Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i

B a ğ l a n t ı l a r

Hasta İletişim Birim Sorumlularına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Prosedürü


HASTA İLETİŞİM BİRİM SORUMLULARINA YÖNELİK

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

 

Hasta hakları uygulamaları kapsamında 2014/ 32 Sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesinde yer alan “ Hasta hakları konusunda eğitimi olmayan kişiler hasta iletişim birim sorumlusu olarak görevlendirilemez. Ancak sağlık tesisinde eğitim almış personel bulunmadığı hallerde şartlara uygun birim sorumlusu görevlendirilir. Sorumlunun en geç 3 ay içinde eğitim alması sağlanır. Hasta hakları eğitimi veya eğitici eğitimi sertifikası olan hasta iletişim birim sorumlularının tekrar eğitim almasına gerek yoktur. Hasta iletişim birimi sorumlusu, il koordinatörlüğü tarafından planlanan 8 saat teorik ve 8 saat hasta iletişim birimlerinde ve hasta hakları kurullarında gözlem ve uygulama eğitimlerine tabi tutulur.” hükümleri gereğince Koordinatörlüğümüz tarafından hizmet içi eğitimler planlanmaktadır.

8 saat teorik eğitimler Müdürlüğümüzce veya Hasta İletişim Birim Sorumluları tarafından verilecek olup uygulama eğitimleri Koordinatörlüğümüzce uygun görülen eğitim ve araştırma hastanelerinin hasta iletişim birimlerinde verilecektir. Teorik eğitim konuları 2014/ 32 Sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesinde belirtilmiştir.

1-Hasta odaklı hizmet anlayışı eğitimi ( hasta hekim iletişimi, Bakanlık uygulamaları, hasta hakları mevzuatı).

2-İletişim eğitimi (empati, beden dili, stres yönetimi).

Ayrıca Koordinatörlüğümüz veya Hasta İletişim Birim Sorumluları tarafından HBBS’nin kullanılması ile ilgili teorik eğitim verilecektir. Teorik eğitimler için gerekli dokümanlara, Müdürlüğümüzün internet sitesinden, Koordinatörlüğümüz sayfasındaki Eğitim başlığı altından ( http://www.asm.gov.tr/subedosyalar/HastaHakları ) ulaşılabilir.

Hastanelerde verilecek uygulama eğitimlerinde aşağıda maddeler halinde belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

*Hizmet içi eğitime katılan personelin öncelikle HBBS üyelik işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının sorgulanması,

*HBBS üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından; örnek olarak elden başvuru oluşturularak sırasıyla şikayet, sorunum çözülsün (yerinde çözülen), görüş öneri ve teşekkür başvurularının sisteme girişlerinin nasıl yapılacağı ve nasıl sonuçlandırılacağının uygulamalı olarak gösterilmesi,

*Yerinde çözülemeyen başvuruların hasta hakları kurulu sekreteryasına havale işlemlerinin nasıl yapıldığının sistem üzerinden örnek başvuruyla uygulamalı olarak gösterilmesi,

*Hasta Hakları Kurulunda görüşülerek sonuçlandırılan başvuruların kurul karar formlarının ilgili personele ve başvuru sahibine iletilmesi işlemlerinin anlatılması,

*Yerinde çözülen ancak vatandaşın tekrar değerlendirilmesini istediği başvuruların hasta hakları kurulu sekreteryasına havale işlemlerinin nasıl yapıldığının sistem üzerinden örnek başvuruyla uygulamalı olarak gösterilmesi,

*Hasta Hakları Kurulunda görüşülerek sonuçlandırılan ancak başvuru sahibinin veya personelin kurul kararına itirazı halinde, yapılacak işlemlerin uygulamalı olarak anlatılması,

*Sağlık tesisinde hasta iletişim birim sorumlularının görevleri içinde yer alan hasta hakları eğitimlerinin planlanması ve eğitimlerin düzenlemesi ile ilgili bilgi verilmesi,

*Bunların dışında hasta iletişim birimlerinin genel işleyişi hakkında detaylı bilgi verilmesi,

*Gelen katılımcılardan mutlaka imza alınması,

*Katılımcıların eğitime katılıp katılmadıklarının ve eğitimin tamamlanıp tamamlanmadığı bilgisinin genel sekreterlikler aracılığıyla Koordinatörlüğümüze bildirilmesi,

*Hizmet içi eğitimler sırasında yaşanan tüm sorunlar için Koordinatörlüğümüzle irtibat kurulması,(Tel: 5924509 – 5924510 )

Yukarıda sayılan iş ve işlemler; hizmet içi eğitimlerin verildiği eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli hasta iletişim birim sorumlularının yükümlülüğündedir.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir