İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i


B a ğ l a n t ı l a r“V.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi” Yoğun Katılım ve İlgi ile Gerçekleştirildi…


Bakanlığımız tarafından Antalya ilinde düzenlenen “V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi” yerli ve yabancı sağlık yöneticileri, akademisyenler ve sağlık çalışanlarından oluşan yaklaşık 1850 kişilik bir katılım ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Hasan GÜLER' in  Hoş geldiniz Konuşmasıyla başlayan kongrenin, 2. gününde Kongre Özel Oturumunda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye Temsilcisi Sayın Mehmet KONTAŞ, ISQua - Uluslararası Akreditasyon ve Düzenlemeler Başkanı Sayın Elaine O'Connor ve Kongre Başkanı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ birer konuşma yapmışlardır.

Kongre boyunca 3 salonda 35 Oturum ve 5 Konferans düzenlenmiş, 61 yerli ve yabancı davetli konuşmacının sunumlarının yanı sıra ayrıca 62’si Sözel ve 147’si Poster almak üzere 209 adet Bildiri sunulmuştur. Kongre süresince 35 adet stantta kamu-özel ve üniversite sağlık kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını tanıtma imkanı sağlanmıştır.

Düzenlenen Kongre Ödül Töreninde ISQua - Uluslararası Akreditasyon ve Düzenlemeler Başkanı Elaine O'Connor tarafından, Müsteşarımız Sayın Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ’e "Sağlıkta Akreditasyon Standartları" ve "Değerlendirici Eğitim Programı"  ISQua-Akreditasyon Belgeleri takdim edilmiştir. Ayrıca yine Kongre Ödül Töreninde IV. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri, SKS Bilgi Yarışması ve En İyi Bildiri Ödüllerini kazananlara ödülleri Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Kongre Başkanı Sayın Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ tarafından takdim edilmiştir.

Kongre kapanış konuşması Kongre Başkan Yardımcısı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Doğan ÜNAL tarafından yapılarak, Kongre düzenleme sürecinde rol alan Danışma, Yürütme ve Bilim Kurulu Üyelerine, Konuşmacılara, Bildiri Yazarlarına ve yoğun ilgilerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür edilmiştir. 


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir