Etimesgut İlçe Sağlık Müdürlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i
S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Renkli Reçetelerin İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne Tedliminde Dikkat Edilecek Hususlar


RENKLİ REÇETELERİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

Bilindiği üzere; kırmızı ve yeşil reçetelerin elektronik ortamda yazılmasına, takibine ve kontrolüne imkan sağlayan “ Renkli Reçete Sistemi ” 17 Mart 2017 tarihi itibariyle kullanıma açılmıştır. ( Genelge 2017/1)

  Genelge gereği; e-reçete veya manuel olarak gelen bütün kırmızı ve yeşil reçeteler, renkli reçete sistemine girilerek karşılanacaktır.

 

Reçete eczaneye geldikten sonra:

  *Doktor tarafından doldurulması gereken alanların eksiksiz olduğunun kontrolü eczacıya aittir, eksikliği olan reçetelerin karşılanmaması gerekmektedir. Manuel olarak yazılan reçetelerde “sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresinin kaşe veya el yazısı şeklinde bulunması gerekmektedir.

*Reçetede; ilacın veriliş tarihi, verilen ilaç miktarı, eczane adı ve adresi, eczacı adı ve imzası alanları eczacı tarafından eksiksiz doldurulacaktır. İlacı alan kişinin adı-soyadı kısımlarının doldurulması ve hasta ya da ilacı alan hasta yakını tarafından imzalanması ve reçetenin ilk nüshasının arkasına adres yazılması hususları da eczacının sorumluluğundadır.

*Reçetelerin meduladan önce renkli reçete sistemine girişinin yapılması gerekmektedir. Medula sisteminin onay vermesi demek hastanın ilacı alabileceği anlamına gelmemektedir.

*Reçete sisteme yanlış kaydedilirse, reçetenin silinip tekrar girilmesi gerekmektedir.

*Hasta raporları hem doktor, hem de eczane tarafından girilebilmektedir. Raporlar sadece kayıt yapılan eczane tarafından silinebilecektir.

*Maksimum dozlar ve verilebilecek kutu sayısı sisteme yüklenmiştir. Sistemde belirlenen maksimum dozdan fazla ihtiyacı olan hastalara reçete edilecek uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar için Kurumumuzdan “ endikasyon dışı ilaç kullanım onayı” alınarak, onay alınan evrak numarasıyla sisteme başvuru yapıldığında belirtilen dozda ilaç alımı yapılabilecektir.

*Doz düzeltme, ilaç rapor durum değiştirme ve sistemde kaydı olmayan doktorun manuel olarak sisteme eklenmesi gereken durumlarda reçete bilgileri ile birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.

*Sistem ile ilgili sorunların renkli.recete@titck.gov.tr adresine veya (312) 218 34 50/53 numaralı telefonlara iletilmesi gerekmektedir.

      

  Yeşil ve Kırmızı Reçeteler:

  *Renkli reçete sisteminden aylık liste iki (2) nüsha halinde alınacak, eczacı tarafından kaşelenip imzalanacaktır.

*Listenin bir nüshasına kırmızı reçetelerin (matbu olanların) 1. nüshası ve varsa raporun; diğer nüshasına yeşil reçetelerin (matbu olanların) 1. nüshası ve varsa raporun zımbalanması gerekmektedir.

*Bütün reçeteler elektronik olsa da listeler İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

*İstenilenlerin dışında listelere başka belge eklenmeyecektir.(Medula reçete çıktısı, elektronik reçete çıktısı v.b)

UYARI: Kırmızı ve yeşil reçetelerin karşılanmasında sıkça rastlanılan; sahte reçete, sahte rapor ve sahte kaşe olaylarına karşılık evrakların dikkatlice incelenmesi, şüpheli bir durum sezildiğinde gerekli işlemlerin yapılması, sahteliğin tespiti açısından yararlı olacaktır.

 

Hemofili ve Kan Ürünü Reçeteleri:

*Hemofili ve Kan Ürünü Reçete Formu iki (2) nüsha halinde hazırlanacak ve her iki nüsha eczacı tarafından  kaşelenip imzalanacaktır.

*Formların bilgisayar ortamında düzenlenmesi gerekmektedir. Formda istenilen bilgiler ve reçete üzerinde doldurulması gereken bölümler boş bırakılmayacak ve doğru olmasına, reçete ile form bilgilerinin uyumlu olmasına dikkat edilecektir.

*Üzerinde “Eczane tarafından Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir” ibaresi bulunan reçete nüshası forma eklenerek teslim edilecektir.

 

TNF-a Blokörü İçeren Reçeteler:

*TNF-a blokörü içeren reçete karşılandığında, İlaç Güvenlik İzlem Formu’nun eksiksiz ve doktor imzalarının tam olup olmadığı kontrol edilerek, eczacı tarafından onaylanır. Formun aslı teslim edilir.

 

Matbu Kırmızı ya da Yeşil Reçete Yazılacak İstisnalar:

*Teknik sebeplerle sistemin çalışmaması durumunda,

*Kişiye özel yurt dışından getirtilen uyuşturucu ya da psikotrop ilaçları içeren reçeteler,

*Veteriner hekimler tarafından düzenlenen uyuşturucu ya da psikotrop ilaçları içeren reçeteler,

*Yabancı uyruklu (T.C. Kimlik No’su olmayan) kişilere düzenlenen uyuşturucu ya da psikotrop ilaçları içeren reçeteler,

*Kontrole tabi madde içeren fakat sistemde bulunmayan majistral reçeteler.

 

Renkli Reçeteler ve İlaç Güvenlik İzlem Formu’nun gerekli belgeler ile müteakip ayın 10’una kadar İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak ayın 10’unun hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, tatil gününü takip eden ilk mesai gününde teslim edilecektir.

UYARI: Söz konusu form ya da reçetelerde eksiklik tespit edildiğinde tarafınızdan düzeltilerek aynı gün getirilmesi zorlayıcı olduğundan, teslimin son günü olan ayın 10’unun tercih edilmemesi gerekmektedir.

Reçetelerin tesliminde dikkat edilecek hususlara gerekli hassasiyetin gösterilmesi, aksi durumda ikinci uyarıdan sonra Bakanlığımız emirleri gereği ve Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesi doğrultusunda idari yaptırım (idari para cezası) uygulanacaktır. 


            


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir