İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i


B a ğ l a n t ı l a rSağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Hakkında Önemli Duyuru!!


06.08.2013 tarih ve 28730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”kapsamında 25.10.2014 tarih ve 2014.5411.139 sayılı Makam Onayı doğrultusunda 2014 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri 03 Kasım 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bu kapsamda;

  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı A ve B sınıfı Hastaneler,
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı 50 ünit ve üzeri ADSM’ler ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri,
  • Üniversitelere bağlı Sağlık Uygulama AraştırmaMerkezleri/Hastaneleri,
  • Diş Hekimliği Fakültesi Hastaneleri,
  • Vakıf Hastaneleri, Vakıflara Bağlı Üniversite Hastaneleri,
  • Özel Hastanelerin,

Değerlendirmeleri Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı C, D ve E1 sınıfı Hastaneler
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı 50 ünit altı ADSM’ler,
  • Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Hastaneleri,
  • İl Ambulans Servisi Başhekimliklerinin

Değerlendirmeleri ise Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğümüzce Bakanlığımızca belirlenen bölümler esas alınarak gerçekleştirilecektir. İlgili Yönetmeliğin “Değerlendirmeye İlişkin İstisnai Durumlar”  hükümler kapsamında değerlendirme dışı tutulmayı gerekçeleriyle birlikte en geç 06 Kasım 2014 tarihi mesai bitimine kadar, Müdürlüğümüze resmi yazı ve kaliteasm@gmail.com ileti adresi üzerinden mail olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir