Kalite Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
B a ğ l a n t ı l a r

Şube Müdürü

 

Md.Yrd.

Dr. Elif BOZ

Tel: 592 4779

E-Posta: drelifboz@gmail.com 

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir