına hakaret ve tehdit ettiği ve sonra tuvaletin kapısını tekmelemek suretiyle kırıp zarar verdiği iddia edilmiştir.

Ankara 5.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Sanığın tehdit suçuna 2 ay 15 gün ve hakaret suçuna 5 AY 25 GÜN HAPİS CEZASI verilmiştir. Her hangi bir erteleme hükmü tesis edilmemiştir.

> Ankara 16.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Temmuz.2012 Tarihinde Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi polikliniğinde gerçekleşmiştir. Polikliniğe hasta olarak müracaat eden şüphelinin yapılan ultrason tetkiki ile daha sonra başka bir hekime yaptırdığı ultrason tetkiki arasında farklılıklar olması sebebi ile olay tarihinde hekim sağlık çalışanının çalıştığı yere gelerek, onunla tartıştığı ve hekim sağlık çalışanına görevinden dolayı ”yavuz hırsızsınız, işinizi bilmiyorsunuz…” dediği iddia edilmiştir.

Ankara 16.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın katılana yönelik söylediği " yavuz hırsız ..." sözünün eleştiriye yönelik kullanıldığı anlaşılmakla suç kastı bulunmadığı anlaşılan sanığın, CMK 223/2-c maddesi uyarınca BERAATİNE karar verilmiştir.

> Ankara 3.Asliye Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ekim.2012 Tarihinde Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi polikliniğinde gerçekleşmiştir. Polikliniğe hasta olarak müracaat eden şüphelinin aniden hekim sağlık çalışanın yanına giderek “kimse beni bekletemez, işte doktorları bu yüzden öldürüyorlar…” diye tehdit ve hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 3.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçundan hakaret unsuru taşıyan bir sözünün bulunmadığından BERAATİNE,
 • Sanığın tehdit suçundan, dosyada bilgi ve belge bulunmadığından BERAATİNE karar verilmiştir.

> Ankara 3.Asliye Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “kamu malına zarar verme” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs.2012 Tarihinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı vaka başında iken gerçekleşmiştir. Hekim, Acil Tıp Teknisyeni(ATT) ve sürücü sağlık çalışanından oluşan 112 ekibi Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek amacıyla olay yerine geldiğinde kazada yaralananların yakını olan şüphelilerin ambulansın geç geldiğini iddia ederek ambulans aracına zarar verdikleri iddia edilmiştir.

Ankara 3.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanıklar hakkına kamu malına zarar verme suçundan açılan kamu davasında sanıkların suç işleme kastı olmadığından CMK nun 223/2-c maddesi uyarınca BERAATİNE karar verildi.

> Ankara Çubuk Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Kasım.2012 Tarihinde Halil Şıvgın Devlet Hastanesinde poliklinikte gerçekleşmiştir. Şüpheli üroloji polikliniğinde hekim sağlık çalışanına sıra alarak zamanı gelince muayeneye girmiştir. Hekim sağlık çalışanına emrivaki niteliğinde tetkik istenmeden kendisine istediği ilacın yazmasını istemiştir. İlgili hekim bu şekilde ilaç yazamayacağını, ilgili tetkikler yapıldıktan sonra yardımcı olacağını söylemiştir. Şahıs agresif tavırlarla ve ısrarcı biçimde istediği ilacın yazılması konusunda baskı yapmıştır. İlgili hekime 'okumuşsun ama adam olamamışsın, külhanbeyi misin…' şeklinde sözel ifadeler kullandığı iddia edilmiştir.

Ankara Çubuk Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık tehdit suçundan 500 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanıklar hakaret suçundan BERAAT etmişlerdir.

> Ankara 14.Sulh Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs.2012 Tarihinde Ankara Eğitim araştırma Hastanesi Acil servinde gerçekleşmiştir.Olay günü hemşire sağlık çalışanı söz konusu  hastanın damar yolunu açmaya çalışırken orada bulunana hastanın eşinin ve oğlunun tehdit ve hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara14. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık üzerine atılı tehdit suçundan kesin ve inandırıcı delil elde edilmediğinden müsnet suçtan BERAATİNE, 
 • Sanığın hemşire sağlık çalışanına karşı hakaret suçu anlaşıldığından 2.340 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, sanık hakkında başkaca kanuni ve takdiri indirim  ve artırım yapmaya takdiren yer olmadığına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile Denetim Süresine  Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 3.Sulh Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, basit yaralama” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart.2013 Tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Acil servinde gerçekleşmiştir. Olay günü hemşire sağlık çalışanı acil servis gözlem odasında geçirdiği kaza sebebiyle yatmakta olan hastanın aniden rahatsızlanması üzerine tansiyonunu ölçmek üzere yanına gittiği, bu sırada hastanın annesinin hemşire sağlık çalışanına hitaben “Allah belanızı versin, gözünüz kör olsun…” diyerek hakarette bulunarak beline yumruk vurduğu iddia edilmiştir.

Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında hakaret suçundan cezalandırılması için atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından CMK.nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,
 • Sanığın üzerine atılı kasten yaralama suçunu işlediği kanaatine varılmakla, 3000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile Denetim Süresine  Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 6.Asliye Ceza Mahkemesinde İki Hekim ve bir Sekreter Sağlık Çalışanına Sözel/Fiziksel Şiddet “tehdit, basit yaralama, hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ağustos.2013 Tarihinde Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Klinikte gerçekleşmiştir. Olay günü taburcu kararı verilen hastanın, öncelikle taburcu kararına itiraz eden yakınları taburcu haberini veren hekim sağlık çalışanını tehdit ettikleri daha sonra hastanın durumu hakkında bilgi veren diğer hekim sağlık çalışanına da tehdit ve hakaret ettikleri ve taburcu işlemleri yapan sekretere de fiziksel şiddet girişiminde bulunup hakaret ve tehdit ettikleri iddia edilmiştir.

Ankara 6.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanıkların üzerlerine atılı tehdit suçundan mevcut kamu davalarından CMK.nun 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrıBERAATLERİNE,
 • Sanığın sekreter sağlık çalışanına yumrukla yaralama suçu sabit görüldüğünden suçun işleniş, biçim ve özelliği göz önüne alınarak 1000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile Denetim Süresine  Tabi Tutulmasına,
 • Diğer sanığın hekim sağlık çalışanına yumrukla yaralama suçu sabit görüldüğünden 7.000  TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına,
 • Sanığın sekreter sağlık çalışanına hakaret suçu sabit görüldüğünden 7.000  TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile Denetim Süresine  Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 23.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “tehdit, hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Temmuz.2012 Tarihinde Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi acil serviste gerçekleşmiştir.Şüphelinin olay tarihinde kızını tedavi amacıyla acil servise getirdiği, acil serviste görevli hekim sağlık çalışanına tarafından tedavisinin yapıldığı, tedavi bitiminde şüphelinin “kızının tedavisi” konusunda karşılıklı olarak tartışmaya başladığı, tartışma sırasında şüphelinin hekim sağlık çalışanına hitaben “benim paramla okudun, hepinizin maaşının ben veriyorum……….sizi buradan sürdüreceğim” şeklinde tehdit ve hakaret içerikli sözler söylediği iddia edilmiştir.

Ankara 23.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın katılana karşı tehdit suçunu işlediği sabit görülmekte olup BEŞ AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve Beş Yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına,
 • Sanığın hakaret suçunu işlediği sabit olmakta olup 7.080  TL ADLİ PARA CEZASINA çarptırılmış, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve Beş Yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 5.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Aralık.2012 Tarihinde Atatürk Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde klinikte yaşanmıştır. Adı geçen hastanenin kliniğinde uzman doktorların gözetiminde takibi yapılan hastanın eşi, akşam saat 16:00’dan sonra nöbete gelen hekim sağlık çalışanının yanına gelerek “burada hiç birşey yapılmıyor, burası nasıl bir hastane, hiçbir tedavi yapılmıyor” diye bağırmaya başladığı,  hekim sağlık çalışanının hastanın eşine, “eşinin tedavisinin tetkiklerinin yapıldığını kendisinin de nöbeti 16:00’da devraldığını, uzman doktorlardan bilgi alacağını” söylemiştir. Daha sonra hastanın oğlunun gelerek “sen nasıl bağırarak konuşuyorsun yaşlı adamla” diyerek hakarette bulunduğu, “görürsün sen gününü, kim olduğumu sana göstereceğim” diyerek tehditlerde bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara 5.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçunu işlediği sabit görüldüğünden; işlediği suç için 6.080 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına,
 • Sanığın basit tehdit suçunu işlediği sabit görüldüğünden; 500 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.

> Sincan 4.Sulh Ceza Mahkemesinde Acil Tıp Teknisyeni(ATT), Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ocak.2013 Tarihinde Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde acil gözlem odasında yaşanmıştır. Adı geçen hastanenin acil gözlem odasında ATT ve hemşire sağlık çalışanı ile hasta ve yakınları arasında, gözlem odasında yer olmadığından dolayı tartışma çıkmıştır. Söz konusu hastanın yakınları “sizler şerefsizsiniz” vb. gibi kelimeler kullanmışlardır. Bunun üzerine olay hastane polisine aksettirildiği iddia edilmiştir.

Sincan 4.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçunu işlediği sabit görüldüğünden; 8.840 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına,
 • Diğer sanığın hakaret suçunu işlediği sabit görüldüğünden; 8.840 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.
 • Bir diğer Sanığın hakaret suçunu işlediği sabit görüldüğünden; 8.840 TL ADLİ PARA CEZASI  ile cezalandırılmasına,
 • Aynı sanığın basit tehdit suçu sabit görülmekle; 500 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

> Ankara 2.Asliye Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart.2013 Tarihinde Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanmıştır. Hasta muayene olduktan sonra odadan çıkan baba tekrar dönüp “çocuğuma bir şey olursa sizi yaşatmam, bu çocuğun sorumlusu sizsiniz, nasıl doktorsunuz” şeklinde söylemlerde bulunarak, güvenliğin bulunduğu kapıyı tekmeleyip kırdığı iddia edilmiştir.

Ankara 2.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın üzerine atılı kamu malına zarar verme suçunun unsurları oluşmadığından atılı suçtan BERAATİNE karar verilmiştir.

> Sincan 3. Sulh Ceza Mahkemesinde iki Acil Tıp Teknisyeni (ATT) bir Acil Ambulans Bakım Teknikeri(AABT), Sağlık çalışanlarına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Haziran.2013 Tarihinde Ankara 29 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekiplerince yaşanmıştır. Olay yerine gelen ekibe hasta yakınının sinkaflı küfürler etmesiyle yaşanmıştır. Hasta yakını ekiplere “nerede kaldınız bu kadar mı zordu gelmek” diye bağırmıştır. Ekip hastanın arrest olabileceği düşüncesi ile polis ekibi beklemeden eve çıkmış ancak eve çıktığında hasta yakını ekibe küfürler etmeye devam etmiştir. Buna rağmen ekip hastaya gerekli müdahaleyi yaparak hastanın hastaneye naklini sağladığı iddia edilmiştir

Sincan 3. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın üzerine atılı kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği kanaatine varılmakla, 7.600.00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına karar verilmiştir.

> Sincan 2.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Nisan.2013 Tarihinde Sincan Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesinde poliklinikte yaşanmıştır. Hasta Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde hekim tarafından muayene edilip, işitme testi yaptırması istenmiştir. Fakat hasta öğleden sonra babasıyla beraber geldiğinde işitme testi normal çıktığı babasının da gergin bir şekilde “madem normal neden böyle çıktı” deyince Hekim de “başka uzmanlık dallarından fikir alabilirsiniz” demiştir. Hasta yakını “seni nereye şikayet edebilirim” diye sorduğunda, hekiminde “ neden ben size ne yaptım” dediği ve  hastanın babasının bağırarak hekime hitaben “buranın insanı cahil değil zaten iyi bir doktor değilsin kimse senden memnun değil görürsün seni buradan sürdüreceğim” gibi ifadeler kullandığı iddia edilmiştir.

Sincan 2.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın” hakaret ve tehdit” suçunu işlediği kastı ile, suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeni ile sanığın atılı suçlardan BERAATİNE karar verilmiştir.

> Sincan 4.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Şubat.2013 Tarihinde Sincan Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesinde acil poliklinikte yaşanmıştır. Hekim sağlık çalışanının şüpheliyi muayene edip teşhis koyduktan sonra reçete yazdığı ancak şüphelinin ısrarla kendisine serum takılmasını, istediği hekim sağlık çalışanın gerek olmadığını bildirmesi üzerine, şüphelinin başka hastaneye gideceğini söyleyip tartıştığı, bir süre sonrada başka bir hastayı muayene etmekte olan hekimin bulunduğu poliklinik odasına giderek ona “kaşar” demek sureti ile hakaret ettiği beyan edilmiştir.

Sincan 4.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçunu işlediği sabit görülmekle, 6.080.00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına karar verilmiştir.

> Sincan 4.Sulh Ceza Mahkemesinde Ebe Sağlık Çalışanlarına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart.2013 Tarihinde Sincan Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesinde Klinikte yaşanmıştır.Şüphelinin olay tarihinde rahatsızlanması nedeniyle söz konusu hastaneye muayene için gittiğinde görevli doktorun gelmemiş olmasına sinirlenerek, ebe sağlık çalışanlarına hitaben “Gerizekalılar, pislikler, dayak yiyorsunuz yine akılanmıyorsunuz……….”diyerek hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddia edilmiştir.

 Sincan 4.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın tehdit suçu ile ilgili kamu davası açılmış ise de suç unsurları oluşmadığı anlaşıldığından  BERAATİNE,
 • Sanığın hakaret suçunu işlediği sabit görülmekle, 7.600.00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına karar verilmiştir.

> Sincan 5.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, basit tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs.2013 Tarihinde Sincan Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesinde Poliklinikte yaşanmıştır. Olay tarihinde çocuk polikliniğinde hasta yakınının hekimden işyeri için kağıt istemesi ile başlamıştır. Hekimde böyle matbu bir kağıdın olmadığını bunun suistimale açık bir olay olduğunu isterse eczaneden aldığı ilaç çıktısını işyerine verebileceğini söylemesine rağmen hasta “Saygısız ve pis, kocamı çağıracağım görürsün, Sağlık Bakanlığında adamlarım var seni süründüreceğim” diyerek hekime hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edilmektedir.

Sincan 5.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Hekim sağlık çalışanın hakaret suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de hakaretin karşılıklı olduğu anlaşıldığından sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,
 • Sanığın hakaret suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de hakaretin karşılıklı olduğu anlaşıldığından sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,
 • Aynı sanığın tehdit  suçunu işlediği sabit görülmekle, 500 TL ADLİ PARA CEZASI  ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabii tutulmasına,

karar verilmiştir.

> Sincan 1.Sulh Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel/Fiziksel Şiddet “hakaret, basit yaralama” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart.2013 Tarihinde Sincan Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesinde Çocuk Acil Serviste yaşanmıştır. Olay tarihinde şüphelilerin tedavi için çocuklarını buraya getirdikleri tedavi sırasında tedavinin gereği gibi yapılmaması nedeniyle taraflar arsında tartışma çıktığı tartışma sırasında şüphelinin “adam gibi hemşire yok mu? Bir serumu takamadılar” şeklinde hakaret ettiği ve akabinde iki el bileğinden tutarak tırnaklarını hemşire sağlık çalışanının bileklerine geçirmek sureti ile darp edip “gerizekalı…..” şeklinde hakaretlerine devam ettiği diğer şüphelinin aynı şekilde hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Sincan 1.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret ettiği anlaşıldığından; 3000 TL ADLİ PARA CEZASI  ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabii tutulmasına,
 • Aynı sanığın  kasten yaralama suçu sabit görülmekle, 1.500 TL ADLİ PARA CEZASI  ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetimle serbestlik tedbirine tabii tutulmasına,
 • Diğer sanığın hakaret ettiği anlaşıldığından; 3000 TL ADLİ PARA CEZASI  ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetimli  serbestlik tedbirine tabii tutulmasına,

> Ankara 19.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Eylül.2012 Tarihinde . Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde Acil Serviste yaşanmıştır. Hekim sağlık çalışanı müşahade odasında vizit yaparken hasta yakınının gelip “ sen ne iş yapıyorsun, ne biçim doktorsun neden çocuğumu muayene etmiyorsun” demesi üzerine hekim sağlık çalışanın da kendisinin vizitte yatan hastalar kısmında görevli olduğunu diğer hekim arkadaşının onun çocuğunu muayene edeceğini söylediği beyan edilmiştir.

Ankara 19.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçunu işlediğine dair  mahkumiyetine yetecek her türlü şüpheden arınmış yasal vicdani karar oluşturmaya yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden  BERAATİNE karar verilmiştir.

> Ankara 19.Asliye Ceza Mahkemesinde bir Acil Tıp Teknisyeni(ATT), bir Ambulans Acil Bakım Teknikeri(AABT) ve Bir Sürücü  Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, Kamu Malına Zarar Verme” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Kasım.2012 Tarihinde . Ankara Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekiplerince yaşanmıştır. Acil Sağlık Hizmetleri ekibi  verilen olay yeri adresini ararken, hasta yakını olduğu öğrenilen bir kişi öfkeli bir şekilde aracını takip etmeleri söylediği, ekip aracı takip edip vakaya ulaştıklarında eve girecekleri sırada hasta yakınlarının ambulansın geç geldiğini iddia ederek,  ekibe hakaretler ve tehditler savurdukları, ekibin ambulansa sığındığı, hasta yakınlarının ambulansı yumruklayıp, ambulansın sileceklerini kırdıkları iddia edildi.

Ankara 19.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçunu işlediği sabit görülmekle6 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, ve  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetime tabii tutulmasına,
 • İkinci Sanığın hakaret suçunu işlediği sabit görülmekle6 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetime tabii tutulmasına,
 • Yine aynı sanığın mala zarar verme suçu sabit görülmekle, 10 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetime tabii tutulmasına,

 karar verilmiştir.

> Ankara 5.Sulh Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ekim.2012 Tarihinde . Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanmıştır. Acil Çocuk Bölümüne gelen hastanın tedavisine başlanmış istemleri yapılmış.Kan alınma sırasında hasta yakını ''Hastayı delik deşik ettiniz ne biçim insansınız çarparım sana bir tane Allah belanı versin'' şeklinde çalışan personele sözel şiddet de bulunmuş daha sonra '' ben size gününüz göstereceğim.Bu hastanenin de sizin de Allah belanızı versin''dediği iddia edilmiştir.

Ankara 5.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçunu işlediği sabit görülmekle, 7080TL. ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına,
 • Sanığın atılı basit tehdit suçunu işlediği anlaşıldığından  500 TL.ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına karar verilmiştir.

> Polatlı Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Haziran.2013 Tarihinde Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi poliklinikte yaşanmıştır. Olay tarihinde şüpheli kardeşi ile birlikte 83 yaşındaki annelerini evde bakım raporu almak ve muayene ettirmek için bahsi geçen hastaneye getirdikleri, burada hekim sağlık çalışanın film istediği, film çekildikten sonra  şüphelilerin muayene için kendilerine öncelik verilmesini istedikleri hekim sağlık çalışanında içeride hasta var diyerek bu isteği kabul etmediği, sonrasında hekim ile şüpheli arasında tartışma çıktığı ve şüphelinin hekime hitaben sinkaflı küfür ederek hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

Polatlı Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçunu işlediği sabit görülmekle7.080 TL.ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 14.Sulh Ceza Mahkemesinde Diş Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart.2013 Tarihinde . Ankara Keçiören Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi poliklinikte yaşanmıştır. Çocuk hasta diş tedavisi için polikliniğe gelmiş fakat ağzında uçuk olduğundan ağzını açmamış hekimde bu şekilde tedavi edemeyeceğini hasta yakınına (anneye) söylemiş, anne de dışarıda bekleyen babayı çağırıp çocuğun ağzını zorla açmaya çalışmışlardır. Hekim sağlık çalışanı bu şekilde tedavi edemeyeceğiniz yaraların iyileşince gelmelerini istemiştir. Ailenin doktora” sapık doktor senin gibi doktor olmaz lanet doktor” diyerek hakaret ettikleri iddia edilmiştir.

Ankara 14.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçunu işlediği sabit görülmekle7.080 TL.ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 21.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart.2013 Tarihinde, Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi poliklinikte yaşanmıştır. Hasta poliklinik sırasının geçtiğini ve kendisinin muayeneye çağrılmadığını iddia etmekte, Hekim sağlık çalışanı ise sırayla iki kez çağırdığını fakat gelmeyince bir sonraki sıradan devam ettiğini, hastanın içeride bir başka hasta varken muayene odasına girerek hekime hakaret ve tehditvari ithamlarda bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara 21.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçunu işlediği sabit görülmekle6.080 TL.ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile tedbirsiz olarak denetim süresine tabii tutulmasına,  karar verilmiştir.

> Sincan 4.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Temmuz.2013 Tarihinde . Ankara Sincan Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesi poliklinikte yaşanmıştır. Hasta hekim sağlık çalışanı tarafından muayene edilerek röntgen filmi istenmiştir, bu arada acil servisten gelen hastalar muayene edilirken röntgen çekilen hastanın yakını gelerek röntgen sonucuna bakılmasını istemiş hekim sağlık çalışanı da sırası geldiğinde bakılacağını söylemiştir. Bunun üzerine hasta yakınının hekime hakaret ve tehditler savurduğu iddia edilmiştir.

 Sincan 4.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçunu işlediği sabit görülmekle6.080 TL. ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına, karar verilmiştir.
 • Sanığın basit tehdit suçu sabit görülmekle, 500 TL. ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına, karar verilmiştir.

> Ankara14.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs.2013 Tarihinde . Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi tetkik ve görüntüleme biriminde yaşanmıştır. Ultrason biriminde çekim esnasında hastanın hazırlanması için tanınan sürede hastanın hazırlanmadan beklediği için zaman kaybettiğini belirten hekim sağlık çalışanına ”sen işine bak ben ondan sonra bunun hesabını sana sorarım” diyerek tehdit etmiştir. Başka bir doktorun bakması için yönlendirilen hasta bunu da kabul etmeyerek kağıdını da alıp birimden çıktığı iddia edilmiştir.

Ankara14.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın tehdit suçunu işlediği sabit görülmekle1.000 TL.ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına, karar verilmiştir.

> Ankara 17.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Şubat.2013 Tarihinde  Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Serviste yaşanmıştır. Şüphelinin olay günü lösemi hastası olan babası Onkoloji hastanesinde tedavi gördüğü sırada kalbinde ritim bozukluğu olması nedeni ile Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji servisine sevk edildiği burada hastanın kontrolleri uzun sürmesi nedeni ile görevli doktorlarla aralarında tartışma olduğu hasta yakınının “inşallah sizde sizin ailenizde lösemi hastası olur” diye beddua ederek hakaret ettiği iddia edilmiştir.

 Ankara 17.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçundan kamu davası açılmış ise de sanığın üzerine atılı suçu kasıt unsuru yönünden oluşmadığı anlaşıldığındanBERAATİNE karar verilmiştir.

> Ankara 11.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Kasım.2012 Tarihinde Ankara Ulus Devlet Hastanesi Poliklinikte yaşanmıştır. Olay  tarihinde hasta yakını, babasını (hasta ) yaşlılık raporu almak için hastaneye getirdiği ve hasta yakını (oğlu) ile beraber muayene odasına girdiklerinde hekim “sen dışarıda bekle, ben yalnız muayene edeceğim.” dediği ve hasta yakınının bende burada kalacağım diye ısrar etmesi üzerine hekimin “ burada ne bekliyorsun, terbiyesiz, şerefsiz sen kendini ne sanıyorsun terk et bu hastaneyi rapor vermiyorum” şeklinde söylediği hasta yakınının da “sen kimsin asıl sen delisin, psikolojik tedaviye ihtiyacın var. Bakanlık seni buraya doktor olarak koymuş seni görevden aldıracağım.” şeklinde sözler söylediği iddia edilmiştir.

Ankara 11.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Karşılıklı şikayetlerden vazgeçilmesi sebebiyle ,davanın DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmiştir.

> Ankara 13.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Aralık.2012 Tarihinde Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi Poliklinikte yaşanmıştır. Saat 14:30 civarında poliklinik sırası nedeniyle hekim sağlık çalışanının hasta yakını tarafından hakarete uğradığı iddia edilmiştir.

 Ankara 13.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçunu işlediği sabit görülmekle, 7.080.00 TL. ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına, karar verilmiştir.

> Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde Diş Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ocak.2013 Tarihinde Ankara Balgat Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi klinikte yaşanmıştır. MHRS den alınan sıra yanlışlıkla Hekimin çalıştığı yeri Bahçelievler olarak verdiği için, hasta Bahçelievler gitmiştir. Daha sonra sıra aldığı hekimin Balgat ta çalıştığını öğrenince son beş dakika kala kliniğe gelmişlerdir. Muayene odasına girdiklerinde başka hastalarda olmasına rağmen beklediklerini ve muayene için yanlış yere gittiklerini söyleyip Hekimle tartıştıkları iddia edilmiştir.

 Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın üzerine atılı hakaret ve tehdit suçunun, haksız fiile tepki olarak işlendiği kanaati hâsıl olduğundan, sanığa CEZA VERMEKTEN VAZGEÇİLMESİNE karar verilmiştir.

> Ankara 16.Sulh Ceza Mahkemesinde Bir Acil Tıp Teknisyeni(ATT), Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs.2013 Tarihinde Ankara Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekiplerince yaşanmıştır. Ekip, Hipoglisemi tanılı vaka adresine ulaştıklarında, vaka yakınlarının öfkeli ve saldırgan davranışlarıyla karşılaşmışlar, vakalarının muayene ve ilk müdahalelerini yerine ivedilikle getirerek nakil için uygun teknikle Ambulansa alıp nakil için çıkış yapacakları sıra vaka yakınlarına ancak bir kişinin refakatçi olarak alınabileceği bilgisi verildiğinde, vaka yakını olan bir şahısın ekibin görevini yerine getirmesine engel olduğu iddia edilmiştir.

 Ankara 16.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçundan ÜÇ YÜZ ELLİ DÖRT GÜN ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına,
 • Sanığın tehdit suçunu işlediği sabit görülmekle500 TL.ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılması, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 13.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Aralık.2012 Tarihinde Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır.Olay tarihinde şüpheli muayene olmak için Kulak Burun Bogaz (KBB) polikliniğinde sıra beklediği esnada  ameliyatlı bir hastasının şüpheliden önce muayene eden aynı hastanede görevli KBB uzmanı olan hekim sağlık çalışanına sinirlenerek muayene  sonrası hekimin odadan çıkışı sırasında hekime hitaben “doktor olmuşsun ama insan olamamışsın, gerizekalı” şeklinde hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara 13.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçundan 6080 TL. ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara Sincan 1.Sulh Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “karşılıklı hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Haziran.2013 Tarihinde Sincan Dr. Nafiz Körez Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde şüphelinin “eşinin yatırıldığı bölümdeki perdelerin açık tutulmak istenmesi yüzünden” hemşire sağlık çalışanı ile tartışmaya başladığı ve hakarette bulunulduğu iddia edilmiştir.

Ankara Sincan 1.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Mağdur sanıkların karşılıklı olarak birbirlerine hakaret ettiklerine bahisle kamu davası açılmış ise de gerçekleşen olayda mağdur sanıkların birbirlerine karşılıklı olarak hakaret ettikleri anlaşıldığından ceza verilmesine yer olmağına karar verilmiştir.

> Ankara Sincan 2.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ağustos.2013 Tarihinde Sincan Dr. Nafiz Körez  Devlet Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde Hekim sağlık çalışanı poliklinik hizmeti verirken, içeriye kapıyı sert bir şekilde açarak bayan hasta yakının girdiği,  hekim sağlık çalışanın hasta muayene ettiği için içeriye giren bayana bir dakika beklemesini söylediği, içeride hasta muayene ederken diğer hastaya bakamayacağını söylediği, hasta yakını  dışarı çıktıktan sonra bu defa daha şiddetli bir şekilde bir erkek girdiği, hekimin giren şahısa hasta çıktıktan sonra muayene edebileceğini söylemesine rağmen, hakaret ve tehdit ettiği iddia edilmiştir.

Ankara Sincan 2.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçundan 6080 TL. ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın tehdit suçundan 5 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara Sincan 4.Sulh Ceza Mahkemesinde Acil Tıp Teknisyeni Sağlık Çalışanına Fiziksel Şiddet “basit yaralama, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Haziran 2013 Tarihinde Acil Sağlık Hizmetleri emrinde görevli acil yardım ambulansı seyir halindeyken yaşanmıştır. Ambulansında sürücü olarak da çalışan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) sağlık çalışanı seyir halinde iken önünden gelen şüphelinin yönetimindeki aracı ile selektör yaparak kornaya basması üzerine ambulansı durdurduğunu,  şüphelinin de aracını durdurarak elinde bulunan satır ile ambulansın yanına geldiği, ATT sürücü sağlık çalışanına satırı salladığı, sağlık çalışanının satırın koluna isabet etmesi sonucu yaralandığı, ATT sağlık çalışanının araçtan inerek şüpheliyi yere yatırmak suretiyle elinden satırı aldığı, şüphelinin olay yerinden aracı ile kaçtığı beyan edilmiştir.

Ankara Sincan 4.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın basit yaralama suçun sabit görülmüş olup; 5 AY  HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
 • Sanığın alkolün etkisi altındayken araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu sabit görülmekte olup3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

> Ankara 10.Asliye Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel/,fiziksel Şiddet “hakaret, tehdit, kasten yaralama” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ocak 2013 Tarihinde Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde yatan hasta kliniğinde yaşanmıştır. Hastanenin kardiyoloji kliniğinde yaklaşık 4 aydır yatan hastanın tıbbi tedavisi tamamlandıktan sonra fizik tedavi görebilmesi için Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile irtibata geçilerek yer ayarlanıp sevk edilmiştir. Sevk edildiği hastanedeki odasını beğenmeyen hasta ve yakınlarının Numune Eğitim Araştırma Hastanesinin ilgili kliniğine geri dönerek, klinik idari sorumlusunun kapısını kırıp, ölümle tehdit etmeleri üzerine polis çağırılmıştır, gelen polis memurlarınca ilgili şahıslar karakola götürülmüştür.İfadeleri alındıktan sonra savcılığa intikali etmiş ve sonrasında serbest bırakılmışlardır.Daha sonra aynı kişiler tekrar adı geçen hastaneye dönerek hekim sağlık çalışanı ve Başhekim Yardımcısının hastaya  fizik tedavisinin uygulanacağı  başka bir hastane bulma çabalarına tepki göstererek, “hastamızı nereye gönderiyorsunuz lan, sizi, hayatınızı bitiririz.” gibi tehditvari sözlerle klinik içinde bağırarak hekim sağlık çalışanını darp etmişlerdir.Hekim sağlık çalışanın darptan ötürü 10 gün rapor aldığı öğrenilmiştir.

Ankara 10.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın ölümle tehdit suçundan; 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına; infazın mükerrirlere özgü rejime göre çektirilmesine ayrıca cezanın infazından sonra denetimlik serbestlik tedbiri uygulanmasına,
 • Diğer sanığın kamu malına zarar vermek suçu sabit görüldüğünden; 1 Yıl  HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına,
 • Aynı sanığın ölümle tehdit suçu sabit görüldüğünden; 6 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına,
 • Aynı sanığın hakaret suçunu işlediği yolunda her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden BERAATİNE,
 • Aynı sanığın diğer mağdurlara aynı suç kastı altında ölümle tehdit etmek suçundan 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına,
 • Aynı sanığın kasten yaralama suçundan 6 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasınainfazın mükerrirlere özgü rejime göre çektirilmesine ayrıca cezanın infazından sonra denetimlik serbestlik tedbiri uygulanmasına, karar verilmiştir.

> Sincan 1.Sulh Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Mart 2013 Tarihinde Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde Acil Serviste yaşanmıştır. Hasta karın ağrısı şikayetiyle acil servise gelmiş tetkikleri istenmiş o sırada serum takılmış ağrı kesici tetkik sonuçları beklendiği için yapılmamış, hasta ağrılarının geçmediğini bahane ederek hemşire hanıma “salak manyak geri zekalı”  diyerek hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

 Sincan 1.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hakaret suçunu işlediği sabit görülmekle, 6.000.00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, cezanın ertelenmesine ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına,  gereğinin takdiri için ihbarda bulunulmasına karar verilmiştir.

> Sincan 2.Sulh Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs 2013 Tarihinde Sincan Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesinde Acil Serviste yaşanmıştır. Saat 11:00 civarı serum takılmak ve kan alınmak üzere hasta ve yakını tedavi odasına girmiş, hemşire sağlık çalışanı bir seferde damar yolunu açmış serum takmıştır. Damardan kan gelmeyince kan almak üzere başka bir damardan müdahalede bulunmuştur. Buradan da kan gelmeyince diğer hemşire sağlık çalışanı el bileğinden kan almak amaçlı damara girişimde bulunmuş, tüpün birine yeterli kan alındıktan sonra 2.hemogram kan tüpüne kan gelmemiştir. Hemşire damarı sıkarak gelen kandan tüpe doldurmaya çalışmış, hasta yakını bunu görünce sinirlenip ve ''ne biçim kan alıyorsunuz'' diyerek hakarete başlamıştır. Hemşire sağlık çalışanı güvenlik görevlilerini çağırmak için dışarı çıkınca hasta yakınını arkasından koşup ''seni öldüreceğim''diyerek kovalamaya ve üzerine yürümeye başladığı iddiası üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunulnuştur.

 Sincan 2.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın subut bulan tehdit suçundan 6 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına karar verilmiştir.

> Ankara 20.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs 2013 Tarihinde Yenimahalle Devlet Hastanesi diş polikliniğinde  yaşanmıştır. Olay tarihinde hekim sağlık çalışanı poliklinik hizmeti verirken hasta kendisine sıranın geç gelmesine kızıp hekim sağlık çalışanına hitaben “sen ne iş yapıyorsun geri zekalı” gibi sözlerle hakaret ettiği, bunun üzerine hekim sağlık çalışanınında hastaya hitaben “önce adam ol” şeklinde sözlerle söylendiği iddia edilmiştir.

Ankara 20.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın hekim sağlık çalışanına  görevinden dolayı hakaret suçundan; 7080 TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına karar verilmiştir.
 • Her ne kadar hekim sağlık çalışanın katılan sanığa yönelik hakaret suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; hakaretin karşılıklı olması, ilk hakaret edenin katılan sanık olması ve olayın mahiyeti göz önüne alınarak CEZA VERMEKTEN VAZGEÇİLMESİNE karar verilmiştir.

> Ankara Sincan 5.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart 2013 Tarihinde Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi polikliniğinde  yaşanmıştır. Olay tarihinde poliklinik hizmeti verilirken hastanın eşinin izinsiz içeri girerek hakaret ve küfür ederek tehditlerde bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara Sincan 5.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Her ne kadar sanık hakkında katılana yönelik hakaret suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de hakaretin karşılıklı olduğu anlaşıldığından CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir.

> Ankara 22.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Nisan 2013 Tarihinde Ulucanlar Göz Eğitim Araştırma Hastanesi polikliniğinde yaşanmıştır. Olay tarihinde şüpheli adı geçen hastanede, poliklinikte sıra beklerken aynı poliklinikte görevli olan hekim sağlık çalışanına hitaben “ben sana yapacağımı bilirim” diye tehdit edip, görüntü CD’sini kırarak hekimin üzerine attığı iddia edilmiştir.

Ankara 22.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan; 1 YIL 2 AY 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın tehdit suçundan 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.

> Ankara Sincan 1.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel/Fiziksel Şiddet “yaralamaya teşebbüs, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ekim 2013 Tarihinde Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde başhekim yardımcısı olarak görev yapan hekim sağlık çalışanının odasında bulunduğu esnada şüphelinin buraya gelerek hekime parası ve sosyal güvencesi olmadığını belirtip göz muayenesi olmak istediğini bildirdiği, hekim sağlık çalışanının acil servise gitmesini önerdiği, kabul etmeyip kapıdan çıkarken “Allah sizinde devletinde belasını versin” dediği, buna tepki olarak müştekinin “terbiyesizlik yapıyorsun, Allah senin belanı versin” dediği, bunun üzerine şüphelinin darp etmek maksadı ile müştekinin üzerine yürüdüğü, orada bulunanların engel olduğu iddia edilmiştir.

Ankara Sincan 1.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın katılana yaralama teşebbüsü sabit olduğundan; 2.400.00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA cezanınertelenmesine  ya da Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına takdiren  yer olmadığına,
 • Sanığın katılanı tehdit ettiği sabit olduğundan; 800.00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA cezanın ertelenmesine ya da Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına takdiren  yer olmadığına karar verilmiştir.

> Ankara Sincan 3.Sulh Ceza Mahkemesinde Ebe Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ekim 2013 Tarihinde Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde klinikte yaşanmıştır. Olay tarihinde ebe sağlık çalışanın görevli olduğu klinikte şüphelinin hemşire deskine gelerek daha önce takılmış olan sondasının çıkartılmasını istediği,  sağlık çalışanın sondanın çıkartılmaması gerektiğini tıbbi açıdan anlattığı, şüphelinin duruma sinirlenerek giderken küfür ettiği ve “sakın tedavi ya da başka bir şey için odama gelme” diyerek tehdit ettiği iddia edilmiştir.

Ankara Sincan 3.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın üzerine atılı basit tehdit suçunu işlediği kanaatine varılmakla; 500.00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 5.Asliye Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Haziran 2013 Tarihinde Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde hekim sağlık çalışanı, acil servise gelen hasta ve yakınına acil servis de, sadece acil vakalara bakıldığını polikliniğe başvurmaları gerektiğini belirtmiştir. Bunun üzerine polikliniğe başvurmak için ayrılan hasta ve yakınları  daha sonra tekrar gelerek hekim sağlık çalışanına hitaben “poliklinikler kapalı acil üzerinden işimizi hallet…………..ben şimdi seni dışarıda bekleyeceğim, ağzını burnunu kırmaz mıyım” gibi ifadeler kullandığı iddia edilmiştir.

Ankara 5.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • 1 numaralı sanığın katılana karşı tehdit suçunu işlediği bahisle cezalandırılması istemi ile hakkında kamu davası açılmış ise de; her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmaması nedeniyle BERAATINA,
 • 2 numaralı sanığın katılanı tehdit ettiği anlaşıldığından; 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • 2 numaralı sanığın katılana karşı hakaret suçunu işlediği bahisle cezalandırılması istemi ile hakkında kamu davası açılmış ise de; her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmaması nedeniyle BERAATINA karar verilmiştir.

> Ankara Sincan 5. Sulh Ceza Mahkemesinde Ebe Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ağustos 2013 tarihinde Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde klinikte yaşanmıştır. Olay tarihinde, ebe sağlık çalışanı gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra müdahalesinin yapılabilmesi için, söz konusu hastayı masaya alarak, müdahale pozisyonun ayarlayabilmek için hasta ile konuştuktan sonra malzeme almak için arkasını döndüğünde hastanın, sağlık çalışanına hitaben '' Allah belanı versin şerefsiz '' dediği iddia edilmiştir.

Ankara Sincan 5. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın katılana karşı hakaret suçundan; 6080 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir 

> Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesinde iki Acil Tıp Teknisyeni (ATT) bir Ambulans Acil Bakım Teknikeri (AABT) Sağlık Çalışanına Sözel/Fiziksel Şiddet “basit yaralama, hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Haziran 2013 Tarihinde Ankara Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekiplerince yaşanmıştır. Olay tarihinde verilen vaka adresine ulaşan 112 ekibi, ambulansın kapısını açar açmaz, hasta yakını bağırıp çağırıp sinkaflı küfürler etmeye başlamıştır. Sağlık ekibi hastaya müdahale etmeye başlamış ve müdahale ederken hasta yakını ekip çalışanlarına, 112 sistemine hakaretler edip sinkaflı küfürler etmiştir. ATT sağlık çalışanı hasta yakınını sakinleştirmeye çalışırken, hasta yakını sağlık çalışanının üzerine yürüyerek iteklemiş ve darp etmeye çalışmıştır. Darp girişimi çevredeki vatandaşların engellemesi üzerine gerçekleşememiştir.112 ekibinin hastaya uygun bir şekilde müdahale edip hastaneye naklini sağladıkları öğrenilmiştir.

Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında basit yaralama suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden BERAATİNE 
 • Sanığın kamu görevlisine hakaret suçundan; katılana karşı hakaret suçundan; 9.500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Beş yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına,  
 • Sanığın üzerine atılı tehdit suçunu işlediği sabit olduğundan; 6 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Beş yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, karar verilmiştir 

> Ankara 22. Sulh Ceza Mahkemesinde iki Acil Tıp Teknisyeni (ATT) bir Ambulans Acil Bakım Teknikeri (AABT) Sağlık Çalışanına Sözel/Fiziksel Şiddet “basit yaralama, hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Aralık 2012 Tarihinde Ankara Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekiplerince yaşanmıştır. Olay tarihinde 112 ekibinin olay yerine ulaştığı ve hastaları hastaneye götürdüğü esnada gerçekleşmiştir.112 Ekibinin hasta şüpheli tarafından, sözel/fiziksel şiddete maruz kaldıkları iddia edilmiştir.

Ankara 22. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan; 1 YIL 5 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Beş yıl Süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına, 
 • Sanığın yaralama suçundan; İKİ KEZ 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Beş yıl Süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına, 
 • Sanığın sübut bulan tehdit suçundan; Sanığın kamu görevlisine hakaret suçundan;katılana karşı hakaret suçundan; 1 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Beş yıl Süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına, karar verilmiştir 

> Ankara Sincan 5. Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “ hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs 2013 Tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde hasta göz muayene sırası gelmediği halde muayene odasına girerek, kendi sırası olduğunu, kendinden sonra gelenlerin muayene olduğunu söylemiştir.Hekim sağlık çalışanı şahsa sıranın  kendisinde olmadığını ve dışarıda sırasını takip etmesini belirtmesine rağmen, şüpheli elini yumruk yaparak hekimin üzerine yürüyerek hekime hitaben “Şerefsiz……….” hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

 Ankara Sincan 5.  Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan; ; 6.080 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Beş yıl Süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulmasına,

> Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “ hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs 2013 Tarihinde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır.Daha önce aynı hastanede ameliyat edilen  hastanın,  olay tarihinde  pansumanının yapıldığı esnada ve sonrasında hasta yakını  tarafından hekim sağlık çalışanına hitaben “ geri zekalı………” denilerek hakarette bulunulduğu iddia edilmiştir.

Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan; ; 7.080 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Beş yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “ basit yaralamaya teşebbüs, hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Eylül 2012 Tarihinde Yenimahalle Devlet Hastanesinde yaşanmıştır.Olay tarihinde hekim sağlık  çalışanının  muayene ve tetkiklerini gerçekleştirdiği hastasının yakını tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kaldığı öğrenilmiştir. Hasta yakınının hekim sağlık çalışanına hitaben yüksek sesle bağırarak “ senin yüzünde meymenet yok, Allah belanızı versin” diye hakarette bulunduğu ve pet su şişesini üzerine doğru fırlattığı ancak isabet etmeyip poliklinik kapısının camına çarptığı iddia edilmiştir.

Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan; ; 7.600 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına,
 • Sanığın kasten yaralama suçu sabit olmakta; 1500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına karar verilmiştir.

> Ankara 22. Sulh Ceza Mahkemesinde Üç Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “ hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Eylül 2012 Tarihinde Ankara Eğitim Hastanesinde yaşanmıştır.Olay tarihinde annesi ile çocuk acil polikliniğine, miktarını bilemedikleri kadar ilaç  içme şikâyetiyle başvuran hastaya gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır.Ancak sonra hastaneye gelen babaya, hastanın yatarak tetkik ve tedavi verilmesi gerektiği söylenmesine rağmen, hekim sağlık çalışanlarına hitaben “geri zekâlılar üçünüzü hiç unutmayacağım gününüzü göstereceğim ………” diye bağırarak yatışı  kabul etmediğini söylediği öğrenilmiştir.

Ankara  22. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan;  1 YIL 5 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın sabıkasız olması ve suç işlemeyeceği konusunda, kanaat oluştuğundan cezanın ertelenmesine ve 1 yılı süre ile denetime tabi tutulmasına,
 •  Sanığın sübut bulan tehdit suçundan; 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın sabıkasız olması ve suç işlemeyeceği konusunda, kanaat oluştuğundan cezanın ertelenmesine ve 1 yılı süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “ basit yaralama” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ekim 2012 Tarihinde Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları  Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde hastanın muayene odasına telefonla görüşerek girmesi üzerine, hekim sağlık çalışanı hastaya telefon ile görüşmesi bittikten sonra gelmesini söylemiştir. Bunun üzerine muayene odası dışında bulunan hastanın eşi olan şüpheli, hekim sağlık çalışanının hastasını dışarı çıkarmasına öfkelendiği için hekimi darp ettiği iddia edilmiştir.

 

Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan basit yaralama suçundan;  4000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Beş yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 19. Sulh Ceza Mahkemesinde Acil Tıp Teknisyeni(ATT)  Sağlık Çalışanına Sözel/Fiziksel Şiddet “ basit yaralama, hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart 2013 Tarihinde Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde adı geçen hastanenin acil servisinde yatmakta olan hastanın yakını,  acil odasına girip çıkması sebebiyle, ATT sağlık görevlisi tarafından uyarılmıştır. Bunun  üzerine  hasta yakını sağlık çalışanına hitaben “öğlen zaten bir doktoru dövdüm,  bir şey olmadı, şimdi de seni döverim görürsün, seni kimse elimden alamaz” diyerek sinkaflı küfür ve tehditlerde de bulunarak sağlık çalışanını darp ettiği öğrenilmiştir.

Ankara 19. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan;  3000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Beş yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına,
 •  Sanığın sübut bulan yaralama suçundan; 2.240 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Beş yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, karar verilmiştir.

> Ankara Sincan 1. Sulh Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “ hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Temmuz 2013 Tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde döküntü şikâyetiyle acil servise getirilen bebek hastanın muayenesi yapıldıktan sonra doktor tarafından ilaç yazılmıştır. Bebeğin enjeksiyonu hemşire sağlık çalışanı tarafından yapıldıktan kısa bir süre sonra, bağırarak acil servise giren hasta yakınları, hemşire sağlık çalışanına hitaben “geri zekalı, sen nasıl iğne yaptın, benim çocuğum ölüyor” diyerek omuzlarından tutup kapıya ittikleri beyan edilmiştir. Baygınlık geçiren bebek hastanın kısa sürede düzeldiği öğrenilmiştir.

Ankara Sincan 1. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan;  2000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Beş yıl Süre ile Denetimli Serbestlik Süresine Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 17. Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “ hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Temmuz 2013 Tarihinde Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde şüpheli hastanın, hekim sağlık çalışanının görevli olduğu birime geldiği , hekim tarafından muayenesi sırasında,  hastanın herkesin duyabileceği şekilde hekime karşı “geri zekalı, pislik…….” diyerek hakarette bulunduğu beyan edilmiştir.

Ankara  17. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan;  7080 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Beş yıl Süre ile Denetimli Serbestlik Süresine Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 14.Sulh Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanına sözel şiddet “görevli memura hakaret, basit tehdit,” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır:

Şiddet olayı Temmuz 2012 tarihinde Ankara Numune Hastanesinde yaşanmıştır. Hasta yakını E.Y. izin almadan, durum belirtmeden hemşire odasında oturmaya başlamıştır. Sağlık çalışanı görevli hemşirenin, hemşire odasında oturmasının yasak olduğunu söylenmesi üzerine görevli hemşireye hitaben “sana ne, sana mı soracağım nerede oturacağımı” şeklinde cevap vererek tekrar çıkması istendiğinde küfür ve hakaret ederek sözel şiddette bulunduğu beyan edilmiştir. Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalardan sonra, hasta yakını E.Y’nin  hakaret suçundan; 7.080.-TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. E.Y.’nin geçmişteki hali gözetilerek verilen ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında ertelenerek, 5 yıl süreyle denetimde tutulması, bir suç işlerse bu cezanın uygulanması  kararı alınmıştır.Ayrıca hasta yakını E.Y ’nin  tehdit  suçundan; 1000.-TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. E.Y.’nin geçmişteki hali gözetilerek verilen ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında ertelenerek, 5 yıl süreyle denetimde tutulması, bir suç işlerse bu cezanın uygulanması  kararı alınmıştır.

> Ankara 17.Sulh Ceza Mahkemesinde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni sağlık çalışanına sözel/Fiziksel şiddet “görevli memura hakaret, basit tehdit, basit yaralama” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Şubat 2013 Tarihinde Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde yaşanmıştır. Hasta yakını M.D. çocuğunun kimliği olmadığı için kayıt yapmak istemeyen VHKİ sağlık çalışanı ile tartışmaya başladıkları ve karşılıklı olarak birbirlerine elle, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı ve hasta yakınının hakaret ve tehdit de bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara 17. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Hasta yakını M.D.’nin tehdit suçundan üzerine atılı suçu işlediğine dair  mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine,
 • M. D.’ye hakaret suçundan karşılıklı olması nedeniyle TCK 29 a göre düşürülmesine,
 • M. D.’ye basit yaralama suçundan 3.000 TL adli para cezası verilmiştir.

M.D.’nin geçmişteki hali gözetilerek verilen ceza Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kapsamında ertelenerek, 5 yıl süreyle denetimde tutulması, bir suç işlerse bu cezanın uygulanması kararı alınmıştır.

> Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim sağlık çalışanına Fiziksel şiddet “ yaralama” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Nisan. 2013 Tarihinde Ankara Eğitim araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanmıştır.Kesici alet yaralanması ile 2-3 kişinin acile başvurduğu şahıslardan hasta O.S.’nin tedavisi bitip doktor raporu yazıldıktan sonra, acil servis içerisinde tedavisi devam etmekte olan bir bayanı kovaladığı belirtilmiştir.Kaçan söz konusu bayan hastanın doktorların bulunduğu bölüme girerek mağdur sağlık çalışanın arkasına saklandığı hasta O.S.’nin  mağdurun bulunduğu bölüme girerek hiçbir şey söylemeden direk suratına kafa attığı bunun sonucunda mağdur personelde geçici hafıza kaybı yaşandığı ve beyin cerrahi servisine yatırılarak tedavisin başlatıldığı beyan edilmiştir.

Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada; Hasta O.S.’nin  subut bulan atılı yaralama suçundan 3.000 TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına yer olmadığına, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin  belirtilmesine karar verilmiştir.

> Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim sağlık çalışanına Sözel şiddet “hakaret, tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ekim.2012 Tarihinde Dr.Sami Ulus Kadın Doğum  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları poliklinik de yaşanmıştır. Hastanın annesi F.K’nin tetkik sonuçları değerlendirilirken eve  erken gitme isteği nedeni ile “işim bu gün bitmezse sizi bitiririm, döverim, öldürürüm” şeklinde  sözel şiddete maruz kaldıkları beyan edilmiştir.

Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada; Hasta yakını F.K’nin 6 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,verilen hürriyeti bağlayıcı ceza gereği 5237 sayılı TCK'nın 53/1 -a-b-c-d-e maddedeki haklardan infaz tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, Hizmette bulunmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin koşullu salıverme tarihine kadar uygulanmasına, sanığın hürriyeti bağlayıcı cezasının  ertelenmesine,          1yıl denetim süresi belirlenmesine karar verilmiştir.

> Ankara 13.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret, basit tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Eylül.2012 Tarihinde Ankara Eğitim araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanmıştır.Hekim sağlık çalışanının Hasta Yakını Z.A.’nın çocuğunu tedavi ettiği sırada; hastane girişi yapıldığında çocuğunun isminin kaydedilmesine dair yaşanan sıkıntıya kızan Z.A., hekim sağlık çalışanına hitaben “geri zekalı, beyinsiz v.b , çocuğumun üstüne çok gidiyorsun…sizinle dışarıda görüşürüz” şeklinde sözler söyleyerek hakaret ve tehdit ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 13.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Hasta yakını Z.A’nın eylemine uyan hakaret suçundan; 7.080 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, geçmişteki hali, mahkemedeki tutum ve davranışları gözetilerek verilen Ceza Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kapsamında ertelenerek, 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulması, bir suç işlerse bu cezanın uygulanması kararı alınmıştır.
 • Z.A’nın üzerine atılı tehdit suçunu işlediği sabit olduğundan; 500 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, verilen Ceza Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kapsamında ertelenerek, 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulması kararı alınmıştır.

> Ankara Sincan  1.Sulh Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “basit  yaralamaya teşebbüs” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart.2013 Tarihinde Etimesgut Devlet Hastanesi Acil Servisinde yaşanmıştır. Anılan tarihte, hasta yakını H.B.’nin çocuğunu rahatsızlığı neden ile enjeksiyon yapılması için getirdiğinde,  hemşire sağlık çalışanının çocuğuna iğne yaptıktan sonra çocuğunun sızlanması nedeniyle sağlık çalışanına kızarak “çocuğumu sakat bıraktın” diye bağırarak üzerine yürüdüğü “vurmak amacıyla elini kaldırdığında” başka bir sağlık çalışanının engellemesi üzerine vuramadığı beyan edilmiştir.

 Sincan 1.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada; hasta yakını H.B.’nin  CMK 223/2-e maddesi gereğince atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verilmiştir.

> Ankara Sincan 3.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Nisan.2013 Tarihinde Ankara Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Devlet Hastanesi Poliklinikte yaşanmıştır. Boyun ağrısı şikayeti ile başvuran hasta A.K’ye muayeneden sonra hekim sağlık çalışanı MR tetkiki isteyebileceğini söylediğinde hasta A.K. MR’si olduğunu fizik tedavi istediğini ifade etmiştir.Hekim sağlık çalışanı fizik tedavi kartını doldururken, hasta dizinden de fizik tedavi istediğini söylemiştir.Hekim sağlık çalışanı aynı anda iki yerden birden fizik tedavi verilemeyeceğini söyleyince “tedavimi vermek zorundasınız” diye bağırarak sağlık çalışanını üzerine yürüdüğü beyan edilmiştir.

Sincan 3.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada; hasta A.K. için mahkeme hakaret fiilini suç olarak kabul etmiştir. 304 gün karşılığı olan 6.080 TL Adli Para Cezasını vermiştir. Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına 5 yıl süre ile denetim süresine tutulmasına karar vermiştir.

> Ankara Sincan 4.Sulh Ceza Mahkemesinde Acil Tıp Teknisyeni  Sağlık Çalışanına Fiziksel Şiddet “basit yaralama, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Haziran.2013 Tarihinde Acil Sağlık Hizmetleri emrinde görevli acil yardım ambulansı seyir halindeyken yaşanmıştır. Ambulansında sürücü olarak da çalışan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) sağlık çalışanı seyir halinde iken önünden gelen S.G’nin yönetimindeki aracı ile selektör yaparak kornaya basması üzerine ambulansı durdurduğunu, S.G’ninde aracını durdurarak elinde bulunan satır ile ambulans aracının yanına geldiği, ATT sürücü sağlık çalışanına satırı salladığı, sağlık çalışanının satırın koluna isabet etmesi sonucu yaralandığı, ATT sağlık çalışanının araçtan inerek S.G’yi yere yatırmak suretiyle elinden satırı aldığı, S.G’nin olay yerinden aracı ile kaçtığı beyan edilmiştir.

Ankara Sincan 4.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • S.G.’nin basit yaralama suçun sabit görülmüş olup; 5 Ay  Hapis Cezası ile cezalandırılmasına,
 • S.G.’nin   alkolün etkisi altındayken araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu sabit görülmekte olup; 3 Ay 10 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

> Ankara 27.Asliye Ceza Mahkemesinde Hemşire, Sağlık Memuru Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “zincirleme olarak görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine karşı hakaret ” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart.2013 Tarihinde Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanmıştır. Olay günü D.S’nin yakınını acil serviste sıraya uymayarak tedavi ettirmek istediği, hemşire sağlık çalışanının bir çok hastanın sıra beklediğini söyleyerek, D.S’yi uyarması üzerine tartışmaya başladığını, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü, D.S.’nin  yaralamak amacıyla  hemşire sağlık çalışanına saldırdığı ve eliyle vurmak istediği sağlık memuru sağlık çalışanının D.A’nın elini tutarak engel olduğu akabinde D.S.’nin sağlık memuruna hitaben “gel lan, dışarı erkeksen gel” şeklinde hakaret ve basit tehditte bulunduğu  beyan edilmiştir.

Ankara 27.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Hasta yakını D.S hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan açılmış ise de toplanan delillere göre sanığın üzerine atılı suç subuta ermediğinden beratine,
 • D.S ile hemşire Serap Güler arasında tartışma çıktığı, görevi yaptırmamanın olayda söz konusu olmadığı ve suçun unsurlarının olayda gerçekleşmediği anlaşılmakla beraatine,
 • Karar kesinleştiğinde sanık hakkında kasten yaralama ve kasten yaralamaya teşebbüs suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 14.Asliye Ceza Mahkemesinde 2 Acil Tıp Teknisyeni(ATT), 1 Sürücü Sağlık Çalışanına Sözel/Fiziksel Şiddet “ Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Görevi Yaptırmama İçin Direnme” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Nisan 2013 tarihinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı ekibi vakaya müdahale ederken gerçekleşmiştir. Olay tarihinde vaka adresinden kalp krizi ihbarının bildirilmesi üzerine şüphelinin bulunduğu adrese geldikleri, şüphelinin kalbinin ağrıdığını söylemesi üzerine kalp grafisini çektikleri, geçerli bir sebep yokken şüphelinin mutfağa giderek, mutfaktan aldığı bıçakla müşteki sağlık çalışanlarına “sizi de onları da öldüreceğim” diyerek sinkaflı küfür ederek;   evde bulunan çocuklarla birlikte üç sağlık çalışanını hayati tehlike arz edecek şekilde yaraladığı iddia edilmiştir.

Ankara 14.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan 1.ATT sağlık çalışanını yaralamak suçundan;  2000 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın sübut bulan sürücü sağlık çalışanını yaralamak suçundan;  2000 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın sübut bulan 2.ATT sağlık çalışanını yaralamak suçundan;  2000 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan; 1 Yıl 15 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın sübut bulan kamu görevlisine görevini yaptırmama için direnme suçundan; 5 Ay  Hapis İle Cezalandırılmasına,hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın sübut bulan kamu malına zarar verme suçundan; 10 Ay Hapis İle Cezalandırılmasına,  cezanın TCK’nın 51/1 Maddesi ertelenmesine karar verilmiştir.
 • Sanığın sübut tehdit suçundan; 2 Yıl 1 Ay  Hapis İle Cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

> Kızılcahamam Sulh Ceza Mahkemesinde Ebe ve Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “Hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Kasım 2013 tarihinde Kızılcahamam Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde yatan hasta servisinde sağlık çalışanları tansiyon takibi yaparken hastanın adını sorduğunda, hasta refakatçisi şüpheli çalışanlara hitaben "ikide bir hastanın adını niye soruyorsunuz? manyaklar, salaklar, Almanya'da hemşireler hiç isim sormuyor, isimlerimizi ezberlesenize, odaya da kapıyı vurmadan giriyorsunuz terbiyesizler, saygısızlar" dediği öğrenilmiştir. Sağlık çalışanları da cevaben  "kalite standartlarına göre her hastanın başına gittiğimizde ismini sorup teyit ettiklerini" söyledikten sonra; şüphelinin odada bulunan diğer hastalara da hakaret ettiği öğrenilmiştir.

Kızılcahamam Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Her ne kadar sanığın şikayetçilere yönelik hakaret ettiği iddiası ile cezalandırılması istenilmiş ise de, sanığın müsnet suç işlediğine dair her türlü şüpheden uzak somut ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden, suçu sabit görülmeyerekBeraatine  karar verilmiştir.

> Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “ Hakaret, Basit Tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Şubat 2013 tarihinde Yenimahalle Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Şüpheli hastanın 3 kere muayene odasına girip sonuç göstermek istediği,  hekim sağlık çalışanı tarafından sırası gelmediği söylenerek dışarı çıkarıldığı, bunun üzerine şüphelinin odaya girip hekim sağlık çalışanına hitaben “terbiyesiz sen ne yaptığını bilmiyorsun geri zekâlı” diye bağırdığı, sonra şüphelinin tekrar odaya girip hakaret ve tehdit etmeye devam ettiği öğrenilmiştir.

 Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında her ne kadar kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit suçundan kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit görülmeyerek Beraatine  karar verilmiştir.

> Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde Memur Hastane Çalışanına Sözel/Fiziksel Şiddet  “Basit Yaralama, Hakaret, Basit Tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ağustos 2013 tarihinde Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde muayeneye gelen şüphelinin bilgi işlem tarafından herhangi bir muayene ve açılış işlemi yapılmadığı halde, kayıt  işlemi yapılmadan şüphelinin görevli memur ile tartışmaya başladığı  ve memura hitaben  “şerefsiz” demek suretiyle hakaret ettiği, memurun üzerine yürüyerek onu dövmeye teşebbüs ettiği ve seninle uğraşacağım peşini kesinlikle bırakmayacağım diye tehditlerde bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan;  3.520 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın sübut bulan sair tehdit suçundan;  240 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın sübut bulan yaralamaya teşebbüs suçundan;  740 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel/Fiziksel Şiddet “Basit Yaralama” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ağustos 2013 tarihinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde trafik kazası nedeni ile acil servise getirilen hastanın yakını şüpheli tarafından hastanın tansiyonunun ölçülmesi istenilmiş. Hemşire sağlık çalışanı tarafından hastaneye girişinin yapılması gerektiği girişi olmayan hastaların tansiyonunun ölçülmediğini söylemesi üzerine hasta yakını şüphelinin  “trafik kazası ile gelen birinin nasıl tansiyonunu ölçmezsiniz sizi sağlık müdürlüğüne şikâyet edeceğim, şerefsizler” diye bağırdığı öğrenilmiştir. Hemşire sağlık çalışanı başka bir hasta ile uğraşırken hasta yakını peşinden gelerek koluna vurmuş. Olay sonucunda darp raporu tanzim edilmiştir.

Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan yaralama suçundan;  1500 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 17.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel “ Hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Temmuz 2013 tarihinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hekim sağlık çalışanının, hastayı ve hasta yakınlarını hastalığı hakkında bilgilendirdiği, prostat şikâyeti olan hastasının sondasının kalması gerektiğini söylediği, durumunun daha kötüye gidebileceğini anlattığı, istiyorlarsa yine de üroloji uzmanıyla görüşüp kendilerini tekrar bilgilendirebileceğini söylemesine rağmen hasta yakını şüpheli hekim sağlık çalışanına hitaben “zaten savsaklıyorsunuz, şerefsizler, Allah belanızı versin” dediği öğrenilmiştir.

Ankara17.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan;  6080 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 6.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel “ Hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Ekim 2013 tarihinde Yenimahalle Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hekim sağlık çalışanı hastayı polikliniğe çağırıp “buyurun” dedikten sonra, hastanın şikayetini “gribim” diyerek ifade ettiği, hekimin bu cevabı hem başı ile onaylayarak hem de sözel olarak “hı” diyerek hastayı dinlediğini belirtir jest ve sözel ifade kullandığı, hastanın bunun üzerine “ne demek hı” diye masaya doğru yaklaştığı hekim sağlık çalışanının, tekrar buyurun oturun şikâyetinizi söyleyin dediğinde hastanın şikâyetini söyleyip tavırlı bir şekilde ne biçim doktorsunuz ne demek “hı” dediği öğrenilmiştir. Hekim sağlık çalışanı bu tavır karşısında hizmetten çekilmek istediğinde hastanın hekime hitaben “Ben özele gittiğimde böyle karşılanmıyorum. Size paramı vermek gerekiyor? Size fiziksel şiddet mi uygulamak gerekiyor?” dediği öğrenilmiştir.

Ankara 6.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeni ile müsnet suçtan sanığın Beraatine karar verilmiştir.

> Sincan 2. Asliye Ceza Mahkemesinde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve Ambulans Acil  Bakım Teknikeri(AABT) Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret, Tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Aralık 2013 tarihinde Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı, Sincan Devlet Hastanesi acil servisine hastayı teslim ederken gerçekleşmiştir. Olay tarihinde 112 ekibi hastayı teslim ederken muayene odasında bekleyen başka bir hasta yakını hastası düşecek gibi olduğu için, ekibe sedyelerine kendi hastalarını almalarını söylediği ,ekibin vakalarının  sedyeden indirilemeyecek durumda olduğunu şüpheliye  söyleyince  ekibe yönelik ağır hakaret ve küfürler savurarak şüphelinin sözel şiddet uyguladığı öğrenilmiştir.Şüpheli  acil servis kapı camını kırarak cam parçasıyla tehditlerde bulunduğu iddia edilmiştir.

Sincan 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın kamu malına zarar verme suçundan;  3 Ay 10 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın sübut bulan kamu görevlisine hakaret suçundan;  1 Yıl 15 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın üzerine atılı tehdit suçundan açılan kamu davasından Beraatine karar verilmiştir.

> Sincan 5.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına ve 2 İdari Hizmet Personeline Fiziksel Şiddet  “Kasten Yaralama” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Temmuz 2013 tarihinde Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde sırasını beklemeden muayene olmak isteyen hasta şüphelinin,  hekim sağlık çalışanına yumruk ve tekmelerle saldırmasının yanı sıra sağ omzunu ve yüzünü ısırdığı,  iki idari hizmet personelini de darp ettiği bildirilmiştir. İdari hizmet personelinin birinin kolunda ezik olduğu, diğerinin ise gözünde şişlik olduğu bilgisi alınmıştır. Olay sonrası hekim sağlık çalışanı kafa travması sebebiyle hastaneye yatışı yapıldığı ve darp raporu aldığı öğrenilmiştir.

Sincan 5.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan hekim sağlık çalışanına yönelik kasten yaralama suçundan;  3000 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın sübut bulan 1.idari hizmet personeline yönelik kasten yaralama suçundan;  1500 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine  tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın sübut bulan 2.idari hizmet personeline yönelik kasten yaralama suçundan;  1500 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel/Fiziksel Şiddet  “basit yaralama” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Eylül 2012 tarihinde Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine bağlı semt polikliniğinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hemşire sağlık çalışanın, polikliniğe gelen hastayı sedyeye almak için hasta yakınından yardım istediği, hasta yakını şüphelinin hemşireye hitaben “sen alacaksın,  sen ne ……” dediği öğrenilmiştir. Hemşire sağlık çalışanının hastayı sedyeye aldığı tansiyonunu ölçtüğü fakat duyamadığı için,  diğer hemşire arkadaşına hastanın tansiyonunu ölçtürdüğü, bu sırada içeri giren hekim sağlık çalışanına durumu anlattığı esnada dışarıda ki hasta yakını şüphelinin,  elinde sivri ve kesici bir aletle omzuna vurarak “sen benim hakkımda konuşamazsın pislik” dediği bildirilmiştir. Daha sonra şüphelinin hemşire sağlık çalışanının boğazını sıktığı ve elindeki kesici aleti boğazına batırdığı iddia edilmiştir. Olay ile ilgili darp raporu alınmıştır.

Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan basit yaralama suçundan;  1500 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 18. Sulh Ceza Mahkemesinde 3 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Sağlık Çalışanına  Sözel Şiddet  “Hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Kasım 2012 tarihinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı ekibi vakaya müdahale ederken gerçekleşmiştir. Olay tarihinde 112 ekibi adrese geldiğinde şüphelinin kapı önünde bekleyip ambulansa durması için el kol hareketi yaptığı ve 112 ekibi ambulanstan inmeden onlara hitaben “şerefsizler nerede kaldınız, yarım saattir bekliyoruz, hasta öldükten sonra mı geleceksiniz” diye hakaret ettiği öğrenilmiştir.Ekip hastaya müdahale ederken şüpheli ekibe hitaben “niye zaman kaybediyorsunuz hemen hastayı alın” diye talimat verdiği hastaneye götürüldüğünde de  112 ekibine hitaben “siz yaşayan insanı öldürürsünüz.Seni buraya kim şoför yaptı………”diye hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara 18. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında hakaret suçundan;  5700 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına,  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

> Ankara 23. Sulh Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “Hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Aralık 2012 tarihinde Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde şüphelinin torununu tedavi ettirmek amacıyla çocuk acil bölümüne götürdüğü, burada hemşire sağlık çalışanı ile  idrar sondası takılması meselesinden dolayı tartışma çıktığı, tartışma esnasında şüphelinin hemşire sağlık çalışanına hitaben “seni şikayet edeceğim, sen başına o boneyi takmakla vicdan sahibi olduğunu mu sanıyorsun, ……..” diyerek hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 23. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Yargılama sonunda sanığın fiilini haksız tahrik altında işlediğiyle TCK 129 ve CMK 223 4d maddeleri uyarınca Cezasızlıkkararı verilmiştir.

> Ankara 18. Sulh Ceza Mahkemesinde Radyoloji Teknisyeni Sağlık Çalışanına fiziksel Şiddet  “Kasten Yaralama” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Şubat 2013 tarihinde Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde görüntüleme biriminde grafi çekimi yapan radyoloji teknisyeni sağlık çalışanı, filmini çekmekte olduğu çocuğun annesi şüpheli tarafından yüzüne tokat atılması, dışarı çıkmasına içeriye formasından çekilmek suretiyle izin verilmemesi ve içeride tartaklanmaya devam edilmesi ve sana gününü göstereceğim şeklinde tehdit edilmesi şeklinde şiddete uğradığı öğrenilmiştir

Ankara 18. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında kasten yaralama suçundan;  2240 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına,  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanı Sözel Şiddet  “Hakaret, Basit Tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs 2013 tarihinde Ulus Devlet Hastanesinde nöroloji polikliniğinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde şüpheli, hekim sağlık çalışanından, tetkikleri henüz sonuçlanmadan işyerini telefonla aramasını ve hastanede olduğunu söylemesini istediği, hekimin  böyle bir uygulamanın olmadığını, muayene bittikten sonra iş başı kağıdı verileceğini söylemesi üzerine şüpheli  rapor istemiş, hekiminde  tetkiklerden sonra gerekirse verilebileceğini ifade ettiği öğrenilmiştir.Şüpheli hasta da hekime hitaben “Allah belanızı versin” dediği, üzerine yürüdüğü, iterek odadan çıkmasını engellemeye çalıştığı, hekime hitaben  “………burası senin malın değil,dışarıda sana göstereceğim gününü” diye küfür ederek tehditte  bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında hakaret suçundan;  7.080 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanık hakkında basit tehdit suçundan;  1000 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Sincan 4. Sulh Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanı Sözel Şiddet  “Hakaret, Basit Tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Nisan 2013 tarihinde Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi acil servis de gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hasta, 112 acil yardım ambulansı ile getirilip adı geçen hastanenin acil servisinde hekim sağlık çalışanı tarafından muayene edildiği, serum yazılıp gözlem odasına gönderildiği öğrenilmiştir. Hemşire sağlık çalışanı hasta ve yakınına boş yer olmadığı için hekim ile görüşün demesi üzerine hasta yakını şüphelinin, bağırarak ve sinkaflı küfür ederek hemşire sağlık çalışanın üzerine yürüdüğü öğrenilmiştir

Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • 1.Sanık hakkında hakaret suçundan;  7.080 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • 2.Sanık hakkında hakaret suçundan;  7.080 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • 2.Sanık hakkında basit tehdit suçundan;  500 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanı Sözel Şiddet  “Hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Nisan 2012 Tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde acil serviste gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hekim sağlık çalışanının, hastanenin acil polikliniğine getirilen hastayı muayene ettiği,  ilaç yazdığı,  bu sırada hastanın yakını olan şüphelilerin üzerine yürüdüğü,  hekime hitaben  “niye bakmıyorsun, ölecek bu kız” diye bağırdığı ve görevini yapmasını engellediği iddia edilmiştir.

 Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında hakaret suçundan;  3000 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 20. Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanı Sözel Şiddet  “Hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Mayıs 2013 tarihinde Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde ortopedi polikliniğinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hekim sağlık çalışanı hasta muayenesi yaparken başka bir hasta ve yakınının sıralarını beklemeden odaya girdiği, hekim sağlık çalışanı tarafından sıralarını beklemeleri gerektiği yönünde uyarılmalarına rağmen hasta şüphelinin hekime hakaret ederek bağırmaya başladığı öğrenilmiştir. Olay sırasında odada bulunmayan hasta şüphelinin babasının da odaya girerek hekim sağlık çalışanın üzerine yürüdüğü ve odadan çıkıldığında da şüpheliler tarafından hakaret ve darp teşebbüsünde bulunulduğu iddia edilmiştir.

Ankara 20. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında tehdit suçundan;  500 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 18. Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanı Sözel Şiddet  “Basit Tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart 2013 tarihinde Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde ekokardiyografi’de görevli olan hekim sağlık çalışanın muayene odasına hasta izinsiz girerek özürlü olduğunu bu nedenle öncelikle muayene edilmesi gerektiğini söylediği, hekim sağlık çalışanın muayene ettiği hastanın üst kısmının açık olması nedeniyle işlemini bitirdikten sonra kendisi ile ilgileneceğini söyleyerek dışarıda konuşalım demesine rağmen, şüpheli hastanın bir anda hiddetlenerek “bu doktorlar dövülmeyi hak ediyor. Sizin maaşınızı ben veriyorum” diye bağırmak suretiyle tehdit ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 18. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında tehdit suçundan;  600 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

> Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanı Sözel Şiddet  “Hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Haziran 2013 tarihinde Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde sancısı olduğunu belirterek doğum salonuna gelen hastanın özgeçmişini alan hekimin,  hastaya muayene olması gerektiğini söylediği, hastanın kabul ederek muayene masasına geçtiği,   daha sonra ultrason yapan hekime kesinlikle itiraz etmediği öğrenilmiştir. Gerekli diğer tetkikler yapıldıktan ve hastaya durumu hakkında bilgi verildikten sonra giden hasta yaklaşık 5 dk. sonra hekim ile görüşmek istediğini söylemiş hasta şüpheli, eşinin yanında hekimin kendisini zorla muayene ettiğini ve taciz ettiğini iddia etmiştir.

 Ankara 20. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında hakaret suçundan;  8840 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanı Sözel Şiddet  “Hakaret, Tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs 2013 tarihinde Balgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde diş hekimi sağlık çalışanı şüpheli hasta yakınının kızını muayene ettiği ve ardından röntgen istediği, gittiklerinde başka bir hasta alarak muayene ettiği öğrenilmiştir. O sırada röntgen çektirip gelen şüpheli hasta yakınına biraz beklemeleri gerektiğinin söylendiği, hekimin, hastasını çıkardıktan sonra şüpheli ve çocuğunu içeri aldığı, tedaviyi izah ettiği bu sırada çocuğun babasının sinirlenerek “neden bekliyorum, bizi uğraştırıyorsunuz, ben sizin hizmetimizi istemiyorum " dediği elindeki barkodu buruşturup fırlattığı, "ben yapacağımı biliyorum" diyerek gittiği iddia edilmiştir.

Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında tehdit suçundan kamu davası açılmış ise de suçun yasal unsurları oluşmadığından sanığın Beraatine karar verilmiştir.
 • Sanık hakkında hakaret suçundan 2.420 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına,
 • Kişilik özellikleri gözetildiğinde bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat gelmediğinden CMK ’nın 231. Md uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

> Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanı Sözel Şiddet  “Hakaret, Tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Eylül 2013 tarihinde Tepebaşı Ağız Diş Sağlığı Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde muayenesi olan hasta şüphelinin  protez tedavisi ile ilgili,  klinik şefi hekim sağlık çalışanından görüş  istendiği, klinik şefi tarafından gönderilen görüşte hastaya protez tedavisinin başlanamayacağının bildirildiği, bunun üzerine hastanın  hiddetle koltuktan kalkıp hasta dosyasını eline alarak hekimin yüzüne doğru sallayıp hekime hitaben  “beni oyalıyorsunuz , ben her gün gidip gelemem, ne olacak benim halim, bana bunu yapamazsınız” diye bağırarak üzerine doğru yürüdüğü iddia edilmiştir.

Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın üzerine atılı suçun takibi şikâyete bağlı suçlardan oluşu ile mağdurun şikâyetinden vazgeçtiğinin anlaşılmasına ve sanığında vaki şikâyetten vazgeçmeyi kabulüne göre TCK’nın 73/4 Maddeleri uyarınca kamu davasının Düşürülmesine karar verilmiştir.

> Ankara 16. Sulh Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanı Sözel Şiddet  “ Tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Eylül 2013 tarihinde Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde klinikte tedavi gören şüphelinin içmesi gereken ilacı kendisine içirmek için gelen hemşire sağlık çalışanına hitaben “lan ve meymenetsiz” demek suretiyle hakaret ettiği iddia edilmiştir.

 Ankara 16. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın üzerine atılı tehdit suçunu işlediği sabit olmadığından CMK 223/2-E Maddesi uyarınca Beraatine karar verilmiştir.

> Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesinde 1 Acil Tıp Teknisyeni(ATT), 1 Ambulans Acil Bakım Teknikeri (AABT), 1 Sürücü Sağlık Çalışanı Sözel Şiddet  “ Tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ağustos 2013 tarihinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı ekibi vaka yerindeyken gerçekleşmiştir. Olay tarihinde 112 Ekibi düşmeye bağlı yaralanma ön tanılı vaka adresine ulaştıklarında, olay yerinin bar ve hastanın da bar sahibi tarafından darp edilen alkollü şahıs olduğunu görmeleri üzerine olay yerine 155 Polis Ekibi takviyesi istediği, şüpheli hastanın saldırgan olması ve çevrenin güvenli olmamasından dolayı polis ekipleri gelmeden 112 ekibinin olay yerine giremediği, 155 Polis Ekibinin olay yerine ulaşmasına kadar geçen sürede, şüpheli hastanın, 112 ekibine karşı küfür ve hakaretler savurarak sözel şiddet uyguladığı, kendisine yapılacak olan müdahaleyi engellediği iddia edilmiştir.

 Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında hakaret suçundan 7080 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 20. Sulh Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sağlık Çalışanı Sözel Şiddet  “ Hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ocak 2013 tarihinde Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hemşire sağlık çalışanı bir hastanın tedavisini hazırlarken şüphelinin bağırma seslerini duyduğunu, kim olduğunu sorunca da şüphelinin sağlık çalışanına yatan hastalarının oda numarasını öğrenmek istediğini söylediğini, sağlık çalışanının da listede şüphelinin hastasının adını göremeyince kendilerini kulak burun boğaz bölümüne yönlendirdiğini, ancak şüphelinin ısrarcı bir şekilde ve bağırarak sağlık çalışanına “ne biçim insansın, senin adını bulup şikâyet edeceğim, hoşt” demek suretiyle hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 20. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında hakaret suçundan 7200 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına,  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara Çubuk Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sağlık Çalışanı Sözel Şiddet  “Hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs 2013 tarihinde Ankara Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde şüphelinin çocuğunu muayene ettirmek için polikliniğe götürdüğü, çocuğu muayene eden hekimin muayene sonrasında çocuğun ameliyat olması gerektiğini söylediği şüphelinin bu duruma sinirlenerek sağlık çalışanına hitaben “sen benim çocuğuma muayene esnasında köpek gibi bağırıp, havlıyordun, sizi şikâyet edeceğim” şeklinde hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara Çubuk Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında hakaret suçundan 2340 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanık hakkında katılan sağlık çalışanına yönelik tehdit suçunun yasal unsurları oluşmadığından Beraatine karar verilmiştir.

> Ankara 22 Sulh Ceza Mahkemesinde Diş Hekimi Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “Hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Kasım 2013 tarihinde 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hekim  “Merkezi Hastane Randevu Sisteminden” sıra alan hastasını çağırdığı esnada,  sırası daha gelmeyen şüpheli hastanın sağlık çalışanına “niye beni geç aldınız” dediği sağlık çalışanının durumu anlattığı halde şüphelinin yönetime küfür ettiği ve elindeki muayene barkodunu fırlattığı hakaret edici sözlerde bulunduğu öğrenilmiştir. Şüphelinin kızının da hekim sağlık çalışanına hitaben  “terbiyesizsin” dediği iddia edilmiştir.

Ankara 22 Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında hakaret suçundan 4 Ay 20 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 6.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “ Hakaret, Tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Temmuz 2013 tarihinde Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hekim sağlık çalışanı poliklinikte hasta bakarken, kapının ısrarla çalınması üzerine dışarıda bulunan hastayı içeriye aldığı, şüphelinin elindeki tetkik sonucunu göstermek istediği, hekim sağlık çalışanının ultrasonografi sonucuna bakıp normal olduğunu ve önceki tetkikleriyle,  detaylı olarak değerlendirmek için sırasını beklemesi gerektiğini söylediği öğrenilmiştir. Bunun üzerine şüphelinin hekimin üzerine yürüyerek “şimdi bakmak zorunda olduğunu, bakmazsa Başhekime ve Cumhurbaşkanına şikâyet edeceğini…..” söylediği iddia edilmiştir.

Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında tehdit suçundan 5 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Beş yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 15.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sağlık Çalışanı Sözel Şiddet  “ Hakaret, Tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Temmuz 2012 tarihinde Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hekim sağlık çalışanı adı geçen hastaneye bağlı Alkol ve Madde Bağımlıları Araştırma Tedavi Merkezinde (AMATEM) poliklinikte hasta muayene ederken daha önce muayenesini yaparak tedavisini düzenlediği hastasının yakınlarının yüksek sesle konuşmaları ve gürültü yapmaları nedeniyle güvenlik görevlisi tarafından uyarılarak poliklinik kapısının önünden uzaklaştırılmak istendiği öğrenilmiştir. Ancak hasta yakını şüphelinin güvenlik personeliyle tartışıp poliklinik odasına zorla girerek hekim sağlık çalışanın diğer hastaları muayene etmesini engellediği ve dışarı çıkarken sağlık çalışanına hitaben  “geri zekalı” diyerek aşağılayıcı ve argo kelimelerle hakaretlerde bulunduğu iddia edilmiştir.

 Ankara 15. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan eyleminden dolayı tüm artırım ve indirimler uygulandıktan sonra 7080 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Sincan 5.Sulh Ceza Mahkemesinde İki Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Bir Ambulans Acil Bakım teknikeri (AABT) Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “ Hakaret, Kamu Malına Zarar Verme” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ekim 2013 tarihinde Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı vaka başındayken gerçekleşmiştir. Olay tarihinde sağlık ekibi verilen vaka adresine yaklaştığında, hasta yakınlarının öfkeli, saldırgan tutumlarıyla karşılaştığı, ekibin olay yeri güvenli olmadığından 155 Polis desteği istediği, vaka adresine giremediği öğrenilmiştir. Sağlık ekibinin hasta hakkında yakınlarından bilgi aldığı ve gerekli malzemelerini hazırladığı sırada bir grup hasta yakınının ambulansa yaklaştığı, ekibe yönelik sözel hakaret, tehditte bulunduğu, ekibin can güvenliği açısından ambulansa girerek ortamdan uzaklaşacağı sırada kalabalığın ambulansa saldırarak zarar verdiği iddia edilmiştir.

 Sincan 5. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Her iki sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan Beraatlerine,
 • 1.Sanığın kamu malına zarar verme suçundan Beraatine,
 • 2.Sanığın kamu malına zarar verme suçu sabit görüldüğünden 5 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Sincan 5.Sulh Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel/Fiziksel Şiddet

 “ Hakaret, Basit Yaralama” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.          

Şiddet olayı  Haziran 2013 tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde şüpheli hasta,  darp edildiği için muayene gelmiş. Hekim sağlık çalışanın hastayı muayene ettikten sonra,  raporu yazarken “sen benim koluma bakmadan bir şeyler yazdın, manyak, geri zekâlı, ne biçim doktorsun, okumuş, adam olmamışsın”  dediği ve koridora çıkıp bağırmaya başladığı öğrenilmiştir. Bunun üzerine polis ve güvenlik bayanı sakinleştirmeye çalıştığı sırada hekimin kolunu itekleyerek yüzüne tokat attığı iddia edilmiştir.

Sincan 5. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 •  Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan; 7200 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın sübut bulan kasten yaralama suçundan; 3000 Tl Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 22.Sulh Ceza Mahkemesinde Acil Tıp Teknisyeni ve Sürücü Sağlık Çalışanlarına Sözel/Fiziksel Şiddet  “ Hakaret, Basit Yaralama” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Aralık 2012 tarihinde Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı vaka başındayken gerçekleşmiştir. Olay tarihinde 112 sağlık ekiplerinin yangın vakasına gittiğinde, yanan evin sahibi ve yakınları tarafından sağlık ekiplerine yönelik sözel şiddette bulunulduğu ve ambulansı tekmeledikleri, olayların hastaneye ulaştırıldıktan sonrada devam ettiği özel güvenlik görevlisini darp edip, hastane camlarını kırdıkları iddia edilmiştir.

Ankara 22.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan 1 Yıl 5 Ay 15 Gün Hapis  Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın sübut bulan görevli memura yaralama suçundan  İki Kez   6 Ay Hapis  Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın sübut bulan görevli memura yaralama suçundan 1 Ay 7 Gün Hapis  Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

> Ankara 11.Sulh Ceza Mahkemesinde Bir Acil Tıp Teknisyeni(ATT),  Bir Ambulans Acil Bakım teknikeri (AABT) ve Bir Sürücü Sağlık Çalışanlarına Sözel/Fiziksel Şiddet  “ Hakaret, Basit Yaralama, Kamu Malına Zarar” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Eylül 2012 tarihinde Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı vaka başındayken gerçekleşmiştir. Olay tarihinde, olay yerine giden 112 sağlık ekibi, kendisini ateşli silahla yaralayan kişinin oğlu olduğunu öğrendikleri şüphelinin, ambulansın ön camlarını yumruklayarak, açık bulunan yan camlara yönelip gebe olan AABT sağlık çalışanına vurmaya başladığı öğrenilmiştir. ATT sağlık çalışanı arkadaşını korumaya çalıştığı sırada şiddete maruz kaldığı, şüphelinin daha sonra sürücü tarafına geçerek sürücüye saldırdığı, aynı zamanda sözel şiddet ve tehditler savurarak ambulansı tekmeleyip yumruklamak suretiyle kamu malına zarar verdiği iddia edilmiştir.

Ankara 11.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında sağlık çalışanlarına yönelik müessir fiilde kamu davası açılmış ise de sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeni ile her bir suçtan ayrı ayrı Beraatine,
 • Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan 7200 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir