İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i


B a ğ l a n t ı l a rBirim Çalışanları

İçerik Güncelleniyor...İL PERFORMANS VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ


Adı Soyadı Unvanı Görevi Telefon
Nalan ESER Mühendis Koordinasyon ve değerlendirme  592 46 54
Fatma ÖZTAÇ Tıbbi Teknolog Koordinasyon ve değerlendirme 592 46 57
Şeniz TÜRKMEN Doktor Koordinasyon ve değerlendirme 592 46 55
Emine KAYA Hemşire Koordinasyon ve değerlendirme 592 46 55
Esme ARMAĞAN V.H.K.İ. Büro hizmetleri 592 46 55
Mustafa EROĞLU V.H.K.İ. Büro hizmetleri 592 46 54
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir