Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şb. Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i
B a ğ l a n t ı l a r

Diyaliz Merkezlerinde Enfeksiyon Kontrolüne Yönelik Tedbirler Eğitimi Hakkında Duyuru


Müdürlüğümüzce Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.11.2016 tarih ve 2994 sayılı yazısı ekinde yer alan 2016/20 sayılı Genelge'ye istinaden; 15.01.2017 tarihinde İlimizde faaliyet gösteren özel diyaliz merkezleri personeline Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rahmet GÜNER, Doç. Dr. Gül Ruhsar YILMAZ, Nefroloji Uzmanı Dr. Hacı Veli ATALAY, Dr.Fatma AYERDEN EBİNÇ, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Sümeyra GEVREK ve Sevil Yeşim YİĞİT tarafından   "Diyaliz Merkezlerinde Enfeksiyon Kontrolüne Yönelik Tedbirler" hakkında eğitim verilmiştir.

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Enfeksiyon Sunumu İçin Tıklayınız.  [MS PowerPoint Sunusu]

Kritik Ünitelerde Enfeksiyon Kontrolü Sunumu İçin Tıklayınız.  [MS PowerPoint Sunusu]

 


 

 


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir