Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü
U y g u l a m a   |   B i l g i
B a ğ l a n t ı l a r
Şube Müdürleri

Handan ÖZTÜRK
Kamu Sağlık Hizmetleri
Şube Müdürü
Tel : 0 312  273 45 65
E-Posta: handan.ozturk@saglik.gov.tr


Ferda ÖZBEK
Özel Sağlık Hizmetleri,
Eczacılık ve Tıbbi Cihaz
Şube Müdürü
Tel : 0 312  273 45 65
E-Posta:ferda.ozbek1@saglik.gov.tr
 

Ahmet GÜRLEK
İzleme ve Değerlendirme
Şube Müdürü
Tel : 0 312  273 45 65
E-Posta:ahmet.gurlek@saglik.gov.tr

Nazife VARLI KILIÇ
Yönetim Hizmetleri
Şube Müdürü
Tel : 0 312  273 45 65
E-Posta:nazife.varli@saglik.gov.tr
Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir