İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i


B a ğ l a n t ı l a rDilek ve Önerileriniz İçin...


       Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak bizden hizmet alan ve çalışanlarımızın görüş, önerilerini önemseyen bir kurum olarak hizmet vermekteyiz. Memnuniyet durumları, düzeltici veya önleyici faaliyetler ile takip edilmekte ve sonuçları yönetimin gözden geçirme toplantılarında görüşülerek gerekli iyileştirmeler sağlanmaktadır. Dilek ve Önerilerinizi yayımlanan formu doldurarak Müdürlüğümüz Hizmet Binasındaki "Dilek ve Öneri" kutularına iletmeniz bizim için çok önemlidir.

       Katkılarınız için teşekkürler.

       Formu İndirmek İçin Tıklayınız. [MS Excel Dokümanı]


2015 YILI DEĞERLENDİRME

2015 Yılı İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğünce İl Sağlık Müdürü başkanlığında yapılan Dilek, Öneri Kutularından çıkan değerlendirme toplantılarının sonuçları tablo ve grafikte sunulmaktadır.

Dilek ve öneri kutuları tabloda belirtilen tarihlerde on üç kez açılmış olup, yapılan dört toplantıda değerlendirilmiştir. Toplamda 498 form açılmıştır. Bir formda birden fazla konuya değinilebildiğinden konu sayısı 514 olup, dağılımları tablo ve grafikte görülmektedir. 


514 konu İl Sağlık Müdürü başkanlığında yapılan toplantılarda değerlendirilerek, 119 konu değerlendirme dışı bırakılmıştır. 309 konu ilgili birimlere iletilerek, sonuçlandırılmış; 86 konu ise ilgili birimlere iletilmiş ancak talepler çeşitli nedenlerle gerçekleştirilememiştir.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir