Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Birim Çalışanları

İçerik Güncelleniyor...ÇALIŞAN  HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ


Adı Soyadı Unvanı Görevi Telefon
Ebru TAŞTAN Sağlık Teknikeri Sağlık Teknikeri 0312 592 46 91
Ayşe BİLİR Ebe Ebe 0312 592 45 03
Elif ARSLAN YILDIRIM Memur Memur 0312 592 46 91
Cemanur ŞAHİN VHKİ VHKİ 0312 592 45 03
     
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir