Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
H a b e r l e r
B a ğ l a n t ı l a r

Sağlık Müdür Yardımcısı

Md.Yrd.

Dr. Mehmet Fikret SERİN

Tel: 592 4715

Sekreterlik: 592 4717

E-posta: mehmetfikret.serin@saglik.gov.tr

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir