İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i


B a ğ l a n t ı l a r 

 

 

 

SAĞLIKTA AKREDİTASYON SİSTEMİ YOLCULUK DEVAM EDİYOR……


            Sağlıkta  Akreditasyon Sisteminin oluşturulması ve akreditasyonu için Bakanlığımızca oluşturulan SAS Hastane Seti ISQua tarafından akredite edilmiş ve sistemin diğer bir aşaması olan SAS Değerlendirici Eğitim Proğramının (DEP) akreditasyonu için hazırlanan rapor ISQua’ ya gönderilmiş ve 13 Haziran 2014 Cuma günü sonuçlanmıştır. Değerlendirme sonucuna göre Türkiye SAS Değerlendirici Eğitim Programının uluslararası standartları tamamen karşıladığı belirtilmiştir.

            Akreditasyon eylem planı çerçevesinde bundan sonraki aşamada Kurumsal Yapının Akreditasyonuna yönelik çalışmaların kabul edilebilirliğini sağlamaktır. Buna yönelik çalışmalar da son hızla devam etmektedir.

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir