İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i


B a ğ l a n t ı l a r2016 Nisan Koordinasyon Toplantısı


20.04.2016 tarihinde Müdürlüğümüz Farabi toplantı salonunda, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Hastane) Versiyon 5 setinin ilimizde faaliyet gösteren sağlık kurum ve kuruluşlarında doğru uygulanması, ölçülmesi, iyileştirme ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda koordinasyon toplantısı düzenlenmiştir.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığının da katılım sağladığı koordinasyon toplantısına, ilimizde faaliyet gösteren;

-          Kamu

-          Özel

-          Üniversite

-          Askeri

hastanelerinin Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcıları ve Kalite Yönetim Direktörleri, ayrıca Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği kalite sorumluları ve çalışanları katılmışlardır. Toplantı 84 kurum ve 158 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.


Açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. M.Erkan ÇİÇEK yapmıştır. Sonrasında İl Performans ve Kalite Koordinatörümüz Sayın Dr. M.İkbal GÜLTEKİN yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.


Koordinasyon toplantısı programı kapsamında Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca aşağıdaki sunumlar yapılmıştır;

1 -      SKS ve SKS Değerlendirme Sistematiği

          Uzm. Dr. Dilek TARHAN (Koordinatör)

 

2 -      Değerlendirme Süreci ve Kurallar

          Çağlayan SARIOĞLAN (Kalite Değerlendirme Birimi Sorumlusu)

 

Sunumların ardından; Soru – Görüş ve Öneriler ile toplantı tamamlanmıştır.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir