Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis Tedavi Merkezleri Şb. Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
H a b e r l e r
B a ğ l a n t ı l a r

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis Tedavi Merkezleri Birimi
 

Şube Müdürü Ayşen SUBAŞI (3063655)

Uzman Hasan Baki BAŞ (3063682)

 Sağlık Meslekleri 1 (Tıp Merkezleri)

Adı Soyadı  

Görevi

Telefon

Neslihan KÜÇÜKTAŞDEMİR 

Birim Sorumlusu (Tıp Merkezleri)

3063704

Nilgün TORUN

Tıp Merkezi

3063673

Özlem AYDIN

Tıp Merkezi

3063672

Gülay Hanife CÜBERAL ÖZCAN

Tıp Merkezi

3063704

Ebru KARABULUT 

Tıp Merkezi

3063655

Ayşe DAL DURANAY

Tıp Merkezi 

3063661

Mehtap DOĞU

Tıp Merkezi 

3063661

Hülya ÇELİK

Tıp Merkezi 

3063704

Ender KAYMAZ

Tıp Merkezi 

3063673

Hülya KESKİN

Tıp Merkezi 

3063672

Selahattin KARAKAYA

Tıp Merkezi 

3063745

 Sağlık Meslekleri 2 (992-3153 sayılı Müstakil Laboratuvar-Müstakil Müesseseleri-Poliklinikleri -Şikâyet değerlendirme

 (SABİM/BİMER/CİMER/ vd.) ve Ruhsatsız sağlık hizmet sunanlarla ilgili iş ve işlemler )

Ertuğrul MAZAK

Birim Sorumlusu: ( 992-3153 sayılı Müstakil Laboratuvar-Müstakil Müesseseleri-Poliklinikleri -Şikâyet değerlendirme (SABİM/BİMER/CİMER/ vd.) ve Ruhsatsız sağlık hizmet sunanlarla ilgili iş ve işlemler )

3063616

Işıl ÇETİN

992-3153 sayılı Müstakil Laboratuvar-Müstakil Müesseseleri-Poliklinikleri

3063616

Elif BURAK KÖMÜRCÜ

992-3153 sayılı Müstakil Laboratuvar-Müstakil Müesseseleri-Poliklinikleri

3063616

Sultan AVŞAR DÖNMEZ

992-3153 sayılı Müstakil Laboratuvar-Müstakil Müesseseleri-Poliklinikleri

3063616

Şerife ESEN

İstatistik-Genel Yazışmalar- (SABİM/BİMER/CİMER/ vd.) Takip

3063675

   Sağlık Meslekleri 3 (Muayenehaneler-Evde Bakım Merkezleri, Sağlık Kabinleri, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri, Geleneksel ve Alternatif Merkezleri, Psiko -Teknik Değerlendirme Merkezleri, İş Sağlığı ve Güvenliği (Mobil Araçlar), Evrak Takip-Evrak Dağıtım) 

Hasan AYDIN

Birim Sorumlusu (Muayenehaneler-Evde Bakım Merkezleri, Sağlık Kabinleri, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri, Geleneksel ve Alternatif Merkezleri, Psiko -Teknik Değerlendirme Merkezleri, İş Sağlığı ve Güvenliği (Mobil Araçlar), Arşiv, Evrak Takip-Evrak Dağıtım

3063691

Fatma KABATAŞ

Muayenehaneler-Evde Bakım Merkezleri- Sağlık Kabinler-Hiperbarik-Geleneksel ve Alternatif Merkezleri

3063696

Selda BOZEL

Muayenehaneler-Evde Bakım Merkezleri-Sağlık Kabinler-Hiperbarik-Geleneksel ve Alternatif Merkezleri

3063696

Elif ÖZGÜLTEKİN

Muayenehaneler-Evde Bakım Merkezleri-Sağlık Kabinler-Hiperbarik-Geleneksel ve Alternatif Merkezleri

3063696

İbrahim BUDAK

Psiko-teknik Değerlendirme Merkezi, İş Sağlığı ve Güvenliği (Mobil Araçlar))

3063707

Halil İbrahim DURLANIK

Psiko-teknik Değerlendirme Merkezi, İş Sağlığı ve Güvenliği (Mobil Araçlar)-Arşiv

3063707

Burak ALIÇ

Evrak Takip-Evrak Dağıtım - Arşiv

3063707

Ali Ömer CEVİZCİ

Arşiv

3063707

Gülfiraz ÇETİN

Evrak Takip-Evrak Dağıtım

3063629

Özge KURUL 

Evrak Takip-Evrak Kayıt-Genel Yazışmalar

3063629

       

ADRES: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri Birimi (Emrah Mahallesi General Dr. Tevfik Sağlam Caddesi GATA No:87, 06010 Keçiören/Ankara)

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir