Disiplin Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
H a b e r l e r
B a ğ l a n t ı l a r

Şube Çalışanları

DİSİPLİN BİRİMİ


Adı Soyadı Unvanı Görevi Telefon
Meliha ARSLAN SAĞSÖZ Şube Müdürü
 
Şentürk DEMİRTAŞ Uzman

Fatma IŞIK V.H.K.İ
 
Zehra Şeyda ER V.H.K.İ

G. Gülgün KAÇAK Ebe
 
Gül Yaşar PAMUK Hemşire

Nezaket BALLI Tıbbi Sekreter
 
Serkan ŞENTÜRK Memur
 
Ömer Ali ESEN V.H.K.İ
 
Şerife ARIK V.H.K.İ
Hatice ÇAKIR CAMBAZ Hemşire
Şengül GÜRLEK Şirket
Hacer YAHŞİ Tıbbi Teknolog
Emel ÜNALACAK Hemşire
Nuray TEZCAN Hemşire
Figen AKÇA Büro Personeli
Gülay ÖZÇELİK Şirket
Kenan YILMAZ Tıbbi Sekreter
Hatice DOĞAN V.H.K.İ
Merve AKAR Sözleşmeli Personel
Sema KIZILKAYA Ebe
Tülay TOKSOY Hemşire
Fatma BAL Hemşire
Duygu KILINÇ ÖZÇAKAN Ebe
Fethi Ahmet ATEŞ Tıbbi Sekreter
Aytekin IŞIK Hizmetli
Birsen TUNCA V.H.K.İ
Burak BÜYÜKDAĞ Şirket
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir