Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i

B a ğ l a n t ı l a r

2016 Yılı Düzeltici Faaliyetler Raporu


         2016 yılı içinde HBBS üzerinden Müdürlüğümüze gönderilen 126 başvuru dosyası hasta hakları kurulunda görüşülerek karara bağlanmıştır. Görüşülen başvuruların 7’ sinde ihlal kararı verilirken düzeltici işlem kararı verilen karar dosya sayısı 26, düzeltici faaliyet sayısı ise 42’ dir.


2016 Yılı Kurul Kararına İstinaden Önerilen Düzeltici Faaliyetlerin Dağılımı için tıklayınız ......

 

Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir