İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i

B a ğ l a n t ı l a r


Web Sitesi Eğitimi


Müdürlüğümüz Farabi Toplantı Salonu’nda, Şube/Birimlere web sitesinde yapılan yenileme çalışmaları kapsamında, web sitesi eğitimi verilmiştir. Eğitime Şube/Birim web sitesi sorumluları (33 kişi) katılmıştır.

Eğitimde, Müdürlüğümüz web stesinde yeniden yapılandırılan Şube/Birim sayfalarının içeriklerinin nasıl güncelleneği katılımcılara uygulamalı olarak gösterilerek anlatılmıştır. Eğitim sonunda katılımcılara kullanıcı adı ve şifreleri teslim edilmiştir.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir