Sağlık Turizmi Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


B a ğ l a n t ı l a rKamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri


30.10.2017 tarih ve 23642684.010.99-2061 sayılı Makam Olur’u ile Bakanlığımıza bağlısağlık hizmet sunucuları ile kamu üniversite hastanelerinde (vakıf üniversite hastaneleri hariç)uygulanmak üzere Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yayımlanmıştır.


Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri_Üstyazı İçin Tıklayınız ... 

Ek-1 Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları

Ek-2 Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

Ek-2A Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

Ek-3 İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler

Ek-4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi

Ek-5 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgi Onam Formu

 


Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir