İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i

B a ğ l a n t ı l a r


İl Sağlık Müdürlüğümüz, Mülga Halk Sağlığı Müdürlüğü, Mülga 1-2-3. Bölge Genel Sekreterlikler ve C Grubu Sağlık Tesisleri Alt İşveren İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonuçları


İl Sağlık Müdürlüğümüz, Mülga Halk Sağlığı Müdürlüğü, Mülga 1-2-3. Bölge Genel Sekreterlikler ve C Grubu Sağlık Tesisleri alt işveren işçilerinin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi amacıyla yapılan sınav sonuçları aşağıdaki linkte ilan edilmiştir.

Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda kamuda sürekli işçi olarak çalışmalarına engel bir husus tespit edilen kişiler, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sahte belge sundukları sonradan tespit edilenlerin kadroları iptal edilecek ve kişiler hakkında gerekli iş ve işlemler başlatılacaktır.   

Sınav sonuçlarına 23 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Belirtilen tarih itibariyle Müdürlüğümüz Evrak Birimine ulaşmayan itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Sınav Sonucunu Öğrenmek İçin Tıklayınız


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir