Sabim - Bimer Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


H a b e r l e r
B a ğ l a n t ı l a r

Bimer Nasıl Çalışır?


BİMER ÇALIŞMA SİSTEMİ

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)

-Doğrudan Başbakanlık. (Genelge 2006/3) BİMER uygulaması kapsamında Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlıkların tümünde “Halkla İlişkiler Müracaat Büroları” kurulmuştur. Ancak “Alo 150” hattını cevaplamak üzere sadece valiliklerimizde çağrı merkezleri bulunmaktadır.


   İnternet aracılığı ile başvuru formunun doldurulması yada 150 nolu telefon aracılığı ile Kayıt altına alınan bu müracaat Valilik’teki bimer yetkilisi tarafından başvurunun içeriğine göre ilgili kurum ve kuruluşlara sistem üzerinden gönderilir. Gönderilen müracaat ilgili kurum ve kuruluşlar  tarafından sonuçlandırılır ve müracaat sahibine geri bildirim yapılır. BİMER sistemde Valilik ve Valilik kapsamındaki Kaymakamlık, İl Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri ile Bakanlıklar’ ın Merkez Teşkilatı, Genel Müdürlük, Müstakil Daire Başkanlığı ve yine Bakanlıklar’ a bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarına kullanıcı adı ve sisteme giriş şifresi tahsis edilmiştir. Tüm kullanıcılar her gün kullanıcı adı ve şifresi ile BİMER programına girer ve o gün kendisine gelen müracaatları cevaplandırır yada koordinasyonunu sağlar.


   İl Sağlık Müdürlüğü adına Sağlık Müdürü tarafından BİMER yetkilisi olarak il Sağlık Müdür Yardımcısı görevlendirilir. İl Sağlık Müdürlüğü BİMER olarak; sistem tarafından gönderilen başvuruları internet üzerinden  ilgili hastane ve şubelerdeki BİMER çözümleyicilerine iletir.Çözümlenen başvurular  kişiye geribildirim yapıldıktan sonra  il Sağlık Müdürlüğü BİMER’e sevk edilir.İlgili başvuru değerlendirilir uygun görülürse başvuru sonucu  sistem üzerinden Başbakanlık yada Valilik BİMER’ e iletilir.

   

   BİMER SABİM'e kıyasla daha kapsamlı ve her konuda başvuruya cevap vermesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarla internet  üzerinden bağlantı içersinde olmasından dolayı avantajlıdır.Ancak sağlıkla ilgili başvuruların bilhassa SABİM'e yapılması, çözümün hızlı olması açısından daha önemlidir.

    Aldığımız geribildirimlerden;Başvuranların başvurularının  hızlı güvenli ve gizlilik doğrultusunda çözümlendiği ve memnuniyetle sonuçlandığı yönünde olduğu anlaşılmaktadır.Sisteme ve çalışanlarımıza tekrar sistem üzerinden teşekkür ve memnuniyet başvuruları gelmektedir.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir