Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şb.Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifikası Tescili Hakkında Duyuru


           Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.10.2016 tarih ve 56733164-799-E.2724 (31805866) sayılı yazı gereği; 2005-2015 yılları arasında düzenlenen Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü eğitimlerinden herhangi birine katılıp, sertifika almaya hak kazanan koordinatörlerin sertifika tescil işlemleri için Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü sertifika aslının Müdürlüğümüze gönderilmesi gerektiği daha önce duyurulmuştur.

        Söz konusu sertifikaların işlemlerinin tamamlandığı hususu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.01.2017 tarih ve 56733164-799-E.38 (36518668) sayılı yazısında belirtilmiştir.

         Bu kapsamda Müdürlüğümüze daha önce sertifikalarını gönderen personellerin, Müdürlüğümüz Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne sertifikalarını teslim almak üzere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir