Disiplin Şb. Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
H a b e r l e r
B a ğ l a n t ı l a r

Şube Çalışanları

 
DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Adı Soyadı Unvanı Görevi Telefon
Meliha ARSLAN SAĞSÖZ Şube Müdürü Şube Müdürü 4514 - 4762
Tuncay ORUÇHAN Ayniyat Saymanı Evrak Kayıt 4516
Fatma IŞIK V.H.K.İ. Yazışma 4517
Zehra Şeyda ER V.H.K.İ Yazışma 4517
G. Gülgün KAÇAK Ebe Yazışma 4521
Gül Yaşar PAMUK Hemşire Yazışma 4521
Nezaket BALLI Tıbbi Sekreter Yazışma 4518
Serkan ŞENTÜRK Memur Evrak Kayıt 4516
Ömer Ali ESEN V.H.K.İ Evrak Kayıt 4516
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir