İnsan Kaynakları Şb. Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Aile Sağlığı Elemanı Olmak İsteyenler İçin Başvuru Formu ve Dilekçe


Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta olup Aile Sağlığı Elemanı olmak isteyen Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni) ve Acil Tıp Teknisyenleri için Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2017/21 sayılı Genelgesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan,  Aile Sağlığı Elemanı Olmak İçin Başvuru Dilekçesi ve Başvuru Formu ekte yer almakta olup Aile Sağlığı Elemanı olmak isteyen personelin ekte bulunan dilekçe ve formu eksiksiz olarak doldurtup, Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Aile Hekimliği Atama Birimine elden teslim etmesi gerekmektedir.

***** Formlar aynı gün içinde hazırlanıp Aile Hekimliği Atama Birimine elden teslim edilecektir.******


Başvuru Dilekçesi.docx

Aile Sağlığı Elemanı Formu.xlsx


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir