İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i


B a ğ l a n t ı l a r 

KALİTENİN TARİHÇESİ

SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞININ

KALİTE  YOLCULUĞU

            Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biri olan “Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon” hedefi çerçevesinde Mayıs 2007 tarihinde Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı adı altında faaliyetlerine başlayan Daire Başkanlığımız Kasım 2007 tarihinden itibaren  müstakil Daire Başkanlığı olarak hizmetini sürdürmüş daha sonra aynı isim ve görevle Eylül 2009 tarihinden itibaren Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürütmüştür.

            Kurulduğu günden bu yana Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanan performans uygulamaları, sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme çalışmaları, performansa dayalı ek ödeme uygulaması, kurumsal performans değerlendirme çalışmaları, yönetici performansı değerlendirme çalışmaları, teşhisle ilişkili gruplar, klinik performans ölçümü çalışmaları, hasta ve çalışan güvenliği alanlarında dünyada yaşanan gelişmeler ile Bakanlığımızın bilgi ve tecrübelerini birleştirerek hizmet veren Daire Başkanlığımızın 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte farklı bir organizasyon yapısında daha spesifik hedefler üzerine odaklanarak faaliyet göstermesi öngörülmüştür.

            663 sayılı KHK ile oluşturulan yeni yapılanma sonucu 19 Mart 2012 tarihinden itibaren Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı biriminin varlığı sona ermiş ve Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında “Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı” kurulmuştur.

Yeni kurulan Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı;

            İnsan sağlığını odak noktası yapma,

            Sağlıkta hizmet kalitesinin standartlarını yükseltme,

            Faaliyetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlama,

            Sağlığın tüm paydaşları ile birlikte hareket etme,

            Dinamik yapısıyla yeniliklere öncülük etme,

            İlkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinde kalite standartları geliştirme, kalite değerlendirme, kalite eğitimleri, uluslarası çalışmalar ve sağlık kurumlarının akreditasyonu alanlarında faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır.

 

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir