Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i

B a ğ l a n t ı l a r

                                                                                 Sağlık Müdür Yardımcısı: 

 Dr. Mehmet Fikret SERİN

 Tel: 592 47 15

Hasta Hakları İl Koordinatörü

Dr. Arzu AYIK

Koordinatörlük Çalışanları:

Hemşire Sibel DEMİRLEK

VHKİ Ayla UYAR

Tel: 592 45 11- 46 29

Faks: 592 46 29

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir