Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şb. Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i

B a ğ l a n t ı l a r

Şube Çalışanları


İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ BİRİMİ


Adı Soyadı Unvanı Görevi Telefon

ECZANE İŞLEMLERİ

Tuğba AŞKIN AYDIN

Eczacı

Eczane-Ecza Deposu-Firmalar-Farmakovijilans-Akılcı İlaç İşlemleri

5924666

Ayhan CAYMAZ

Eczacı

Eczane-Ecza Deposu-İhraçatçı Firmalar-Özel Hastane Eczanesi-Denetimler-Eczane Nöbet-Akılcı İlaç İşlemleri 

5924609

 Bilge PATIR

V.H.K.İ.

Eczane-Ecza Deposu-İhraçatçı Firmalar-Özel Hastane Eczanesi İşlemleri

5924611

 Gülcihan ÖZER

V.H.K.İ.

Eczane-Ecza Deposu-İhraçatçı Firmalar-Özel Hastane Eczanesi İşlemleri

5924611

 Esvet CAN

Sağlık Memuru

Eczane-Ecza Deposu-Özel Hastane Eczane Denetimleri-Brifing - Faaliyet Hazırlama ve Döner Sermaye Bildirimleri

5924608

 İsa KALEM

Memur

Eczane-Ecza Deposu-İhraçatçı Firmalar-Özel Hastane Eczanesi İşlemleri ve Kaçak İlaç Deposu Sorumlusu

5924608

Fatma AKTAŞ V.H.K.İ. Eczane Nöbet - Ecza Deposu-Eczane-Özel Hastane İşlemleri 5924609

KOZMETİK VE  ŞİKAYET İŞLEMLERİ

Şeyda DATLI

Eczacı

Kozmetik-İlaç-Kaçak İlaç İşlemleri   5924610
Cahit AKYOL Eczacı Kozmetik-İlaç-Kaçak İlaç İşlemleri 5924611
Pelin KEMERAL      Eczacı Kozmetik-İlaç-Kaçak İlaç İşlemleri 5924611
Emine EMER Eczacı Kozmetik-İlaç -Kaçak İlaç İşlemleri  5924611

Semiha USTA

V.H.K.İ.

Bimer -Cimer-Sabim-Web Şikayetler-Personel Yazışmalar-İstatistik

5924610

Jale GAZİOĞLU ÖZTÜRK Doktor Bimer-Sabim Şikayetler ve Akılcı ilaç İle İlgili İşlemler  5924797
Uğur SAZOĞLU Grafiker  Kozmetik - İlaç İşlemleri 5924611
Habibe GEZERKAYA Ebe Kozmetik-İlaç İşlemleri 5924666

REÇETE İŞLEMLERİ   

Gülden KOÇ

V.H.K.İ

Kırmızı-Yeşil-Mor Reçeteler-Hemofili Karnesi

5924611

Songül ERCAN

V.H.K.İ

Bimer - Cimer-Sabim- Web Şikayetler-Kırmızı-Yeşil-Mor Reçeteler-Hemofili Karnesi

5924611

EVRAK VE ARŞİV İŞLEMLERİ   

İbrahim KARADENİZ

V.H.K.İ

Evrak İşlemleri

5924610

Aslı ERGÜNER  V.H.K.İ. Arşiv İşlemleri 5924611

OPTİK İŞLEMLERİ

Nursel YAĞBASAN

Hemşire

Optik ile İlgili Tüm İşlemler

5924605

Aynur BİLGE

Hemşire

Optik ile İlgili Tüm İşlemler

5924607

Hatice ADALIOĞLU

EBE

Optik ile İlgili Tüm İşlemler

5924605

Merve BEYEN Memur Optik-İşitme ile ilgili Tüm İşlemler  5924605
Merve Özer PEHLİVAN V.H.K.İ Optik -İşitme İle İlgili Tüm İşlemler 5924607

ORTEZ PROTEZ VE İŞİTME İŞLEMLERİ

İlknur ÖNDER

Şef

Ortez Protez ve İşitme Merkeleri ile İlgili İşlemler

5924607

Nesrin EROZAN

V.H.K.İ.

Ortez Protez ve İşitme Merkeleri ile İlgili İşlemler

5924610

TEST KALİBRASYON  İŞLEMLERİ

Mustafa GÜNDOĞMUŞ

Birim Sorumlusu (Mühendis)

Test Kalibrasyon Laboratuvarı

3092801

M. Metin YARDIMCI

Şef

Test Kalibrasyon Laboratuvarı

3092801

Dursun ATEŞ

Teknisyen

Test Kalibrasyon Laboratuvarı

3092801

Pervin GÜRSOY

Tıbbi Teknolog

Test Kalibrasyon Laboratuvarı

3092801

TIBBİ CİHAZ İŞLEMLERİ

Meryem ÖZTÜRK

Şef

Tıbbi Cihaz Satış Yerleri İle İlgili İşlemler

 5924591  

Metin ABAY

Mühendis

Medikal Gazlar -Tıbbi Cihaz Satış Yerleri İle İlgili İşlemler  5924588

Haluk FENER

Sağlık Memuru

Tıbbi Cihaz Satış Yerleri İle İlgili İşlemler

5924588

Nebi ÖZDEM

V.H.K.İ

Tıbbi Cihaz Satış Yerleri İle İlgili İşlemler

5924590

Hayrettin ÖZGÜVEN

Memur

Tıbbi Cihaz Satış Yerleri İle İlgili İşlemler 5924589

Berna GÜMÜŞ

Sağlık Teknikeri Tıbbi Cihaz Satış Yerleri İle İlgili İşlemler

5924589

Lütfü Gökberk ARIK

V.H.K.İ

Tıbbi Cihaz Satış Yerleri İle İlgili İşlemler

5924590

Salih GÖRGÜLÜ Laburatuar Tek. Tıbbi Cihaz Satış Yerleri İle İlgili İşlemler 5924589
Sevim AKKOÇ Hemşire Tıbbi Cihaz Satış Yerleri İle İlgili İşlemler 5924588
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir