Sağlık Bilgi Sistemleri Şb. Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i

B a ğ l a n t ı l a r


Şube Müdürü

Md.Yrd.

Ufuk ESKİER

 Tel:

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir