Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis Tedavi Merkezleri Şb. Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
H a b e r l e r
B a ğ l a n t ı l a r

 

Şube Çalışanları 

SAĞLIK MESLEKLERİ VE ÖZEL TESHİS TEDAVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Adı Soyadı  

Unvanı  

Görevi

Telefon

Neslihan KÜÇÜKTAŞDEMİR 

Ebe

Birim Sorumlusu (Tıp Merkezleri)

5924589

Nilgün TORUN

Hemşire

Tıp Merkezi

5924590

Gökay ÖZTÜRK 

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

Tıp Merkezi

5924590

Özlem AYDIN

Hemşire

Tıp Merkezi

5924591

Gülay Hanife CÜBERAL ÖZCAN

Hemşire

Tıp Merkezi

5924591

Ebru KARABULUT 

Hemşire

Tıp Merkezi

5924588

İhsan ÇARDAK 

Sağlık Teknikeri

Tıp Merkezi 

5924588

Ayşe DAL DURANAY

Hemşire

Tıp Merkezi 

5924588

Mehtap DOĞU

Sağlık Teknikeri

Tıp Merkezi 

5924590

Oğuzhan ERGÜL

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

Tıp Merkezi 

5924588

Hasan AYDIN

Sağlık Memuru

Birim Sorumlusu (Psikoteknik Merkezleri- İş Sağlığı ve Güvenliği (Mobil Araçlar)-Arşiv) 

5924583

İbrahim BUDAK

Endüstri Mühendisi

Psiko-teknik Değerlendirme Merkezi, İş Sağlığı ve Güvenliği (Mobil Araçlar))

5924583

Burak ALIÇ

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

Arşiv

5924583

Ali Ömer CEVİZCİ

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

Arşiv

5924581

Halil İbrahim DURLANIK

Memur

Arşiv

5924581

Fatma KABATAŞ

Hemşire

Muayenehaneler-Evde Bakım Merkezleri- Sağlık Kabinler-Hiperbarik-Geleneksel ve Alternatif Merkezleri

5924580

Selda BOZEL

Hemşire

Muayenehaneler-Evde Bakım Merkezleri-Sağlık Kabinler-Hiperbarik-Geleneksel ve Alternatif Merkezleri

5924580

Ertuğrul MAZAK

Sağlık Memuru

Birim Sorumlusu8: ( 992-3153 sayılı Müstakil Laboratuvar-Müstakil Müesseseleri-Poliklinikleri -Şikâyet değerlendirme (SABİM/BİMER/CİMER/ vd.) ve Ruhsatsız sağlık hizmet sunanlarla ilgili iş ve işlemler )

5924595

Işıl ÇETİN

Hemşire

992-3153 sayılı Müstakil Laboratuvar-Müstakil Müesseseleri-Poliklinikleri

5924579

Elif BURAK KÖMÜRCÜ

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

992-3153 sayılı Müstakil Laboratuvar-Müstakil Müesseseleri-Poliklinikleri

5924579

ALİ AYDOĞDU

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

Şikâyet değerlendirme (SABİM/BİMER/CİMER/ vd. ve Ruhsatsız sağlık hizmet sunanlarla ilgili iş ve işlemler )

5924581

Sultan AVŞAR DÖNMEZ

Hemşire

Şikâyet değerlendirme (SABİM/BİMER/CİMER/ vd. ve Ruhsatsız sağlık hizmet sunanlarla ilgili iş ve işlemler )

5924579

Şerife ESEN

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

İstatistik-Genel Yazışmalar- (SABİM/BİMER/CİMER/ vd.) Takip

5924595

Gülfiraz ÇETİN

Hizmetli

Evrak Takip-Evrak Dağıtım

5924626

Ferhat AVCI

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

Evrak Takip-Evrak Kayıt-Genel Yazışmalar

5924626

Özge KURUL 

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

Evrak Takip-Evrak Kayıt-Genel Yazışmalar

5924626

 Muhammet DAĞISTAN YILDIRIM

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

Evrak Takip-Evrak Kayıt-Genel Yazışmalar

5924626

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir