Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i




B a ğ l a n t ı l a r

Resmi Yazışma ve EBYS Eğitimi


Müdürlüğümüz personeline Resmi Yazışma ve EBYS eğitimi verilmiştir. 02.02.2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlarak yürürlüğe giren Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik anlatılarak, Bakanlığımız yazışma programı olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili tanıtım ve uygulama çalışması yapılmıştır.





Kaynak:
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir