Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Ankara’da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Verilen Cezalar


23.02.2015 Tarihinde Güncellenen...

23.02.2015 Tarihinde Güncellenen, Ankara’da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Verilen Cezalar

*Mahkeme sonuçlarında kullanılan hukuki terimler ve cezanın yer aldığı bölüm “Gerekçeli Kararlardan” aynen alınarak yazılmıştır. 

 • Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel şiddet “hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Şubat 2014 tarihinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde polikliniğe gelen bir hasta yakını hasta sırasına uymayarak randevularının olduğunu söylemiştir. Kendisine hastaların kapıya asılan yazıya göre alındığı belirtilmesi üzerine “sen ne demek istiyorsun. Biz çocuğu muayeneye getirdik ”demiştir. Hekim hasta yakınının yanlış anladığını düşünerek, “Kapıyı örtün durumu size izah edeyim” demesi üzerine hastanın babası “sen kimsin, ne biçim konuşuyorsun? dangalak, doktor olmuşsun ama konuşmayı bilmiyorsun” şeklinde hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın üzerine atılı görevli memure görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği sabit olmadığından sanığın Beraatine karar verilmiştir.
 • Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel şiddet “hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Haziran 2014 tarihinde Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde tahlil sonuçlarını göstermek için polikliniğe gelen hastaya hekim sağlık çalışanı tarafından gerekli bilgilendirme yapılmış, bunun üzerine hasta hekime hitaben “sonuçlara bakarak tanıyı hemen koyacak kadar üstün zekâlı olduğunu mu zannediyorsun? Burada soytarılık yapıyorsun.”  diyerek hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın görevli memura hakaret nedeni ile tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra Bir Yıl Üç Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK’nın 51/1-b maddesi gereğince cezanın ertelenmesine, iki yıl süre ile denetim süresi belirlenmesine, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine karar verilmiştir.

 

 • Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) sağlık çalışanına sözel şiddet “hakaret” ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs 2014 tarihinde Acil Sağlık Hizmetleri emrinde görevli acil yardım ambulansı park edildikten hemen sonra yaşanmıştır. Olay tarihinde park ettiği araçtan inen sürücü, yoldan geçen kişi tarafından “kaldırımdaki kadını görmüyor musun” diyerek küfür etmiş, mağdur sağlık çalışanının boğazını sıkmıştır. Araya giren ATT sağlık çalışanın da bileğini bükerek, küfrettiği iddia edilmiştir.

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın 1. mağdura hakaret suçundan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra  860 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın 2. mağdura hakaret suçundan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 1.740 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanına fiziksel şiddet “yaralama” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ocak 2013 tarihinde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde iki kişi acil odasına girerek panik ve sinirli bir şekilde “annem nerde 4 tane hastane dolaştık” şeklinde sorduğu, bunun üzerine “annenizin ismi nedir”  diye sorulup, öğrenildiğinde, ex olan hastanın yakınları oldukları anlaşılmıştır. Akabinde hemşire sağlık çalışanı hasta yakınına “bekleyin şimdi doktor bey size bilgi verecek.” dediğinde, “Ne doktoru bırak doktoru annem nerde?  bunlar değil çabuk söyleyin” şeklinde konuşarak üzerlerine yürüdüğü öğrenilmiştir. Açıklama yapılmazsa hasta yakınının kendilerine saldıracağını düşünen hemşire sağlık çalışanı, “anneniz 112 tarafından kalbi ve solunumu durmuş olarak bize getirildi. Bizim bütün müdahalemize rağmen hastanız hayata dönmedi. Rahmetli oldu başınız sağ olsun” dediği öğrenilmiştir. Hemen sonra hasta yakını “ne diyorsun lan sen” diyerek, küfürler edip sağlık çalışanının sol kulağına ve boynuna yumruk atmak sureti ile darp ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

•          Sanığın hakkında kasten yaralama suçundan dava açılmış ise de sanığın bilahare öldüğü anlaşıldığından sanık hakkında müsnet suçtan açılan davanın TCK 64/1 maddesi uyarınca Düşürülmesine karar verilmiştir.

 

 • Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “Hakaret” İle İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır. 

Şiddet olayı  Eylül 2013 tarihinde saat 21:00 sıralarında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde adı geçen hastanede yatmakta olan hastayı ziyarete gelen yakınlarına hastanın takibinin yapılacağı ve çıkmaları gerektiği bildirilmiş fakat hemşire sağlık çalışanı tekrar geldiğinde hasta yakınlarının çıkmadığı görülmüştür. Hemşire  “siz çıkınca takibimi yaparım” dediğinde, hasta yakını hemşire sağlık çalışanının önünü keserek “ siz az önce ne dediniz” dediği, hemşirenin de “siz çıkınca takibini yapacağım” diye söylediğinde, hasta yakınının hemşireye hitaben “siz hastamıza bakmayacağınızı söylediniz” diyerek hakaretlerde bulunduğu daha sonra hastanın da odadan çıkarak hemşire sağlık çalışanına hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 32.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan; tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 7080 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Ankara 45.Asliye Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “Tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.         

Şiddet olayı Eylül 2013 tarihinde saat 09:00 sıralarında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Dermatoloji polikliniğinde muayeneye başlamak isteyen hekim sağlık çalışanının, bilgisayarın bozuk olduğunu tespit edip tamiri için ilgili personeli beklediği sırada, muayene için bekleyen 7.sıradaki hasta ve hasta yakını (oğlu) hekim sağlık çalışanına sözlü saldırılarda bulunmuş ve hekim sağlık çalışanının üzerine yürümeye çalışmışlardır. Hasta yakını (oğlu) hekim sağlık çalışanına “kadın olmasan senin kafanı kırardım” diye bağırdığı iddia edilmiştir.

Ankara 45.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanık hakkında tehdit suçundan kamu davası açılmış olmakla birlikte, atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksine, mahkumiyetine yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden CMK.223/2 e. maddesi uyarınca müsnet suçtan Beraatine karar verilmiştir.
 • Ankara 24.Asliye Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “Hakaret, görevi yaptırmamak için direnme” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Çocuk servisinde yatmakta olan hastanın yakınları (annesi), ile servis hemşiresi arasında yemek tepsisi ile ilgili bir tartışma yaşanmış daha sonra tartışmaya 2-3 hasta yakını daha karışmış ve koridorlarda hasta yakınları hemşire sağlık çalışanlarına ve doktor sağlık çalışanlarına hakaretler savurmuşlardır. Olayın alevlenmesi üzerine servise güvenlik personelleri çağrılmış hasta yakınları tüm servisi rahatsız edecek şekilde davranmışlardır. Bunun üzerine ziyaretçiler dışarı çıkarılıp güvenlik önlemi almaya çalışan güvenlik görevlilerini bir başka hastanın yakını darp etmeye çalışmış, olayın büyümesi üzerine hastane polisi çağrılmış ve hastane polise de karakoldan ekip istediği iddia edilmiştir.

Ankara 24.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanıklardan birinin, müştekilerin beyanıyla herhangi bir fiilde bulunmadığı gerekçesiyle Beraatine,
 • Diğer tüm sanıklar için kamu görevlisine hakaret suçundan tüm artırım ve indirimler uygulandıktan sonra 1 Yıl 5 Ay 15 Gün Hapis Cezası verilmiştir
 • İddianamede isnad edilen görevli memura direnme suçundan tck 265/1 uyarınca tüm artırım ve indirimler uygulandıktan sonra 10 Ay Hapis Cezası verilmiştir. Tüm verilen cezalar için ilgili mevzuat uyarınca erteleme kararı verilmiştir. Erteleme hükmü verilmekle temiz hakkı tanınmıştır.
 • Ankara 33.Asliye Ceza Mahkemesinde Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Fiziksel Şiddet  “Basit Yaralama, Tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.          

Şiddet olayı Mart 2013 tarihinde Dr.Sami Ulus Eğitim Araştırma Hastanesinde  saat 09:00 sıralarında gerçekleşmiştir Saat 09:30-10:00 sularında Hekim sağlık çalışanının hastalara tedavi ve tetkik uyguladığı sırada hasta yakını tarafından hakarete uğrayıp, hasta yakını hekim sağlık çalışanının üstüne yürüyüp, hekim sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 33.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Müşteki şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Mahkeme müştekinin şikayetçi olmadığını da göz önünde bulundurarak yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle CMK-23 maddesi uyarınca isnad edilen suçlardan Beraatine karar vermiştir.
 • Ankara 8.Asliye Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “Tehdit Hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.        

Şiddet olayı Şubat 2014 tarihinde Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde gerçekleşmişti. Çocuk servisinde görev yapan hemşire sağlık çalışanı, yatan hasta kliniğinde, rutin oda kontrolünde; yeni doğan yoğun bakımda yatmakta olan çocuk hastanın yakınının bacak bacak üstüne atıp hasta yatağında oturduğunu görmesi üzerine “Beyefendi sizin burada olmamanız gerekiyor, dışarıya çıkar mısınız” demiştir. Fakat hasta yakını hemşire sağlık çalışanına “ sen kimsin beni dışarıya çıkarmaya çalışıyorsun, kimse bana böyle bir şey demedi” diye çıkışmıştır. Hemşire sağlık çalışanı hasta yakını çıkmayınca güvenliğe haber vererek dışarı çıkartılmasını istemiştir. Güvenlik görevlileri hasta yakınını dışarı çıkartırken koridorda hasta yakını, hemşire sağlık çalışanına yönelik yüksek sesle “terbiyesiz kadın” demiştir. Hemşire sağlık çalışanı da hasta yakınına “terbiyesiz kadın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz galiba, sizi şikayet ederim” demiştir. Hemşire sağlık çalışanı hemşire odasında güvenlik şefine olayı anlatırken aynı hastanın diğer bir yakını odaya izinsiz gelerek hemşire sağlık çalışanına; “sen kimsin kardeşime hakaret etmişsin ve dışarıya çıkarmışsın” demiştir. Hemşire sağlık çalışanı da “ben kimseye hakaret etmedim, aksine kardeşiniz bana hakaret etti” dediğinde hasta yakını, hemşire sağlık çalışanının üzerine yürümüştür. Güvenlik olay büyümeden ve sağlık çalışanına fiziksel herhangi bir saldırı olmaması nedeni ile hasta yakınını dışarıya çıkarmıştır. Hasta yakını dışarıya çıkarken, hemşire sağlık çalışanına “ seninle görüşeceğiz, seni başhekimliğe şikayet edeceğim” diye tehditte bulunduğu iddia edilmektedir.

Ankara 8.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • 1.Sanığın katılana karşı  işlemiş olduğu hakaret suçunu ağır haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle TCK 129/1 ve CMK 223/d hükümlerince Beraatine,
 • 2.Sanığın ise, basit tehdit suçundan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra  500 TL Adli Para Cezasına çarptırılmasına sanığın,  defaatle CMK 231/5 maddesinin uygulanmamasını istemesi nedeniyle ve doğrudan adli para cezalarının  TCK-51 maddesi uyarınca uygulanmasının mümkün olmaması sebepleriyle herhangi bir erteleme hükmü uygulanmamıştır.
 • Ankara 9.Asliye Ceza Mahkemesinde Hemşire Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “Hakaret,basit yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştı

Şiddet olayı Temmuz 2014 tarihinde Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiştir. Hemşire sağlık çalışanı, doğum yapan hastanın  saat 16:00’ da rutin takiplerini almak üzere odasına girmiştir. Hasta yakınları hastanın yanında olup, hemşire sağlık çalışanı,  “saat 18:30-19:30 saatleri arasında ziyaret olduğunu”  hastanın yanında o saate kadar kimsenin kalamayacağını söylemiş ve odadan ayrılmıştır. Saat 17:00’ de aynı odaya başka bir hasta yatışı olmuş ve hemşire sağlık çalışanı odaya girdiğinde, söz konusu hastanın yakınlarının hasta odasında olduklarını görmüştür. Hemşire sağlık çalışanı, onlara neden çıkmadıklarını söyleyip, personele seslenerek güvenlik çağırmasını söylemiştir. Bunun üzerine hasta yakını hemşire sağlık çalışanının üzerine yürüyerek “ne diye güvenlik çağırdığını,” hemşire sağlık çalışanının “düzgün konuşması gerektiğini” söylemiştir. Hemşire de  “sizi buradan çıkarak olan kişinin güvenlik olduğunu söylüyorum” demiştir. Bunun üzerine hasta yakını ısrarla “güvenliği niye çağırdığını, ne hakla çağırdığını” sorarak hemşire sağlık çalışanının üzerine yürüdüğü iddia edilmiştir.

Ankara 9.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • 27.11.2014 tarihinde yapılan duruşmada; dinlenen tanıklar ve müştekilerin ifadeleri doğrultusunda istinad edilen suçların unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle CMK 223/2-e maddesi uyarınca Beraatine karar verilmiştir.  
 • Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “Hakaret”  ile İlgili Adli Süreç Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ağustos 2014 tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hekim muayene işlemlerinin devam ettiği sırada, muayene için gelen hastaya  “taş gibi duruyorsun, neden acile geldin” diye sorduğu  hastanın bunun üzerine  sinirlenip dışarıya çıktığı öğrenilmiştir.Daha sonra eşi olduğunu tahmin  edilen şahıs içeriye girerek hekime hitaben “Lanet olsun, Allah belanızı versin” şeklinde hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

•          Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kamu Adına kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar alınmıştır.

 • Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesinde iki Acil Tıp Teknisyeni (ATT) bir Acil Ambulans Bakım Teknikeri(AABT), Sağlık çalışanlarına Söze/Fiziksel Şiddet “ tehdit, hakaret, kasten yaralama” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Nisan 2014 Tarihinde Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı vaka başında iken yaşanmıştır. Olay günü Acil Sağlık Hizmetleri ekibi vakaya ulaştıklarında hasta yakınlarına, hastanın obez olması sebebi ile mevcut sedyenin hastayı taşımaya uygun olmadığı  bu nedenle obez ambulansı çağırılması gerektiği söylendiği öğrenilmiştir. Akabinde hasta yakınlarının hastanın kendisinin ambulansa yürüyerek binebileceğini söylemişlerdir. Bunun üzerine 112 ekibi hastayı ambulansa aldıktan sonra ekip çalışanları hastanın rahat nefes alabilmesi için sedyenin başını kaldırdığında, hasta yakınının sağlık çalışanına sedyenin başını indir “lan” diyerek bağırdığı ve kafa attığı iddia edildi.

Ankara 45. Asliye Ceza  Mahkemesinde görülen duruşmada;

•          Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan; CMK 223/2.a maddesi gereğince Beraatine karar verilmiştir.

•          Sanığın sübut bulan kasten yaralama suçundan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 52/2 Maddesi gereği  3000 Tl Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

•          Sanığın üzerine atılı bulunan tehdit suçundan, tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 5 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim Süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

 • Ankara Batı 5. Sulh Ceza Mahkemesinde Laboratuvar Teknisyeni Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet “hakaret” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Kasım 2013 tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde,  hastadan gün içinde istenen '' Gaita Kültürü'' nün saat 18:30 'da laboratuvara getirildiği, sağlık çalışanının hasta yakınına bu saatte bu tahlilin çalışılmadığını, hafta içi 08:00-15:00 arası getirmesi gerektiğini söyledikten sonra hastanın,  gaitayla ilgili başka bir testi olmadığından numuneyi çöpe attığı öğrenilmiştir. Akabinde hastanın acilde tekrar muayene edildiği, gaita ile ilgili tahlil istendiği, bunun üzerine hasta yakınının sağlık çalışanına hitaben “neden numuneyi çöpe attığını, neden onu yönlendirmediğini” söyleyerek tartışmaya başladığı ve hakarete varan sözlerle konuşmaya devam ettiği iddia edilmiştir.

Ankara Batı 5.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşma;

 • Sanığın sübut bulan görevli memura hakaret suçundan; CMK 223/2-a maddesi gereğince Beraatine karar verilmiştir.
 • Ankara 16. Sulh Ceza Mahkemesinde, Hekim Sağlık Çalışanına Sözel Şiddet  “ hakaret, tehdit” ile İlgili Açılan Dava Sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Mart 2013 tarihinde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma  Hastanesin de  yaşanmıştır. Olay tarihinde,  hekim sağlık çalışanının, hastaya ameliyat sonrası sıvı gıdalar verilmesi gerektiğini, katı gıdaların daha sonra verilmesini söylediğinde, hasta yakını neden katı gıda verilmediğini sorup, hekim sağlık çalışanı  cevap verirken hasta yakını tarafından “Ahlaksız” diye hakaret ve ölümle tehdit ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 16. Sulh Ceza  Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan; TCK 52/2 Maddesi gereği tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 2000 Tl Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın üzerine atılı bulunan ölümle tehdit suçundan, TCK 52/2 Maddesi gereği tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 160 Tl Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.                                                                                                                     
 • Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesinde iki acil tıp teknisyeni (ATT), bir acil ambulans bakım teknikeri (AABT) sağlık çalışanlarına sözel fiziksel şiddet “kasten yaralama, hakaret, tehdit ” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Ağustos 2012 Tarihinde Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı vaka başında iken yaşanmıştır. Olay günü Acil Sağlık Hizmetleri ekibi vakaya ulaştıklarında hastanın alkollü ve ortamın dağınık olduğu saptanmış olup polise haber verilmesi gerektiği söylenmesi üzerine hasta yakınlarının agresif ve sinirli bir şekilde “bizi rezil mi” edeceksiniz diye bağırdığı, daha sonra hasta ambulansa alınıp hareket ettikten kısa bir süre sonra hasta kendine gelerek sağlık çalışanlarına kafa atıp, yumrukladığı, saçını yolduğu ve küfürler ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın 1. müştekiyi yaralama suçu sabit görülmediğinden atılı suçtan; CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince Beraatine karar verilmiştir.
 • Sanığın 2. müştekiyi yaralama suçundan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 52/2 Maddesi gereği 2000 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın 3. müştekiyi yaralama suçundan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 52/2 Maddesi gereği 2000 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın müştekilere hakaret suçundan fiiline uyan; tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 52/2  Madde gereği neticeten 8840 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın tehdit suçu sabit olduğundan; tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 6 Ay 7 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Şereflikoçhisar Asliye Ceza Mahkemesinde, hekim sağlık çalışanına sözel şiddet  “ hakaret ” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Şubat 2014 tarihinde Şereflikoçhisar İlçe Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde hekim sağlık çalışanı, acil servise  kitlenme şikayetiyle gelen hastayı muayene etmiş, hastada herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtilerek normal olduğunu  söylemiştir, Hekim sağlık çalışanı hasta yakınlarına 4-5 aydır doktora götürmediniz mi ? diye sorduğunda hasta yakınlarının “siz doktor değil misiniz mecbur iyileştireceksiniz, aldığın maaş gözüne dizine dursun, Allah belanı versin” vb. şekilde bağırarak hakaret ettiği iddia edilmiştir.

Şereflikoçhisar Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada;

 • 1.Sanığın müştekiye karşı hakaret suçundan; atılı suçun unsurlarını oluşmadığı anlaşılmakla CMK’nın 223.2-a maddesi gereğince Beraatine karar verilmiştir.
 • 2.Sanığın müştekiye karşı atılı hakaret suçundan; atılı suçu işlediği sabit olmadığından CMK’nın 223.2-e maddesi gereğince Beraatine karar verilmiştir.
 • Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel şiddet “hakaret ” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Mayıs 2014 tarihinde Balgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde gerçekleşmiştir. Olay tarihinde saat 08:30’a randevusu olan hasta saat 09:00’da kliniğe gelerek hemen tedavi görmek istemiştir. O sırada hekim sağlık çalışanı başka bir hastaya işlem yaparken hasta içeri girmiş, hekim ise hastanın işlemi bitince kendisini alacağını beklemesi gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine hasta “terbiyesizsin, seni Sağlık Bakanlığına şikâyet edeceğim, sen kabasın” diye bağırarak hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübuta eren hakaret suçundan; tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 125/1-3a Maddesi gereğince, TCK 52/2 Maddesi gereğince 3.020 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanına sözel şiddet  “hakaret ” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mart 2014 tarihinde Meslek Hastalıkları Hastanesin de yaşanmıştır. Olay tarihinde, sağlık çalışanı, yatan hastanın ziyaretçi saati dışında yanında ziyaretçisi bulunması üzerine, hastanın yanında bir kişinin kalması gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine ziyaret için gelenlerden bir kişi sağlık çalışanına yönelik “geri zekalı, gıcık gıcık konuşmaya başladınız yine, zaten sinir oluyorum” dediği ve sağlık çalışanının ise geçmiş olsun diyerek odadan ayrıldığı öğrenilmiştir. Bu olayın akabinde poliklinik katında aynı kişinin sağlık çalışanının önünü kesmeye yeltenerek “siz çok komplekslisiniz, beni sinirlendiriyorsunuz haberiniz olsun.” dediği sağlık çalışanı yoluna devam ederken tekrar hasta yakınının “dangalak” diyerek hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan hakaret suçundan; tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 52. Maddesi gereğince 7.080 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde 1 ambulans acil bakım teknikeri (AABT), 1 acil tıp teknisyeni ( ATT), sağlık çalışanına sözel şiddet  “ tehdit, hakaret ” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Haziran 2014 Tarihinde Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı acil yardım ambulansı vaka başında iken yaşanmıştır. Olay günü Acil Sağlık Hizmetleri ekibi vakaya ulaştıklarında hastanın muayenesini yaparken yanında bulunan annesi tarafından 112 ekibine “sizi savcılığa şikâyet edeceğim 20 dakikadır neredesiniz? Defolup gidin” diyerek bağırmaya başlamıştır. 112 ekibi hasta yakınını sakinleştirmeye çalışıp muayeneye devam etmek istediği fakat hasta yakınının “ben senin gibisini çok dövdüm senide döverim” gibi tehdit içeren ifadeler kullanarak 112 ekibinin  üzerine yürüdüğü iddia edilmiştir.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın üzerine atılı tehdit suçunun yasal unsurları gerçekleşemediğinden CMK 223 Maddesi gereğince Beraatine karar verilmiştir.
 • Sanığın sübuta eren  hakaret suçundan; tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 52/2 Maddesi gereğince 3.020 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması nedeniyle 6545 sayılı yasa hükümleri dikkate alınarak şartları oluşmayan CMK 231 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA  karar verilmiştir.
 • Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel şiddet “hakaret, tehdit ” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesin de yaşanmıştır. Olay tarihinde Acil Serviste görevli  hekim sağlık çalışanı görevi esnasında hasta yakını tarafından “hastaneyi başına yıkacağım, geri zekalı……vb.” sözcükler kullanarak tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilmiştir.

 • Sanığın müştekiye yönelik kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçu sabit olmakla suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu, oluşan zarar (TCK 61 maddesi kapsamında) göz önüne alınarak  tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 5237 Sayılı Yasanın 50 ve 52.maddesince 7.080 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süreyle sanığın denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Sanığın Müştekiye yönelik sair tehdidat suçu sabit görüldüğünden tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 5237 Sayılı Yasanın 52.maddesince 1.500 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süreyle sanığın denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
 • Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesinde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) sağlık çalışanına, fiziksel şiddet “Kasten Yaralama” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Nisan 2013 tarihinde Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki B-tipi Acil Servis İstasyonuna bağlı ambulans ekibi tarafından hastanın kuruma teslimi sırasında gerçekleşmiştir. Olay tarihinde ekip hastayı adresinden alıp Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmüş, hasta yakının isteği üzerine Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezine nakledilmiştir. Hastaneye ekipten önce ulaşan hasta yakınları hasta araçtan indirilirken “sizin maaşınızı biz veriyoruz, sizin yapacağınız iş bu kadar olur, çek o pis ellerini hastamın üzerinden” gibi ifadelerde bulunarak sağlık çalışanının elini ittirmiş, görevini yapmasına engel olmuştur. Ambulans sürücüsü olayı sakinleştirmeye çalışırken hastanın oğlu sürücüye saldırarak eğilimli platformdan aşağı yuvarlanmasına sebep olmuş, aralarındaki boğuşma neticesinde sürücüde yaralanmalar meydana geldiği iddia edilmiştir.

Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın kasten yaralama suçunu işlediği sabit görüldüğünden, tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 52 Maddesi uyarınca sanığın sosyal durumu gözetilerek 240 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, , beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel/fiziksel şiddet “tehdit, kamu malına zarar, basit yaralama” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.       

Şiddet olayı Şubat 2013 tarihinde Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde Çocuk Acil Servis bölümünde görevli hekim sağlık çalışanı hastayı muayene ettiği sırada sarhoş olduğu düşünülen bebeğin babası ile akrabası muayene odasına girmiş, hekimle tartışmaya başlamışlardır. Güvenlik gelerek şahısları odadan çıkarmak istemiş, şüpheliler odadan çıkmayarak tekme ve yumruk atmak suretiyle güvenlik görevlisini ve müştekiyi darp etmişlerdir. Hastanın babası elini beline atarak silahını, diğer şahıs ise elindeki bıçağı müştekiye göstermiş, küfürler savurmuşlardır. Daha sonra anne bebeğini alarak muayene odasından dışarı çıkmış, şüpheliler müştekinin önlüğünü yırtmışlar, masayı ve monitörü kullanılamayacak duruma getirmişlerdir. Güvenlik görevlileri tarafından hastaneden çıkarılan şüpheli, müştekiye “seni yaşatmayacağım” diyerek tehdit ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın üzerine atılı müştekiyi silahla tehdit ve adiyen tehdit suçlarını işlediği sabit olmadığından CMK 223/-2-e maddesi uyarınca Beraatine,
 • Sanıkların üzerlerine atılı Mala Zarar verme suçlarını işlediği sabit olmadığından CMK 223/-2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı Beraatlerine,
 • Sanıkların müştekiye yönelik kasten yaralama suçunu işledikleri sabit olduğundan eylemlerine uyan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 86/2 maddesi gereğince suçu işleyiş şekli, kusurluk ve kastının yoğunluk derecesi dikkate alınarak takdiren ve teşdiden ayrı ayrı  9 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmalarına,
 • Sanıkların üzerlerine atılı müştekiye yönelik hakaret suçu sabit olduğundan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra TCK 125/1-3-a maddesi gereğince ayrı ayrı 1 Yıl Hapis Cezası İle Cezalandırılmalarına,
 • Sanığın üzerine atılı silahla tehdit suçu sabit olduğundan; tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 2 Yıl Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına sözel şiddet  “görevli memura hakaret, tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Aralık 2013 tarihinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır.  Olay tarihinde Hekim sağlık çalışanı poliklinikte hastalarını muayene ettiği sırada; dışarıda sedyede yatan hasta olduğunu öğrenmiş, hastayı poliklinik içerisine aldırmıştır. Hekim hastanın CD’sini incelemiş hastada bel fıtığı olduğunu görmüş, ameliyat için yatış önermiştir. Hekim yatış istemeyen hasta yakınının ameliyatı kabul etmediğinin poliklinik defterine yazılmasını istemiş, bunun üzerine hasta yakını öfkeyle “siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben mecliste çalışıyorum” demiş, sekretere dönerek “böyle bir şey yazmayacaksın” diye bağırmıştır. Hekim “biz sizin emrinizde çalışan insanlar değiliz bu şekilde konuşamazsınız” deyince hasta yakını “onu mesleğinden edeceğim doktorluk yapamayacak” diyerek poliklinik odasını terk ettiği iddia edilmiştir.

Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın tehdit suçunu işlediği sabit görülmekle tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra Beş Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün CMK 231/5 maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK 231/8 maddesi gereğince beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde hekim sağlık çalışanına “görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine karşı hakaret ” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı Temmuz 2013 tarihinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde Psikiyatri Kliniğinde yatan, taburcu olmak isteyen hastanın taburculuk işlemleri sırasında hastanın oğlu saldırgan tavırlar sergileyerek bağırmaya başlamıştır. Kendisine taburculuk işlemleriyle ilgili bilgi vermek isteyen hekime hakaret etmiş, fiziksel saldırıda bulunacağı sırada diğer bir hekim tarafından engellenmiştir. Hasta yakını hakaretlerini ve fiziksel saldırısını başka bir hekime yöneltmiş araya giren sekretere vurmuştur. Sakinleşmesi için devreye giren hekime de hakaret ederek fiziksel saldırıda bulunmuş, çağrılan güvenlik görevlileri tarafından hasta yakını klinik dışına çıkarıldığı iddia edilmiştir.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Her ne kadar sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan kamu davası açılmış ise de suçun yasal unsurlarının olayda gerçekleşmediği anlaşılmakla sanığın atılı suçtan CMK 223 maddesi gereğince Beraatine,
 • Sanığın sübuta eren görevli memura hakaret suçundan tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 1 Yıl 7 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, , beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinde doktor sağlık çalışanına sözel şiddet “görevli memura hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır. 

Şiddet olayı  Ocak 2014 tarihinde Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yaşanmıştır. Hastaya çocuk cerrahi servisinde sünnet yapılmak üzere randevu verilmiş, ancak hastada kalp rahatsızlığı olduğu için genel anestezi uygun görülmemiştir. Bu nedenle lokal anestezi kullanılarak sünnet yapmayı denemişler ama çocuk durmadığı için sünnet yapılamamıştır. Aile sünnetin yapılmaması nedeniyle çocuk cerrahi servisinde hekimler ile tartışmaya başlamış, o esnada oradan geçmekte olan hekim sağlık çalışanı tartışma olduğunu görüp çocuk cerrahi servis odasına girmiştir. Hastanın dayısı olduğu öğrenilen kişiye "Ben Başhekim Yardımcısıyım size yardımcı olayım buyurun odama gidelim bir çözüm yolu buluruz. Lütfen sesinizi yükseltmeyin" demiş, ancak hasta yakını doktorların sünneti yapmaya mecbur olduğunu söyleyerek, "Hepinizin Allah belasını versin" diye bağırdığı iddia edilmiştir.

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması sebebiyle CMK 223-2/e mad. uyarınca sanığın Beraatine karar verilmiştir.
 • Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde Hekim sağlık çalışanına sözel şiddet “görevli memura hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır. 

Şiddet olayı  Mart 2014 tarihinde Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde Hekim sağlık çalışanı hastasını kolonoskopiye almış, hasta işlem sırasında ağıza alınmayacak küfürler ettiği için işlem sonlandırılmıştır.

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Her ne kadar sanık hakkında hakaret suçundan TCK 125/3.a maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de sanığın kolonoskopi yapılması sırasında canının yanması nedeniyle iddianamede belirtilen sözleri müştekiye karşı sarf ettiği suç işleme kast ve iradesiyle hareket etmediği kanaatine varıldığından CMK 223/2.a.e gereğince atılı suçtan Beraatine karar verilmiştir.
 • Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde Hekim sağlık çalışanına sözel şiddet  “görevli memura hakaret” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Mayıs 2013 tarihinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Olay tarihinde Hekim sağlık çalışanı poliklinikte muayene yaptığı anda sırada bekleyen bir hasta yakını sıraya riayet etmeksizin muayene olmak istemiştir. Sırasını beklemesi söylenmiş, hasta yakınının ısrarı üzerine “on tane elim yok” diyen hekime “geri zekâlı masada oturunca kendini adam mı sanıyorsun” diye hakaret ederek üzerine yürüdüğü iddia edilmiştir.

Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın kamu görevlisine karşı işlemiş olduğu hakaret suçu sabit olmakla tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 7,100 TL Adli Para Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanlarına “görevi yaptırmamak için direnme, basit yaralama, kamu malına zarar” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Temmuz 2012 tarihinde Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Sağlık personeli görevini yaptığı sırada hasta yakını olduğu öğrenilen şahsın küfrederek önüne gelen her şeye (alkol şişesi, enjektör tedavi dezenfektanı, film kâğıtları, tetkik dosyaları vs.) zarar vermiştir. Ayrıca hemşireyi kolundan tutarak yere itmiş, hemşireyi yere düşürmüştür.

Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın müştekilere görevlerine icra sırasında cebir kullanmak suretiyle direndiği sabit olduğundan, tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra Yedi Ay On Beş Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sanığın müştekiye kasten müessir fiilde bulunduğu sabit olduğundan, tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra Altı Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir
 • Sanığın kamu kurum kuruluşlarına ait eşyaya zarar verdiği sabit olduğundan eylemine uyan TCK 152/1-a maddesi gereğince tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra Bir Yıl Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara 35.Asliye Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanına sözel şiddet “Tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı 07 Temmuz 2012 tarihinde Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanmıştır. Acile getirilen çocuk olan hasta Hekime muayene olup, tedavisi yapıldıktan sonra gözlem odasına alınmıştır.. Hemşire acilde yalnız olduğu için gelen çocuğun dosyasını masaya bırakıp çocuğu yatağa almalarını ve başında bir kişi kalmasını söylemiştir. Başka bir hastaya yapmakta olduğu müdahaleyi bitirince hemen çocuğa yönelip, enjeksiyonu olduğunu görmüş, sağlık personeli enjeksiyonu hazırlayıp hastanın yanına gittiğinde, babası çocuğu yalnız tutamadığı için yardım isteyince annesi bir hışımla içeri girip “Dışarı çıkardınız, görevinizi düzgün yapın, çabuk iğnesini yap” diye bağırarak her iki hasta yakını mağdur hemşireye hakaret etmeye başlamışlardır. Hemşire “Ben zaten görevimi yapıyorum bu şekilde bana emir verip hakaret edemezsiniz” demiş, fakat çocuğun annesi “Ben emniyette çalışıyorum kes sesini konuşma görevini yap” diyerek hemşireyi tehdit etmiştir. Hakaretlere rağmen çocuğun tedavisini yapan sağlık personeli çocuğa uygulanan tedaviyi dosyasına yazarken, hasta yakınlarından genç bir erkek hakaret ederek bağırmış, kolunu kaldırarak personelin üzerine yürümüştür. Fiziksel saldırı girişiminde bulunulunca mağdur personel güvenliği çağırıp olaya müdahale etmesini istemiştir. Gebe olan mağdur personelin stresten kanaması olmuş, hemen doğumhaneye çıkıp kadın doğum doktoruna muayene olmuş ve ultrason sonucunda bebeğin iyi olduğu fakat düşük tehdidi geçirdiği söylendiği iddia edilmiştri.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın sübut bulan müsnet tehdit suçundan, tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 5 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
 • Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesinde Hekim sağlık çalışanına sözel şiddet “Tehdit” ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.

Şiddet olayı  Ocak 2014 tarihinde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Polikliniğinde yaşanmıştır. Hekim hastasını muayene ettiği sırada anestezi teknisyeni ameliyat edilen bir hastayla ilgili soru sormak için polikliniğe girmiştir. Hemen dışarıda muayene için sıra bekleyen şüpheli hasta içeri girip ''niye aradan hasta alıyorsunuz, bu temizlikçi bayan aradan hasta alıyor'' diye içeride bulunanlara hakaret edip, eliyle masaya vurmuş, çalışanları ölümle tehdit etmiştir. Şüpheli hastaya içeriye giren bayanın anestezi teknisyeni olduğu ve bir şey söylemek için girdiği belirtilmiştir. Hasta sakinleştirmeye çalışılmasına rağmen bağırmasına devam ettiği için diğer hastalar tarafından dışarı çıkarılmıştır. Hasta sırası gelince tekrar polikliniğe girmiş. Kendisine bel fıtığı olduğu ve ameliyat olması gerektiği belirtilmiştir. Ameliyatın riskleri anlatılan hasta yakını ''Böyle riskler olur mu?'' diyerek tepki göstermiştir. Hasta ve yakınlarına bilgi verilmiş, istedikleri her yerde ameliyat olabilecekleri belirtilmiştir. Şüpheli hasta  ''Ben bu ameliyatı size olmam, sizin boğazınızı kesmek lazım''  demiştir, Bu kelimeyi de eliyle işaret ederek üç defa daha söylemiş ve hakaret ederek poliklinikten ayrılmıştır.

Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada;

 • Sanığın müştekiye karşı tehdit suçunu işlediği sabit kabul edilmekle tüm indirim ve artırımlar uygulandıktan sonra 5 Ay Hapis Cezası Verilmesine hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

Geçmiş Kararlar İçin Tıklayınız.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir