İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i


B a ğ l a n t ı l a rKurumumuzda Yürütülen Eğitim Faaliyetleri


İl Sağlık Müdürümüz Dr.Seraceddin ÇOM’un Kalite Koordinatörlüğüne vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda;

Kurumumuzda insana dair hiçbir engel kalmaması hedeflenmiş ve 01.10.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 22 kurum çalışanı “Türk İşaret Dili Kursunu” başarı ile tamamlayarak sertifikalarını almışlardır.

Sağlık Turizminin gelişmesi ve ülkemizde yaşayan yabancı uyruklulara azami düzeyde hizmetin sunumu hedeflenmiş, kurum çalışanlarına yönelik İngilizce ve Arapça Kursları başlatılmış ve devam etmektedir.

Kurum kültürünün oluşması, Müdürlüğümüz personelinin kişisel gelişimlerine katkı sağlaması amaçları doğrultusunda da Diksiyon Kursu başlatılmış ve devam etmektedir.

Her bir kursta belirli sayıda katılımcının kursa kaydı mümkün olmaktadır. Personelimizin tamamının kurslara katılımının sağlanması konusunda azami titizlik gösterilmektedir ve tüm isteklilere sıra ile cevap verilmeye çalışılacaktır. İsteklilerin müracaatlarını Kalite Birimine yapmaları gerektiğini hatırlatır, başta eğitime bu denli önem veren Müdürümüz olmak üzere eğitim gönüllüsü tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

 Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir