İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i

B a ğ l a n t ı l a r


Aile Hekimlerinin Kimlik Paylaşım Sistemi (MERNİS) Başvuruları Hakkında Duyuru


İlimizde görev yapan veya yeni atanan Aile Hekimlerimizin hasta bilgilerini sorgulamak amacıyla kullandıkları Kimlik Paylaşım Sistemi (MERNİS) kullanıcı kodu ve şifreleri Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir.

İlk defa kullanıcı kodu ve şifre alacak Aile Hekimlerinin Kimlik Paylaşım Sistemi Taahhüt Formunu doldurarak dilekçe ile birlikte Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Daha önce taahhüt formunu doldurmuş ancak yer değişikliği veya ip değişikliği için müracat edecek Aile Hekimleri yalnızca dilekçe ile başvuracaklardır.

Aile Hekimleri konu ile ilgili dilekçelerini bağlı bulundukları TSM lere ya da doğrudan İl Sağlık Müdürlüğüne bırakabilirler.

Dilekçe Örneği

Kimlik Paylaşım Sistemi Taahhüt Formu


Bilgi İçin: Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Tel: 0312 592 4667


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir