Sağlık Turizmi Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


B a ğ l a n t ı l a rUluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Hakkında


Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik gereği, uluslararası sağlık turizmi faaliyeti yürüten sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir)yıl içinde bu Yönetmelikteki yetkinlik kriterlerine uygunluk sağlayarak Bakanlıktan yetki belgesi almak zorundadır. Yönetmelik 13 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, hak kaybına sebep olunmaması için İlimizde faaliyet gösteren sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunmak isteyen sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların (seyahat acentesi) Yönetmelik gereği istenilen gerekli evrakları tamamlayarak Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir.


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir